LỆNH LÀM VIỆC CHA SAI CẮT BẮT TÀ GIẶC CHO ĐẤT NƯỚC

LỆNH LÀM VIỆC CHA SAI CẮT

BẮT TÀ GIẶC CHO ĐẤT NƯỚC

Ngày 15/6/2002 (05/5/Nhâm Ngọ)

 

Hôm nay Cha sai cắt Đoàn

Đại diện cho dưới trần gian người đời

Cơm nhà, việc nước âm đời

Tiếc rằng dân, nước không thời hay chi

Tà là giặc chết một khi

Xưa chúng yểm lại ở thì nước ta

Thu quân của lũ yêu tà

Giặc yểm xuống đất nước nhà từ lâu

Quân âm luyện phép dưới sâu

Thầy của chúng nó yểm sâu đất mình

Trần gian không biết vô tình

Phật, Thánh, nước mình biết những âm mưu

Của bọn tà đạo sớm chiều

Bắt đồng làm việc giúp điều nó nay

Đồng bói, đồng dí, đủ đầy

Đồng chữa được bệnh cả nay cho trần

Bệnh do tà ác gây dân

Rồi chúng lại chữa có phần hợp dơ

Lại gọi trần xây cửa thờ

Thờ tà để nó ganh đua lộng hành

Có nơi trú ngụ rõ rành

Người trần không biết cứ thành tâm lo

Có người thì khổ sở to

Vừa ăn lộc nó, vừa lo bệnh tình

Họa nhà cay đắng cực hình

Người bệnh, người chết, tan tành đau thương

Người thì dãi nắng dầm sương

Làm ăn không được, tai ương khổ sầu

Ngoài đường, ngoài chợ, từ lâu

Chùa, đền, cũng có trước, sau bất kỳ

Cho nên ruộng, đồi một khi

Ai mà biết được tà thì ở đâu

Chỉ có Cha, Mẹ Thiên sâu

Có sách lược màu, mới biết tà gian

Việc này Hưng Đạo Cha làm

Cha mới có sách ứng ban cho đời

Học Lệnh, phép Cha ban lời

Để trần dân biết phép Trời của Cha.

Xưa kia đánh giặc, nay trừ tà

Thử hỏi trần, ai hiểu được ta

Khi còn xông pha ngoài trận tuyến

Nay chết rồi lo việc núi sông

Lo được việc công phải có Đồng

Kê vai bắc đệm giúp núi sông

Làm việc bắt tà không gì khó

Phải có đệm hồng bắc ghế Ông

 

Đủ chức vị đồng, đủ phép công

Bắt tà giúp nước, giúp núi sông

Bộ bảy hôm nay làm việc nước (7 người đồng)

Đã bắt bằng được tướng dưới âm

Một lũ theo sau chúng lặng câm

Chín mươi quân tà xưa là giặc

Tụ một điểm âm, phép luyện thầm

Mưu sâu, kế độc xưa cài lại

 

Mắt Thánh, tai Trời Cha đã trông

Đèn Trời, đuốc Ngọc, kế thần thông

Bác, Cha có sách dạy cho Đồng

Đồng bắc đệm hồng Cha giúp nước

 

Cha làm điều ước của Bác trông

Bác, Cha là một trái tim hồng

Cùng Hồn Trời trồng, Trời gửi thế

Cùng gốc, cùng rễ Lạc Long Quân

 

Hôm nay ra trận bằng phép Thần

Hồn Thần, hồn trần cùng giúp nước

Cùng nguyện, cùng ước, giúp nước, dân

Nhà nước không hay việc Cha cần

 

Mà Cha vẫn phải giúp nước, dân

Đồng phải nghe Thần giúp đất nước

Cơm nhà, việc nước đã làm được

Sau này dân, nước sẽ hiểu ra

 

Việc làm Cha viết thành bài ca

Để lại cho dân sau sẽ là

Nước dân hiểu được việc Bác, Cha

Hiểu được việc Đồng lo giúp nước

 

Đánh tà ngày trước ở nước ta

Đồng của Thánh Cha mới lo ra

Mới làm cách mạng, mới xông pha

Mới đánh giặc tà, mới giúp nước

 

Mới làm lời ước của Bác, Cha

Bút là vũ khí đánh giặc tà

Đạn là chữ Trời trong cây bút

Bút họa chữ Trời, Lệnh mật trao

 

Công Lệnh của Cha đã ghi vào

Từng việc, từng việc, đã đổi trao

Theo một lệnh vào khi xuất kích

Có lá cờ đào của Bác trao

 

Chủ quyền đất nước có ngôi sao

Chủ quyền đất nước có cờ đào

Đoàn Thần được trao làm nhiệm vụ

Công Lệnh, sớ Thần có cờ sao

 

Chủ quyền đất nước được tự hào

Truy bắt giặc tà trên đất nước

Từng ổ sào huyệt Bác đã trao

Còn nhiều tụ điểm thật lớn vào

 

Nhà nước nghe ra có lời trao

Trao đổi với Bác cùng lo vào

Bác, Cha, lo bao việc trọng đại

Trấn tà, trị an việc cần phải

Làm trước, làm sau, phải lo toan

Công việc trên Thiên đã họp bàn

Chỉ người đầu Đoàn đi họp Thánh

Nhận việc cho Đoàn gánh lo toan

 

Hôm nay Đoàn Nghĩa đã lo hoàn

Giúp cho dân nước việc đẹp an

Trấn tà, bắt tà nơi cần thiết

Việc làm giúp nước chẳng ai hay

 

Chỉ có Thánh, Thần biết việc này

Liệt sĩ cùng làm, cùng chung tay

Công việc hoàn thành giành thắng lợi

Quân đông như hội giúp việc Cha ./.

 

Kết thúc 23h5’ viết theo lời Hồn Cha đọc sau việc làm.

             Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *