KÍNH VIẾT LỜI HỒN VUA LÊ THÁI TỔ

KÍNH VIẾT LỜI HỒN VUA LÊ THÁI TỔ

 

Phần I:

 

Kính viết lời Vua Lê Thái Tổ

Lời của Vua ban khắp nước nhà

Nước Việt Nam độc lập vinh hoa

Không quên ơn người xưa quá cố

 

Hồn Vua Lê Thái Tổ là số

Số của Vua kiếp trước sinh thành

Vua đã làm nức tiếng thơm danh

Vua để lại ngọn ngành quy củ

 

Vua An Dương Vương có Thần chú

Ba đời Vua đánh giặc giúp dân

Ba đời hồn bất tử dưới trần

Nguyện vì dân, trọn đời vì nước

 

Đời làm vua Ông đã bạc nhược

Mắc mưu gian phản ngược hại Vua

Ông giận mình vì lỗi đã thua

Vì con gái mắc mưu bọn giặc

 

Vì con gái đã hại xã tắc

Cho nên Ông phải giết con mình

Chém con xong Ông cũng thực tình

Cùng thanh kiếm chém mình tự vẫn

 

Chém đầu con vì Ông uất hận

Chính kẻ thù ngồi ở đằng sau

Tiếng từ đâu nói xuống ngang đầu

Ông nghe rõ từng câu nói vọng

 

Lời trên không có sự trông ngóng

Hãy vứt con xuống khúc sông này

Rửa hận thù con gái đã gây

Sau con sẽ trở thành tượng đá

 

Việc Ông sai, Ông phải trả giá

Giá đớn đau, giá tự giết mình

Sau Ông sẽ được hồn tái sinh

Về người đời làm Vua kế tiếp

 

Sau Ông được làm Vua kế nghiệp

Vì phúc tài Trời, Đất ban cho

Ông đã được Tổ Tông liệu lo

Cho họ Lê sinh thành đã được

 

Lê Lợi đó là Hồn kiếp trước

Của Hồn Vua gọi An Dương Vương

Người đã được Tổ Nước mến thương

Hiền tài, đức độ dưới trần dương

 

Vì kẻ giặc muôn phương mưu kế

Nên Ông phải đổi mạng của mình

Để quân giặc hết đỗi hoảng kinh

Ông đã vì giang sơn xã tắc

 

Ông không để thân Ông cho giặc

Bắt được Ông hại đến thân vàng

Để Ông còn tái thế lo toan

Lo bằng được thù nhà, nợ nước

 

Lời của Ông, Ông đã từng ước

Đánh giặc xong xây dựng cơ đồ

Cho nước, dân có một cõi bờ

Tổ Tông ta đời đời vĩnh cửu

 

Nước Văn Lang đời đời không chịu

Làm tay sai cho giặc nước người

Ông còn lựa thời cơ dưới đời

Sẽ đánh tan cả bầy hổ dữ

 

Ông nhìn thấy trên trời có chữ

Nước Văn Lang con cả Trời sinh

Nước Văn Lang sẽ được định hình

Sau các nước quy về một mối

 

Sau các nước sẽ nhìn thấy lỗi

Tội với nhau vì đã lộng quyền

Chém giết nhau, đàn áp dân miền

Muốn thống trị nước này, nước khác

 

Trời sẽ cho có ngày mạch lạc

Từng nước riêng không khác gia đình

Nước nào riêng bổn phận phân minh

Nước ấy tự lo mình độc lập

 

Nước ấy tự lo lấy giang sơn

Muôn vàn vạn vật dưới trần dương

Là do Trời, Đất cùng biến hóa

Do Trời, Đất đã cùng tạo cả

 

Nên giang sơn, Tổ quốc, bầu trời

Cho đời đời thế hệ dưới đời

Cho vĩnh cửu tại nơi hạ thế

Người sinh ra đã có gốc rễ

 

Cội nguồn sinh là Tổ Trời sinh

Ra các nước trên khắp hành tinh

Ra toàn cầu trên toàn thế giới

Việc này trần không ai nghĩ tới

 

Riêng Hồn Thiên mới được nghe ra

Nước Việt Nam trước nhất được là

Nghe lời Trời, Tổ Tông ghi lại

Tổ Tông đọc cho người con gái

 

Đã nên bà, nên cụ tới nơi

Đã được nghe những lời Hồn Trời

Lời Hồn Nước tại nơi nước Việt

Lời thơ Tiên thật là tha thiết

 

Cho người viết thấy sợ, thấy lo

Vì người không có chức vị cho

Việc xã hội người là quần chúng

Việc xã hội người là nhân dân

 

Toàn viết ra những việc của Thần

Thần tối cao là Trời và Đất

Việc tối cao của Tổ Nước nhà

Thân phận người là một đàn bà

 

Lại học ít, trình độ có hạn

Làm sao người lại dám ngạo mạn

Dám to gan làm việc tầy Trời

Đấy việc làm có phép cao vời

 

Cao do Trời, do Tổ Đất Nước

Trời đã ước, Trời sẽ làm được

Tổ Nước mong, Tổ Nước sẽ làm

Thế kỷ này hai mốt rõ ràng (21)

 

Trời đang làm việc làm trọng đại

Để cho người đời thấy sợ hãi

Chống lại Trời sẽ phải khổ đau

Đừng coi Trời là vật cao, sâu

 

Trời không biết về người hạ thế

Trời biết rõ Trời là Thượng Đế

Bậc tôn nghiêm dành để cho dân

Tại sao dân, nước không biết cần ?

 

Tại sao không nghe Trời dạy bảo ?

Phận làm con dốc lòng hiếu thảo

Nghe lời Cha, lời Mẹ ban truyền

Dạy điều hay, lẽ phải dưới miền

 

Sao không nghe lại còn chống lệnh?

Kể từ đây dân hãy nghe lời

Nhà nước Nam hãy ngẫm tại nơi

Xem rằng có ý Trời, ý Tổ

 

Xem có đúng con người có số

Xem rằng người có Tổ có Tông

Có dòng tộc của bậc Cha Ông

Từ ngày xưa Đền Hùng – Phú Thọ

 

Chính nơi đấy gọi là cửa ngõ

Của Trời sinh ra dưới nhân gian

Chính nơi đấy là một kho tàng

Kho văn hóa Tâm Linh nước Việt

 

Kho văn hóa Tâm Linh đặc biệt

Kho sách Trời tạo hóa cho dân

Để có Trời có Đất đặc ân

Sinh ra được các Tổ đất nước

 

Đó là nơi điềm Trời đã ước

Ước cho dân một nước con đầu

Sau sẽ được nối nhịp bắc cầu

Cho các nước anh em hội tụ

 

Sau sẽ được trở thành quy củ

Có giang sơn gấm vóc ơn Trời

Ơn Trời sinh, Trời dưỡng ra người

Ơn Trời cho muôn vàn vạn vật

 

Bao giờ hiểu đấy là sự thật

Các nước cùng hiếu thảo là con

Hãy xây đền thờ Tổ vuông tròn

Thờ Tổ Trời tại nơi Đền Hạ (Đền Hùng)

 

Thờ Tổ Trời là chung tất cả

Cho toàn cầu thế giới bao la

Người trên đời đều chung Tổ là

Tổ Trời, Đất sinh ra dương thế

 

Cha Trời là Ngọc Hoàng Thượng Đế

Mẫu Địa là Đất đã sinh con

Lịch sử Trời ghi rõ lời son

Cha Mẹ Trời là chung tất cả

 

Giỗ Tổ Trời sẽ được thành quả

Mùng ba, tháng ba âm hàng năm

Để đời đời mãi được vĩnh hằng

Ngày giỗ Tổ cả Trời và Đất

 

Ngày giỗ Tổ một ngày chu tất

Cho nước Nam được giỗ một ngày

Giỗ ba cặp Cha Mẹ Tổ nay

Tổ Trời, Tổ Nước, Tổ tái thế

 

Đó là Hồn Tổ Trời Cha kể

Đó là Hồn Tổ Nước Nam ghi

Đọc cho người viết thành sử thi

Đền Hòa Bình đã ghi, làm được

 

Lời Hồn Trời đã cho dân, nước

Một việc nước không ước mà thành

Xây tượng đài đích thực rạng danh

Tượng Lê Lợi thành phố Thanh Hóa

 

Bao nghệ nhân dầy công vất vả

Tìm đá để khắc tượng của Ngài

Tượng Vua Lê Thái Tổ hình hài

Phải như ý của Trời, của Tổ

 

Làm đi, làm lại, đẹp kiên cố

Làm mãi không xong khó kiếm tìm

Lòng kiên trì dù khó cũng tin

Tìm bằng được, chưa tìm đúng chỗ

 

Đúng một ngày Lệnh Trời ban bố

Cho nước Nam được có đá Thần

Để tâm trần dưới thế lo phần

Thắp hương lễ cầu Thần ứng nhiệm

 

Trời đã cho, cho một sự kiện

Đã từ lâu sắp sẵn đợi chờ

Đến khi nào dân nước ước mơ

Khắc tượng thờ, thờ Vua vĩnh cửu

 

Trời và Tổ Nước không khuất chịu

Để đến ngày khánh tiết sẽ xong

Trời nổi cơn mưa gió như giông

Phép của Trời cho rơi tảng đá

 

Đúng ý trần đang mong thành quả

Ước làm sao có phiến đá này

Để kịp ngày khắc tượng Vua ngay

Không đâu có, chỉ Trời mới có

 

Đài, báo chí, đã đăng hình rõ

Đá Trời cho như có phép Thần

Đúng là Trời cho thật xuống trần

Tảng đá quý vô ngần trọng đại

 

Để người dân nước nhà nhớ mãi

Đừng ai quên là có Trời cao

Đừng ai quên lịch sử ghi vào

Có Trời cao, có cả Đất thấp

 

Cho nên Trời báo dân lo gấp

Việc tới đây phải quyết cho xong

Đừng để cho công việc trong vòng

Sai với ý Trời mong, Tổ đợi

 

Một việc làm sắp sửa đi tới

Của Trời cao mong đợi sẽ thành

Nước Việt Nam sẽ được rạng danh

Về việc Trời ngọn ngành quy củ

 

Nước Việt Nam sẽ có đầy đủ

Từ Trời cao, Đất thấp linh thiêng

Từ một nơi chốn Tổ, Trời truyền

Có lời Trời dạy nơi trần thế

 

Lời Vua Lê ghi lời Thượng Đế

Ghi lời truyền Vua kể từ đây

Nước Việt Nam sẽ có luật này

Từ Đền Vua gọi nơi lịch sử

 

Vua – Ông Lê Lợi có hai chữ

Tái Hồn kiếp trước, kiếp sau này

Một ông Vua có hai Hồn nay

Và sau có ba Hồn là một

 

Một Hồn Vua kiếp trước đẹp tốt

Hồn Vua sau lại tột đỉnh cao

Hồn bây giờ thật là tự hào

Hồn Đại tướng ngôi cao nghĩa cả (Võ Nguyên Giáp)

 

Hồn Vua xưa thật là phẩm giá

Tái cho đời thành quả cao sang

Thành Cổ Loa nức tiếng thơm vang

Có Rùa Thần dạy dân đắp lũy

 

Hồn của Cha Lạc Long huyền bí

Hóa Rùa Thần đắp lũy xây thành

Thành Cổ Loa một thời chiến tranh

Có Rùa Thần dạy dân giữ nước

 

Hồn Tổ Nước dạy dân làm được

Theo chân Rùa đắp lũy xây thành

Đền Cổ Loa có tích vang danh

Vua theo Rùa cho dân xây đắp

 

Vua đã từng vì dân, xã tắc

Hiến trí tài thao lược dẻo dai

Vua vì con, Vua phải khổ hoài

Việc giang sơn ngang chừng đứt đoạn

 

Kêu với Trời, Vua xin tự sát

Kêu với Tổ xin lượng thứ tha

Thác kiếp này xin hồi kiếp khác

Không để cho kẻ thù bắn nát

 

Vua giữ nguyên khí phách anh hùng

Để đời sau không phải lâm chung

Vào cảnh éo le cùng kiếp trước

Vua đã nguyện và Vua đã được

 

Tái Hồn Thiêng giúp nước non nhà

Vua đã tái về họ Lê ra

Sau làm Vua là Vua Lê Lợi

Chính đây là Tổ Tông mong đợi

 

Sẽ đắc tài hộ Quốc, an dân

Lê Thái Tổ chính người hiện thân

Của Vua An Dương Vương kiếp trước

Việc tái thế Trời cho Vua được

 

Về Lê Lợi, Ông có hai hồn

Hai Hồn Vua khí phách kiên cường

Hiền tài, đức kiên trung bất khuất

Giúp cho đời sự thật đã qua

 

Để lại cho sự tích nước nhà

Còn dấu ấn vàng son ghi lại

Lịch sử xưa của từng triều đại

Những nơi thờ còn mãi không mờ

 

Ở Đông Anh – Hà Nội bây giờ

Ở Lam Kinh gọi tỉnh Thanh Hóa

Còn một nơi Miền Trung mới lạ

Chưa ai hay, chưa biết về Người

 

Tại sao Người mắc võng nghỉ ngơi

Người là Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Người là thần tượng của nước Nam

Sau Bác Hồ, Người có Tòa vàng

 

Người là một kho tàng lịch sử

Người có một hồ sơ lưu trữ

Của Tòa vàng thế giới Tâm Linh

Riêng Bác Hồ ở giữa Ba Đình

 

Riêng Đại tướng, Quảng Bình quê Mẹ

Ngài đã biết tiếng Hồn nhỏ nhẹ

Sau con về quê, đất Quảng Bình

Về một nơi đất có địa linh

 

Trời đã xếp chương trình cụ thể

Một nơi có Núi Rồng dành để

Nhìn tiếp ra Đảo Yến không xa

Biển mênh mông hiền dịu chan hòa

 

Cảnh huyền bí ai mà đoán trước

Một đám tang nhưng là đám rước

Rước Đại tướng về ngự Núi Rồng

Cảnh mây bay gió mát mênh mông

 

Đáp lời nguyện Đức Ông Đại Tướng

Không phải riêng mình Ông định hướng

Đây do Trời, do Tổ Nước Nam

Do Tâm Linh Hồn Nước báo sang

 

Cho Ông biết việc làm sẽ được

Nguyện ước của Trời có từng bước

Nguyện ước của Tổ Nước từng phần

Nước Việt Nam sẽ tiến hành dần

 

Đây một điểm Linh Thần màu nhiệm

Nơi đây sẽ trở thành sự kiện

Của Trời Nam, của nước Việt Nam

Của muôn dân trăm họ muốn làm

 

Coi Đại tướng như vị Tổng thống

Dù đường xa vất vả gian nan

Người xếp hàng đến viếng lễ tang

Không kể xiết người đông thương xót

 

Trăm lẻ ba tuổi vàng đẹp tốt

Trời đã ban chúc thọ chín mươi

Năm hai nghìn lẻ một dưới đời

Vì Hồn Thiêng nước nhà tái thế

 

Võ Đại Tướng, Người đã tuyên thệ

Đánh bằng xong hết giặc bạo tàn

Cho nước Nam thống nhất hoàn toàn

Ngày đại thắng mở màn lịch sử

 

Đời nối đời mãi mãi lưu trữ

Dấu ấn son Tổ quốc ghi công

Đúc tượng đồng Đại tướng oai phong

Thờ riêng Đền Đức Ông – Đại Tướng

 

Thờ các hàng triều đại Vua, Quan

Đền thờ công, văn võ song toàn

Thờ tướng sĩ đã vì dân nước

Bên bờ biển Tổ Tông đã ước

 

Bao giờ Võ Nguyên Giáp về Thiên

Về với Tổ Tông Nước thiêng liêng

Về với Đức Bác Hồ vĩ đại

Ngài là một niềm tin sống mãi

 

Với non sông, Tổ quốc, bầu trời

Với quân nhân cách mạng sáng ngời

Sự ra đi của Người bất tử

Người ra đi có hai hàng chữ

 

Chữ trần gian với chữ của Trời

Chữ vô cùng thương tiếc đời đời

Một người có ba Hồn cách mạng

Hai Hồn Vua, Hồn tướng kỳ tài

 

Một nhà quân sự thật dẻo dai

Cả nước nghiêng mình kính vĩnh biệt

Thế giới ngợi ca kính viếng Người

Đoàn người viếng Hồn khóc nên lời

 

Kẻ thù cũng cúi đầu khuất phục

Nhà cách mạng đã được đến lúc

Kính lễ Người, Người chính là ai

Người có Hồn Thiêng Nước đại tài

 

Hai Hồn Vua và Hồn Đại Tướng

Ơn Đất, Trời cho Hồn muôn trượng

Ơn Tổ Tông vun đắp đắc thành

Ơn gia đình Tổ nghiệp rạng danh

 

Sinh ra Ngài có Hồn gửi thế

Chỉ có Trời mới biết sự thể

Chỉ có Tổ Nước biết tỏ tường

Không có ai ở dưới trần dương

 

Nghe biết được tỏ tường việc Tổ

Ai có được là do Tổ Cố

Là Tổ Trời, Tổ Nước cho dân

Cho Tổ Nhà có được hồng ân

Là Tổ Trời có phần quy định

 

Tổ Nước có lời bàn dự tính

Cùng nước Nam thiền định sẽ thành

Trời Đất ban Ông được đắc danh

Bốn năm dành Ông thành tu luyện

Nếu tính năm, năm năm sự kiện

Hồn Ông đi học phép của Trời

Ông nằm trên giường bệnh của đời

Vì tuổi già sức hơi yếu cạn

 

Tâm hồn Ông cao thượng mạnh dạn

Xin với Thần học phép của Thiên

Từ năm hai lẻ bảy dưới miền (2007)

Để có được phép Thiên khi sống

 

Để đời Hồn có một huyết thống

Huyết thống Tâm Linh giúp cho đời

Cùng Bác Hồ đi khắp muôn nơi

Cùng Tổ Tông giúp đời hạ thế.

                                                 Hết phần I

 

Phần II:

LỜI HỒN ĐỨC VUA LÊ THÁI TỔ

 

Lời Hồn Đức Vua Lê Thái Tổ

Đọc cho dân nghe rõ lời Hồn

Hồn Vua Lê sống mãi trường tồn

Với Tổ quốc giang sơn bất tận

 

Vua gửi lời đây là chân thật

Nhờ người viết gửi tới nước Nam

Gửi về Bộ Văn hóa lo làm

Gửi về Sở Văn hóa lo liệu

 

Bản dự án Vua thấy còn thiếu

Một đền thờ văn, võ bá Quan

Người cùng Vua đánh giặc bạo tàn

Cùng quân sĩ hiên ngang đánh giặc

 

Một đền thờ để cho xã tắc

Cho nhân dân đến lễ đền công

Thờ Hồn thiêng đất nước núi sông

Ban thờ rộng đền công muôn thuở

 

Còn nguy nga tráng lệ không cần

Đừng xây lại ngày xưa cung điện

Đừng xây nhiều lãng phí tiền dân

Đừng xây lại cung Vua không cần

 

Để tiền trần xây đền liệt sĩ

Bao nhiêu đời liệt sĩ bền bỉ

Bao triều đại liệt sĩ vì dân

Xây đền thờ người đã quên thân

 

Việc rất cần đền ơn quan trọng

Mỗi huyện, tỉnh, liệt sĩ trông ngóng

Mỗi nghĩa trang cần phải đáp đền

Đấy mới là công việc cần nên

 

Đừng lãng phí, theo trần cố ý

Việc tôn thờ đây là ý chỉ

Luật của Thiên, của Thánh, của Thần

Đừng tự làm theo ý của trần

 

Sẽ có hại cho phần đất nước

Việc thờ tự phải có quy ước

Việc trần làm đã tự làm sai

Thần không ưng dân đã khổ hoài

 

Đừng sai nữa, đừng làm tự ý

Hồn Vua nói đây là ý chỉ

Ý của Vua không thuận cho xây

Đừng cố làm tai vạ sẽ gây

 

Sẽ khổ cho người đầu đứng chủ

Người trần gian không ai có đủ

Phép kỳ tài lái được Thánh, Thần

Lái được Hồn Vua Tổ hồng ân

 

Đây là lệnh của Thần nước Việt

Đây là lệnh tối cao đặc biệt

Đọc cho người viết phải gửi đi

Gửi về tỉnh Thanh Hóa bài ghi

 

Tỉnh sẽ gửi bài đi tiếp nữa

Bài viết này sẽ còn bài nữa

Nếu cứ làm bài tiếp gửi đi

Lời Hồn Vua Lê Lợi đọc ghi

 

Gửi Thanh Hóa từ Sở đến Tỉnh

Đây là lời Hồn Vua quyết định

Không ai thay, không được đổi thay

Việc hệ trọng của nước non này

 

Không phải của du lịch văn hóa

Việc tôn thờ là việc nghĩa cả

Việc đền ơn là việc cao sang

Việc lịch sử là một kho tàng

 

Từ ngày xưa muôn đời để lại

Làm sơ đồ để lại mãi mãi

Không dựng xây cho khách tham quan

Việc Tâm Linh không được tự làm

 

Ai cố tình cứ làm bị tội

Tội năm đời, mười đời không hối

Tội nhỏ, to, tùy ở người làm

Đừng tưởng làm là được hoàn toàn

 

Đây di tích không làm bán vé

Lời của Vua dạy thật cặn kẽ

Đừng ai sai khổ hại vào thân

Lệnh của Vua là lệnh của Thần

 

Đừng ai trái vô ngần tội lỗi

Vua thương dân Vua mới ngăn vội

Vua đọc bài gửi cán bộ ta

Hãy dừng ngay đừng cố tình ra

 

Làm theo dự án là đã có

Hãy đọc bài lời Hồn Vua ngỏ

Lời Hồn Vua nói rõ từng phần

Gửi các ngành, ban cán bộ trần

 

Hãy ngừng việc Đình Thần đại sự

Phạm Thị Xuyến phải viết từng chữ

Theo lời Vua phán chỉ lệnh truyền

Người viết lời, Hồn Người của Thiên

 

Người của Thánh, Thánh truyền cắt cử

Hồn của Người là một quân tử

Được Trời sai xuống thế gian này

Không phải người đàn bà viết nay

 

Trần chớ ai khinh thường coi rẻ

Người viết bài, lời bài mạnh mẽ

Đó là luật phép của Vua ban

Hồn Vua Lê Thái Tổ rõ ràng.

 

– Vua báo mộ Vua Lê là đúng

Đừng ai nghi ngờ mộ Vua sai

Mộ Vua đúng trăm phần trăm Ngài

Ai bảo sai người ấy không biết

 

Còn điều này Vua báo đặc biệt

Khu mộ Vua niêm yết của Thần

Đừng ai đào sâu gần mộ phần

Cách xung quanh khoảng ba mươi mét

 

Lời Vua đọc cho người được chép

Đừng ngại ngần đây lệnh của Vua

Vua đã gọi Đoàn Thần đã thưa

Đoàn đã về dâng Vua sớ tấu

 

Phạm Thị Xuyến hãy nghe cho thấu

Gửi tiếp bài của Mẫu Hoàng Loan

Gửi về Bộ Văn hóa lo toan

Gửi về tỉnh Nghệ An lần nữa

 

Bài Hồn Thiên không được sửa chữa

Cứ để nguyên bài cũ gửi đi

Lệnh Đình Thần nước Nam đã ghi

Phải y lời Thánh Nước phê duyệt

 

Nước Việt Nam một nước đặc biệt

Có linh sa của cõi Linh Thần

Sao cán bộ không biết hồng ân

Là đại phúc nước nhà trường cửu

 

Cán bộ trần hãy đừng để thiếu

Việc Tâm Linh Thánh Nước lo toan

Người xưa làm cách mạng vẻ vang

Chết được hưởng công vàng hiển Thánh

 

Chết được Tổ Nước trao trọng trách

Việc giang sơn hệ mệnh cho đời

Việc Thiên, Âm đất nước tại nơi

Việc giúp đời, giúp nơi hạ thế

 

Chết không hết vẫn còn biết kể

Biết lo toan hậu sự nước nhà

Ai có tội phải vào ngục tòa

Tù hồn âm đời đời rất khổ

 

Tổ Tông ta xưa kia là Cố

Cố Tổ Nhà, Tổ Nước sinh dân

Trời ban tặng là các vị Thần

Thần hộ Quốc, hộ dân trăm họ

 

Cán bộ, dân hãy nghe cho rõ

Lời Bác Hồ sáng tỏ như sao

Bác gọi dân hỡi các đồng bào

Phải đoàn kết đánh giặc giữ nước.

 

– Một chín bốn hai, lời Bác viết

Ở Tân Trào đặc biệt thiết tha:

“Dân ta hãy hiểu sử ta

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam

 

Cho nên dân hãy lo toan

Thờ người dựng nước Văn Lang từ đầu

Thờ người sinh dưỡng từ đâu

Cho ta có được sở cầu đến nay

Thờ người giữ nước Nam này

Mới có độc lập dựng xây hòa bình

Mới có đất nước phồn vinh

Dân giàu nước mạnh thanh bình tự do

Mới có áo ấm cơm no

Hòa bình thịnh vượng để cho nước nhà

Xây đền di tích Quốc gia

Thờ người dựng nước đến là ngày nay

Thờ người giữ nước non này

Làm nên kỳ tích cho nay nước nhà

Thờ người đánh giặc xông pha

Anh hùng liệt sĩ đã ra chiến trường

Anh hùng liệt sĩ hậu phương

Cầm quân diệt giặc làm gương cho đời

Xứng đáng công ơn thờ người

Hãy thờ những người bà mẹ Việt Nam

Thờ để báo đáp công vàng

Đền thờ lịch sử vẻ vang muôn đời

Còn ai không có công người

Đừng thờ phí của công đời dân ta

Thờ tốn đất, phí công ra

Không công đánh giặc giữ nhà cho dân

Không lợi cho nước Nam trần

Còn bị khổ phần cho nước dân ta

Làm mê lòng dân la đà

Luật Thần không có thờ ra làm gì

Đó là Luật Trời đã ghi

Chủ thờ cao nhất của thì nước dân

Đừng ai trái lệnh Đình Thần

Thờ phải có Luật của Thần nước Nam

Thờ không có Luật Thiên ban

Coi như thờ phí không mang được gì

Thờ không hồn tượng vô tri

Thờ phí công, của, thờ đi sai đường

Đó là Luật của Thiên Vương

Báo dân biết rõ luân thường đạo tu

Đừng tu theo cảnh tu mù

Tu hại dân nước, tu ngu cho đời

Hãy tu theo một Đạo Trời

Đạo đền đáp nghĩa công người vì dân

Hãy tu theo một Đạo Thần

Đạo Tâm Linh Nước muôn phần biết ơn.

                                                       Hết phần II

 

 

 

 

Phần III:

LỜI HỒN ĐỨC VUA LÊ THÁI TỔ

 

Phần thứ ba việc làm sắp tới

Bao người dân mong đợi chưa thành

Từ một nơi chốn Tổ đích danh

Từ Đền Hùng Tổ nhà nước Việt

 

Tổ Đền Hùng một nơi đặc biệt

Không có hai trên đất nước nhà

Nơi Mẹ Âu, Cha Lạc sinh ra

Cội nguồn gốc đấy là Thủy Tổ

 

Tổ Nước Nam một nơi kiên cố

Trời đã sinh ra Tổ Nước nhà

Từ ngày xưa tiền bối Mẹ, Cha

Gọi Tổ nước Nam nhà Trời định

 

Trời đã sinh và Trời đã tính

Tổ Tông ta thiền định đã thành

Ngoài Tổ Trời, Tổ Nước đích danh

Không đâu có Tổ nước nơi khác

 

Nhà nước đừng nghe lời xuyên tạc

Văn hóa Nước nhà nghe là sai

Các ngành ban tuyên giáo những ai

Hãy bớt dành thời gian nghiên cứu

 

Việc tôn thờ còn đang vướng líu

Vì ngày xưa quân giặc bạo tàn

Họ nhăm nhe muốn chiếm nước Nam

Định bá chủ trên toàn đất nước

 

Đó là điều mà họ đã ước

Ước từ lâu bằng được nước này

Họ có nhiều mưu kế thâm cay

Họ dựng ra chuyện này, chuyện khác

 

Chỉ có Thánh biết mưu mạch lạc

Của kẻ thù tàn ác dã tâm

Họ đớn hèn lòng dạ độc thâm

Gây dựng bịa ác ngầm thủ đoạn

 

Ba nơi thờ quân âm canh gác

Họ chôn người đã thác ngày xưa

Là hồn giặc bạo tàn sớm trưa

Giả mộ Tổ người xưa nước Việt

 

Việc làm này chỉ có Thánh biết

Thánh là Thánh Tổ nước Việt Nam

Thánh Cha, Thánh Mẹ đời Văn Lang

Nước Đại Việt, Việt Nam muôn thuở

 

Sách của Thánh ghi lời từ ở

Phú Thọ, Đền Hùng Tổ Tông ta

Để làm lưu cho đất nước nhà

Để có ngày Tổ Nước báo Nước

 

Thế kỷ hai mốt Thánh báo được

Gửi bài đi chưa đến tay người

Băng đĩa hình ghi lại tại nơi

Nơi cửa Cha, Đền Hùng, Phú Thọ

 

Lời bài ghi, băng Cha nói rõ

Tổ Nước Việt Nam có nơi này

Không có nơi Thủy Tổ đâu nay

Đền Hùng chính là nơi Thủy Tổ

 

Còn ba nơi giặc xưa bày chỗ

Kinh Dương Vương không phải của ta

Đấy là do quân giặc bày ra

Cho quân tâu nịnh Vua không biết

 

Cho nên Vua mới hạ bút viết

Viết sắc phong Đền Kinh Dương Vương

Nơi đấy thờ thật là tai ương

Ba cái ngai thờ hồn quân giặc

 

Tổ ta biết đã không phó mặc

Đã chấn ngay lũ giặc bạo tàn

Dân không hiểu cứ thờ tự sang

Tưởng Hồn Tổ, nhưng là kẻ khác

 

Thánh nước nhà đã từng bàn bạc

Chấn yểm sâu một lũ lâu nhâu

Bao giờ Nhà nước hiểu từng câu

Sẽ có phép nhiệm màu của Thánh

 

Thánh sẽ lo được mọi trọng trách

Sẽ giải đi một lũ bạo tàn

Để cho lòng đất của Việt Nam

Hết cảnh khổ ngày xưa giặc chiếm

 

Nếu cứ thờ là cho giặc đến

Nếu xây to họ sẽ chiếm ngôi

Vì họ xưng là bố của Người

Lạc Long Quân, Âu Cơ con họ

 

Họ đã định lừa ta kiếm ngõ

Để sau này gia phả họ sang

Tổ họ đây, ta thứ rõ ràng

Thấy người sang bắt quàng làm họ

 

Tổ của ta có nhà có ngõ

Có từ đời kiếp trước sinh dân

Ta có Tổ, Tổ ta hồng ân

Tổ Mẹ Cha muôn phần vĩ đại

 

Mộ Tổ kia giặc cài không phải

Mộ Tổ Cha, Cha biết nơi chôn

Mộ Cha Mẹ không ở trần dương

Cha Mẹ hóa về Trời tiên cảnh

 

Để kẻ thù làm điều thóc mách

Hại Tổ ta không có nơi tìm

Đời đời mộ Tổ nhà dấu in

Nơi về Trời, Tây Thiên Núi Mẹ

 

Núi Tây Thiên là nơi đẹp đẽ

Cảnh bồng Tiên Núi Mẹ lưng Trời

Cha Trời, Mẹ Địa hóa tại nơi

Cha Mẹ Tổ Nước đời cũng hóa

 

Ngày mùng ba, tháng ba vô giá

Tại nơi này Trời hóa về Thiên

Cho Mẹ Cha nước Việt nói riêng

Để cùng ngày thiêng liêng nhớ mãi

 

Nước Việt Nam con đầu đã phải

Giỗ Mẹ Cha là Đức Tổ Trời

Cùng ngày tháng khác năm dưới đời

Giỗ hai cặp Cha Mẹ Trời, Tổ

 

Giỗ Tổ Trời là giỗ Tổ Cố

Giỗ Tổ Nước là cặp thứ hai

Giỗ cặp ba cùng ngày không sai

Cùng tháng ba, Cha Mẹ tái thế

 

Đấy là giỗ ba cặp gốc rễ

Cùng tháng ngày dành để cho dân

Đỡ mất công, đỡ tốn tiền trần

Giỗ một ngày thật là đại phúc

 

Nước Việt Nam đã được đến lúc

Từ lẻ một thế kỷ sang trang

Trời đã cho thành lập một Đoàn

Tổ Nước cho một Đền trụ sở

 

Đền Hòa Bình gọi Đền Tâm Linh

Đoàn Hòa Bình Thiên Đình đã đặt

 

Đoàn Hòa Bình Thiên Đình chắp nhặt

Từng Đồng Thiên có số trên vai

 

Từng Đồng Thiên có bóng Thiên Đài

Có căn số do Trời đã định

Có căn số Tổ Nước dự tính

Nối cầu Đồng cho học phép Thiên

 

Để Trời ban, Thánh chỉ lệnh truyền

Cho Đồng học phép Thiên chữ Thánh

Để cho Đồng cùng gánh trọng trách

Nhiệm vụ trao của Thánh nước Nam

 

Bao năm qua đã học lo làm

Giúp dân, nước việc làm của Thánh

Mười năm qua đã giúp rành mạch (2001-2010)

Chấn huyệt tà trên khắp nước Nam

 

Mười ba năm Đoàn đã lo làm

Tạ đất công, điền hoàn long mạch

Cho phần âm nước Nam rành mạch

Tạ mộ danh nhân nước Nam nhà

 

Tạ mộ anh hùng liệt sĩ ta

Lễ giỗ Tổ Trời và Tổ Nước

Ngày giỗ này nước chưa làm được

Ngày giỗ này dân chưa ai hay

 

Trời dạy riêng có một Đoàn này

Chưa đâu có ngày giỗ trọng đại

 

Mùng ba, tháng ba, giỗ Tổ Trời

Mùng ba, tháng ba, giỗ Tổ Đời

 

Khác năm, cùng ngày tháng chung giỗ

Giỗ Tổ hàng năm phải cúng cỗ

Như cúng Bố mình, cúng to hơn

Cúng tạ ơn Trời, Đất Thiên Vương

 

Tạ Tổ Trời và tạ Tổ Nước

Trời cho nước ta đã làm được

Tại Đền Hòa Bình mười ba năm

Có bài ghi sách để vĩnh hằng

 

Cho đời sau này còn biết được

Đó là Trời ước đã thành công

Ngày lễ hân hoan thật là đông

Trên, dưới nghìn người về góp giỗ

 

Trên dưới hai trăm mâm cúng cỗ

Cúng tạ Tổ Tông, Ông Cha ta

Cúng tạ danh nhân đất nước nhà

Cúng tạ anh hùng, tạ liệt sĩ

 

Báo đáp đền công tạ ơn người

Đã độ dân nước được đẹp tươi

Tạ ơn những người làm cách mạng

Giỗ ngày liệt sĩ của nước dân

 

Hai bảy, tháng bảy ngày hồng ân

Mùng hai, tháng chín lễ giỗ Bác

 

Đời đời dân nước Nam ghi tạc

Ngày giỗ ơn Cha mãi muôn đời

 

Riêng Đền Hòa Bình khác mọi nơi

Cha dạy Đoàn Thần làm việc nghĩa

Cha dạy Đoàn Thần đáp đền công

Ghi lời Cha Mẹ, lời Tổ Tông

 

Có một không hai trên đất nước

Cha dạy Đoàn Thần đã làm được

Một người duy nhất viết lời Cha

Viết lời cho Mẹ nước Nam nhà

 

Viết lời cho Vua, viết cho Thánh

Viết lời rành mạch từng quyển ghi

Viết lời cho Thánh lời Tiên tri

Không đâu có được việc ly kỳ

 

Hồn thiêng nước dạy là đúng thật

Không việc chi sai của sách Thần

Cha muốn dân nước phải lo dần

Những lời của Thần là nghiêm trọng

 

Những lời của Thần, Thần trông ngóng

Bao giờ làm được việc Thần trao

Đỡ khổ dân nước biết là bao

Hôm nay Vua Lê đọc viết vào

 

Nhờ người có lòng gửi đi giúp

Gửi được tới người có chức cao

Gửi thư không đến, thư không vào

Văn thư không dám gửi thư trao

 

Bài phải gửi vào nơi cán bộ

Bài gửi đúng chỗ việc mới thành

Gửi người không biết thật phí danh

Vua muốn gửi người làm văn hóa

 

Công việc lo nhanh mới đắc thành

Các việc không cần đừng tiến hành

Công việc Vua cần phải lo nhanh

Công việc Tâm Linh cần lo gấp

 

Dừng lại đừng làm các việc sau

Nơi Chùa Bái Đính đã từ lâu

Thờ tượng không hồn phí công cầu

Thánh có bài ghi trần không hiểu

 

Việc thờ phải có sắc Vua ban

Sắc ban phải đúng Luật Thiên Đàng

Thờ ai có công vì non nước

Thờ ai có tích, ích cho ta

 

Thờ người không công phí đất nhà

Tượng to, chùa lớn là sai phép

Chùa to, tượng lớn chỉ là đẹp

Không có phép Trời ứng nhiệm cho

 

Tổ Nước đền bé không chịu lo

Đền Mẹ tý hon không thể duyệt

Đền Cha, Đền Tổ chỉ bình thường

Người làm như vậy là hỗn láo

 

Coi nhẹ Tổ Tông, dám coi thường

Tổ báo người trần làm vô lễ

Tâm trần không có thật vô lương

Coi người hàng xóm quá phi thường

 

Bất lương, vô nghĩa coi rẻ Tổ

Không biết vì đâu có nước nhà

Vì Trời, vì Đất đã sinh ra

Cha Mẹ Lạc Long là con trưởng

 

Nước Nam con đầu là chủ tướng

Con cả của Trời Đất sinh ra

Không đâu có được như nước nhà

Một người đàn bà được viết sách

 

Viết lời rành mạch do Trời trao

Viết lời Tổ Tông Hồn đọc vào

Viết lời Hồn Thiêng của đất nước

Viết lời Tiên tri đã ước được

 

Ông Giáp chín mươi sống hơn trăm

Ông Giáp có Hồn Tôi giáng thăng

Tôi là Lê Lợi Hồn vĩnh hằng

Giờ là Vua Lê, Hồn Thái Tổ

 

Hồn thiêng đất nước thật kiên cố

Hồn thiêng sông núi thật hào hùng

Hồn chết không hết vẫn ung dung

Vẫn lo phù Vua, vẫn giúp nước

 

Cho nên mới được thắng kẻ thù

Âm, dương hai đường chung một đạo

Đạo Nhà nước Việt thật hiên ngang

Đạo là Đạo Tổ của nước Nam

 

Đạo vì dân nước phải lo làm

Việc làm cách mạng giữ non nước

Giữ một bầu trời Tổ Tông ta

Đó là Đạo nghĩa nước Nam nhà

 

Nghĩa cả tình thân người ruột thịt

Phải biết tôn thờ Tổ Tông ta

Vì đâu có được nước non nhà ?

Ai hy sinh và ai giữ nước ?

 

Ai người nguyện ước mãi cho dân ?

Ai người chủ tướng cõi Âm phần ?

Ai người Chủ tịch Tòa Tiên Thánh ?

Ai người trọng trách phải lo toan ?

 

Âm, Dương phối hợp phải nhịp nhàng

Không phải tùy trần muốn làm được

Làm được việc trần việc nhân gian

Việc làm cán bộ, việc cơ quan

 

Việc từ Trung ương cao trở xuống

Còn việc Thiên Âm có Âm làm

Có Luật, có Lệnh của Thiên Đàng

Làm việc theo trần, tự trần bịa

 

Không phải Tâm Linh có lo toan

Tâm Linh không báo đừng có làm

Thờ tự phí công còn vô ích

Không đúng Luật thờ mới cho dân

 

Luật mới thờ phải có Hồn Thần

Ai có công ra dựng giữ nước

Thờ người trong nước mới cầu được

Cầu được cho nước, được cho dân

 

Cầu người không có tích công Thần

Cầu người không công làm việc lớn

Cầu người sang ta người dữ tợn

Phí công dân nước cúng, thờ cầu

 

Đây là Luật Trời đọc từng câu

Luật Tổ Tông ta đã ghi sẵn

Thờ, cầu phải có phép nhiệm màu

Vua đang đọc ghi sách từng câu

 

Vua báo dân Nam, báo nước Việt

Lời Vua Lê Lợi, lời đặc biệt

Báo nước, báo dân những việc cần

Chùa Tiên, Phú Thọ thờ tà thần

 

Ba La, Hà Đông thờ hồn giặc

Với Kinh Dương Vương là ba nơi

Do hồn quân giặc xưa cài sẵn

Âm mưu, thủ đoạn để chiếm ngôi

 

Họ lừa dân ta, họ lừa được

Họ lừa sao được Tổ Tông nhà

Tổ Tông ta vinh hoa độc lập

Không cho ai chen lấp ngôi thờ

 

Tổ Trời cao to nhất xưa giờ

Tổ Tông ta to nhì đứng chủ

Bao đời nay ngôi thờ làm chú

Kể từ nay quyền chủ là anh

 

Nước Chủ tòa đích thực rạng danh

Không cho ai tranh giành ngôi chủ

Nước Việt Nam có đủ Thần chú

Của Âm Thiên quy củ ban hành

 

Có Luật Thiên ban dạy rõ rành

Có Giáo lý, Giáo luật đầy đủ

Có Giáo pháp, kinh sách ghi chú

Có Giáo lễ dạy lễ đàng hoàng

 

Nước Việt Nam có một Tòa vàng

Về Tâm Linh ngôi thờ đặc biệt

Việc Thiên, Âm đã được niêm yết

Việc Thiên, Âm đã được ra tay

 

Kể từ năm lẻ một về đây

Người làm thầy là một đầu dây

Có Hồn Thiên do Trời gửi thế

Có Hồn Thiêng gọi là gốc rễ

 

Cội đơm cành đã được ra hoa

Kết thành trái đã được đậm đà

Quả chín ngọt được rụng về gốc

Đã, đang làm bao việc thần tốc

 

Từ cuối năm thế kỷ hai mươi

Đã làm xong công việc nhà Trời

Sai cắt phải viết lời Trời Đất

Sai cắt phải viết lời Tổ Tông

 

Trời, Tổ Nước sai cắt cử đồng

Chỉ duy nhất một người đồng trưởng

Không có hai trên đất nước này

Người là Phạm Thị Xuyến giờ đây

 

Làm Trưởng đoàn Tâm Linh Đặc Biệt

Trưởng Hội liên hiệp một Đạo Trời

Thủ nhang Đền Hòa Bình tại nơi

Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương tỉnh ./.

Hết phần III.

 

Kính viết theo lời Hồn Đức Vua Lê Thái Tổ đọc tại Đền Hòa Bình

xong ngày 08/11/2013 (ngày 06/10/Quý Tỵ).

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *