LỆNH THẦN NON NƯỚC ƯỚC ĐƯỢC CHO ĐỜI HỒN GIẶC SẼ RỜI KHỎI NƠI TRÚ NGỤ

LỆNH THẦN NON NƯỚC ƯỚC ĐƯỢC CHO ĐỜI HỒN GIẶC SẼ RỜI KHỎI NƠI TRÚ NGỤ

LỆNH THẦN NON NƯỚC

 ƯỚC ĐƯỢC CHO ĐỜI

HỒN GIẶC SẼ RỜI

 KHỎI NƠI TRÚ NGỤ

 

Đất nước ta một ngày sẽ tới

Một ngày Thần mong đợi từ lâu

Đất nước Nam dưới đất phần sâu

Sẽ sạch bóng những đâu có giặc

 

Sạch hết bóng hồn quân phản tặc

Đã từ lâu trong đất nước nhà

Trời đã biến ra thành hồn tà

Để hồn tà không là lộn lại

 

Để hồn tà đời đời, mãi mãi

Không được là lộn lại làm dân

Đời nối đời hồn giặc vẫn phần

Là hồn tà giặc trần cướp nước

 

Bao nhiêu đời hồn giặc xâm lược

Sang nước Nam chết ở nước Nam

Dù còn hồn là giặc bạo tàn

Vẫn dã man hại dân, hại nước

 

Nước dân ta từ xuôi đến ngược

Dân nước ta từ trước tới nay

 

Vẫn một lòng góp sức chung tay

Đánh các giặc sang đây cướp nước

 

Nước dân ta không hề bạc nhược

Làm tay sai cho một kẻ thù

Dù tướng họ to mấy vẫn ngu

Chết đi rồi vẫn thù uất giận

 

Tổ Tông ta có lời chân thật

Đã lo toan chu tất kiện toàn

Việc của Thiên, Thánh đã lo hoàn

Một sự kiện vẻ vang trọng đại

 

Đã bao đời nước, dân đã phải

Sự đau thương áp bức đè đầu

Cả âm, dương bao nỗi hận sầu

Nay âm nước mở đầu sự kiện

 

Một sự việc thật là quyết chiến

Đã từ lâu âm nước đã lo

Một việc làm trọng đại lớn to

Một bước ngoặt đã cho dân nước

 

Tổ Tông ta bao đời đã ước

Lời ước xưa nay được hoàn thành

Ước từ nơi đất nước khởi hành

Một sự nghiệp trồng người muôn thuở

 

Nơi đất Tổ là nơi chất chứa

Sự ra đời trên đất nước Nam

Một lịch sử đất nước mở màn

Nước Văn Lang sang trang lịch sử

 

Kể từ đấy nước, dân gìn giữ

Một Tổ Tông đất nước non nhà

Một nguồn cội Tổ Tông, Ông, Cha

Cha Lạc Long, Mẹ Âu Cơ Tổ

 

Tổ Đất Nước, Tổ đời kiên cố

Tổ giang sơn, Tổ quốc hùng cường

Tổ Đất, Trời, Tổ một Đế Vương

Dương độc lập, Âm phần độc lập

 

Không thể để cho ai chen lấp

Không cho ai chen lấn ngôi thờ

Tổ của ta, ta chủ bây giờ

Và cho mãi mãi thờ ngôi chủ

 

Phần âm ta không phải là chú

Phần âm ta là chủ quyền anh

Ta đứng nhất hàng thờ đích danh

Đạo đứng nhất nước giành làm chủ

 

Đạo đất nước phải được làm chủ

Đạo Tâm Linh phải được ra đời

Đã ra đời trên khắp Đất, Trời

Đạo Tâm Linh muôn nơi đã ứng

 

Đạo Tâm Linh Cha đã từng chứng

Dạy cho dân đi đúng lời ban

Lời Hồn Cha dạy cho trần gian

Cho nước Nam, dân Nam có đạo

 

Lời hồn Cha đã, đang chỉ giáo

Cho nước dân cùng một con đường

Cùng một đạo, cùng một chủ trương

Cùng đường lối một trường Thiên chỉ

 

Đường Đạo Nước một trường tu chí

Tu nhân tâm đạo nghĩa Ông, Cha

Tu một lòng theo Đảng nước nhà

Theo Hồn Nước trên Toà Tiên Thánh

 

Cha dạy dân hiểu về nguồn ngạch

Ai sinh ra đất nước giang sơn

Ai sinh ra Tổ nghiệp trần dương

Ai sinh ra đến đường con, cháu

 

Để cho đời dân ta hiểu thấu

Nghĩa lớn cao của nước non nhà

Để cho đời thờ phụng Ông, Cha

Tổ đất nước, Tổ nhà từng họ

 

Lời của Cha dân hiểu cho tỏ

Lịch sử ta dân đọc cho thông

Hiểu cho rõ nguồn cội Cha, Ông

Đâu ta phải vun trồng gìn giữ

 

Đâu ta phải tôn thờ lưu trữ

Đâu ta phải gìn giữ chăm lo

Đâu không cần ta sẽ bỏ kho

Làm kỷ vật từ xưa để lại

 

 

Hồn Thánh Cha giờ đây đang phải

Lo cho dân sẽ đổi sẽ thay

Sẽ có ngày dân nước sẽ hay

Một sự việc đổi thay, thay đổi

 

Đổi đường tu giữa cũ và mới

Đổi cho dân lối mới cho dân

Để cho dân biết Luật của Thần

Việc tôn thờ muôn phần hệ trọng

 

Việc tôn thờ luôn phải tồn tại

Trong nhân gian kiếp kiếp, đời đời

Việc tôn thờ phải đúng Luật Trời

Đúng Luật Đất, đúng nơi Luật Thánh

 

Đúng Luật của Tổ Tông ta mách

Phải chăm lo đặc trách nước nhà

Phải thờ Tổ đất nước lớn ra

Người có công nước nhà lớn nhất

 

Phải có hồn sự thật lớn cao

Hồn thiêng liêng của đất nước vào

Mới được thờ ngôi cao tượng lớn

Mới được là chủ thờ muôn trượng

 

Phải hiểu sâu nghĩa lớn cao sang

Việc thờ đây không phải để làm

Nơi văn hoá để làm kinh tế

Nơi thờ cao phải là Thượng Đế

 

Cho nước dân cúng lễ ơn Người

Người có công cao nhất nước đời

Mới được đúc tượng thờ vĩ đại

Để đời đời dân, nước nhớ mãi

 

Thờ đền công Người đã vì dân

Những ai được đúc tượng công Thần

Những ai được thờ phần trọng đại

Những ai được tượng lớn uy nghi

 

Phải có sử ghi rõ làm gì

Cho đất nước từng kỳ trọng đại

Cho dân ta để hồn sống mãi

Với giang sơn, đất nước, quê hương

 

Lịch sử trần đã có tỏ tường

Lịch sử Thiên, Thiên Vương soạn thảo

Trần ai đã làm điều táo bạo

Tự tôn vinh người chẳng có công

 

Không đánh giặc, không giữ núi sông

Không làm nên thành đồng Tổ quốc

Không có hàng ghi công dựng nước

Không có công giúp nước, dân ta

 

Không có sổ Ông, Cha ghi ra

Phải thờ riêng cao xa trọng đại

Không có lời hồn họ ghi lại

Đã cho dân ích nước lợi chi ?

 

Kể từ đây tượng thờ uy nghi

Phải có hồn tượng thờ dạy bảo

Phải có hồn tượng thờ soạn thảo

Dạy cho dân tu đạo cho dân

 

Phải có lời hồn dạy cho trần

Dạy việc nghĩa đền ân trọng đại

Dạy dân ta đâu thờ là phải

Dạy dân ta đâu trái sai chi

 

Sai những gì và đúng những gì ?

Để cho đời tu đi đúng đạo

Người tu đạo tâm phải tỉnh táo

Nghe lời Cha dạy bảo điều hay

 

Người Việt Nam, con nước Nam này

Phải biết Bố, Mẹ nay nước Việt

Phải phân biệt sai, đúng phải biết

Phải chăm lo cho kiếp Ông, Cha

 

Đừng nghe ai phản bội nước nhà

Đừng nghe giặc hại ra dân, nước

Đừng làm sai, làm trái, làm ngược

Với Tổ Tông đang ước cho đời

 

Một tương lai sáng đẹp tuyệt vời

Một chân lý luật đời, luật đạo

Một kỷ cương Tổ Tông soạn thảo

Một kỷ cương âm nước ban hành

 

Có Luật Trời sáng tỏ đích danh

Có luật đạo ghi rành từng mục

Nước dân ta bây giờ đến lúc

Phải thi hành từng mục, từng chương

 

Đây Luật Trời, Luật Đất luân thường

Một kỷ cương nước nhà hành đạo

Một kỷ cương âm phần chỉ giáo

Cho trần gian phải quyết lo toan

 

Sẽ có ngày trên khắp nước Nam

Sẽ vang lên việc làm của Thánh

Thánh có bài báo nước rành mạch

Thánh sai người đặc trách lo toan

 

Phải nghe lời Thánh đọc rõ ràng

Ghi lời vàng đọc vang cả nước

Rằng lời Tổ Tông ta đã ước

Đến hôm nay đã được nói ra

 

Gửi cho nước, gửi cho dân ta

Biết việc nước âm nhà đã định

Biết việc nước âm nhà đã tính

Đã từ lâu Thiên định đã thành

 

Đã bao năm hun đúc đấu tranh

Một sự nghiệp đã thành thiện đạo

Một sự việc đã được chỉ giáo

Đã cho dân, cho nước Nam nhà

 

Một Đạo Cha, Đạo Nước trên toà

Đã thắng lợi giải ra hồn giặc

Đã thắng lợi thu hồn phản tặc

Cho hồn tu, hồn học Đạo Cha

 

Nước Nam sẽ sạch bóng giặc tà

Tà nội nước gọi là phản tặc

Còn bao nhiêu những hồn tà giặc

Cha đem ra biên giới trả người.

 

Ba ngày trao trả từng nơi

Giặc đâu về đấy hết đời giặc xưa

Gần hết hồn giặc làm bừa

Gần hết hồn giặc sớm trưa gây phiền.

 

Đã bao năm giặc miền gây hoạ

Đã bao người vất vả khổ đau

Cũng vì quân giặc ác từ lâu

Ở dưới đất gây sầu gây khổ

 

Nhiều gia đình giữa con với bố

Hằn học nhau đánh cãi nhau hoài

Có những nhà vợ chồng chia hai

Gây đủ chuyện trái sai chồng vợ

 

Có những nhà gây nên tội nợ

Làm điều sai vô cớ bất lương

Hoặc xảy ra những chuyện vô lường

Tự gia đình giết nhau vô cớ

 

Có những người hiếp dâm án nợ

Họ không hay khi lúc ra tay

Đấy chính hồn tà ác độc gây

Vào thân thể để gây hung bạo

 

Biết bao nhiêu hồn giặc hỗn láo

Lừa bịp dân làm hại dân ta

Biết bao người đang có hồn tà

Vẫn ngang nhiên làm ra việc Thánh

 

Có những người giờ đang đặc trách

Việc cơ quan cũng bị tà lừa

Tà chui vào nịnh hót làm bừa

Giả việc Đạo Tâm Linh, ngoại cảm

 

Nhiều hồn ác to gan nó dám

Xưng Đạo Cha, Đạo Bác giáng trần

Đi làm việc quay băng ghi vần

Xưng Cha chấn huyệt tà giúp nước

 

Cũng đi làm gần, xa, xuôi, ngược

Cũng đi làm từ Bắc tới Nam

Cũng xưng hồn Cha, Mẹ báo ban

Đi chấn yểm, đi làm việc nghĩa

 

Rất nhiều người ở từ bốn phía

Bắc, Trung, Nam xuôi ngược về Đền

Xưng hồn Cha, hồn Bác gọi rền

Phải về Đền trình lên tên, họ

 

Khi về Đền người trần mới rõ

Hồn tà sai cho họ lừa dân

Tà xưng Cha, Mẹ, Bác giáng trần

Chính là hồn giặc trần xưa chết

 

Nhiều hồn tà nó còn cương quyết

Nó là Cha, là Đức Đại Vương

Nó bắt tà cho dưới trần dương

Nó lừa bịp đủ đường dưới thế

 

Những người trần đang là đệm ghế

Làm tay sai cho giặc là hồn

Về Đền Cha, Cha báo tỏ tường

Đất có tà về nhà ngừng việc

 

Nhưng người trần về nhà lại tiếc

Lộc tà cho vẫn tiếp lo ra

Vẫn giả danh xưng Thánh nước nhà

Vẫn lừa dân lo ra việc đạo

 

Những đồng tà làm việc hỗn láo

Đồng thầy mo càng táo bạo hơn

Học sách trần làm việc Thiên Vương

Phạm Luật Thánh sai đường Luật Đạo

 

Thánh nước Nam từ đây cảnh cáo

Cho những ai phạm Luật của Thần

Còn mở phủ trình đồng cho dân

Là người ấy tội Thần, tội Thánh

 

Người nào còn tôn nhang theo sách

Sách thầy mo bỏ hết đừng xem

Cha là Thánh có sách bóc tem

Đạo Tâm Linh nước Nam đặc biệt

 

Một Đạo Trời do Thánh ban trần

Một đạo tu lối mới cho dân

Để dân ta có một Đạo Thần

Đạo vì dân, Đạo Thần, vì nước

 

Đạo Thánh Cha là đạo mực thước

Đạo vì dân, vì nước, vì nhà

Đạo noi gương của Tổ Tông ta

Đạo theo Hồn Thánh, Thần vĩ đại

 

Đạo theo Hồn Ông, Cha cầm lái

Đạo học theo tư tưởng Cha ban

Nghe theo Đảng, theo Bác vẻ vang

Theo đất nước Việt Nam muôn thuở ./.

 

Kính viết theo lời Cha đọc tại Đền Hoà Bình – tháng 10/2008

Trưởng đoàn: PhạmThị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *