KÍNH NGÀY QUỐC GIỖ VUA HÙNG

KÍNH NGÀY QUỐC GIỖ VUA HÙNG

NGÀY 10/3/ẤT DẬU – 18/4/2005

Kính dâng lễ Tổ Vua Hùng

Ngày giỗ Quốc giỗ đền ơn công Người

Ngày giỗ tất cả muôn nơi

Tâm nguyện của đời, hướng lễ Tổ Tông

Trước là đáp nghĩa đền công

Sau là tạ lễ Tổ Tông bao đời

Đã dựng, giữ nước sáng ngời

Đã làm nên lịch sử đời cho dân

Đội ơn công đức vô ngần

Của Trời, của Đất sinh thành Mẹ Cha

Sinh ra đất nước Nam nhà

Sinh một nguồn cội nước nhà Văn Lang

Khai Thiên lập Địa Trời ban

Sinh Tổ đất nước Văn Lang ra đời

Con Hồng cháu Lạc đẹp tươi

Vua Hùng dựng nước là người đầu tiên

Người cho đất nước hồng chuyên

Người đặt tên nước thiêng liêng tên vàng

Văn lang sáng rực vẻ vang

Thủ đô đất nước Rồng Vàng anh linh

Từ đời đất nước khai sinh

Cho đến Ba Đình lịch sử nước ta

Trái tim Tổ quốc nước nhà

Ơn Vua cả nước hướng ra công trình

Các Vua Hùng Vương uy linh

Đời đời bất tử quang vinh đời đời

Khắp trên đất Việt sáng ngời

Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba

Mùng sáu đất nước Nam nhà

Quốc lễ khai mạc thật là nghiêm trang

Lung linh một lịch sử vàng

Giữa thành phố nước Văn Lang ra đời

Khai mạc Quốc lễ tại nơi

Việt Trì – Phú Thọ biển người bao la

Nước mình, nước bạn gần xa

Cũng về lễ hội tháng ba Đền Hùng

Lễ người công lớn cao từng

Lễ Cha, lễ Mẹ, lễ cùng các vua

Từ đời kiếp trước xa xưa

Cho một đất nước kế thừa trường lưu

Bao đời nối đời sớm chiều

Đã nhất một điều theo Tổ theo Tông

Theo Hồn non nước Lạc Hồng

Bảo vệ Tổ quốc núi sông quê nhà

Xây dựng xã hội vinh hoa

Làm điều ích nước lợi nhà quê hương

Đáp đền Tổ quốc Thiên Vương

Ơn người giành lại ruộng vườn tự do

Ơn người đã từng chăm lo

Cho dân, cho nước, lớn to mạnh giàu

Bắc, Trung, Nam vẫn nguyện cầu

Hướng về Đất Tổ một màu quy y

Cầu Hồn non nước trường kỳ

Cầu hồn vĩnh cửu độ trì cho dân

Độ cho Nam, Bắc phúc phần

Phúc tài, lộc, thọ, hồng ân đời đời

Cho một non nước đẹp tươi

Vinh hoa thịnh vượng ơn Trời, Tổ Tông

Ơn Dòng tộc nước oai phong

Ơn Đảng, ơn Bác, ơn Ông Cha mình

Ơn các liệt sĩ hy sinh

Ơn toàn dân tộc đồng tình lo toan

Đoàn kết dân tộc Việt Nam

Vững vàng tiến bước hiên ngang anh hùng

Phát huy trí tuệ tinh thông

Theo gương Tông Tổ Lạc Hồng từ xưa

Ngàn năm văn hiến dẫn đưa

Thờ Người tài đức từ xưa lưu truyền

Cho dân, cho nước vững bền

Cho một chủ quyền, độc lập, tự do

Thờ Hồn non nước để cho

Một sự phồn thịnh ấm no sang giàu

Tâm Linh văn hóa mở đầu

Là nền văn hóa đẹp giầu quê hương

Di sản văn hóa bốn phương

Nước nhà mở rộng thị trường tự do

Nội nước, ngoại nước tự lo

Dân ta đầy đủ không lo thiếu gì

Là ơn Tông Tổ đã ghi

Tìm đường cứu nước, cứu nguy dân mình

Khai mạc có Bác cứu tinh

Ở trên màn hình bài hát Quốc ca

Thắm tình đượm nghĩa thiết tha

Biểu dương lực lượng quân ta hào hùng

Có Thần, có Thánh nói chung

Người thật, việc thật, thật không sai gì

Thiên Trời, Địa thế Thiên ghi

Linh Thần cảm hóa trường kỳ dài lâu

Cho một đất nước mở đầu

Tâm Linh hội tụ phép màu được ban

Cho một sự tích Tòa Vàng

Chủ quyền độc lập Thiên ban cho đời

Nước Nam có sự khác người

Có sự đổi đời về cõi Tâm Linh

Tâm Linh có sự vô hình

Tâm Linh có thật nước mình Việt Nam

Tâm Linh đang phát, đang ban

Đang làm công việc Thiên đàng giúp dân

Xin cầu trên độ hộ trần

Cầu trên độ hộ âm phần nước Nam

Độ hồn liệt sĩ an khang

Độ người tâm kính cầu an nước nhà ./.

Kính viết theo lời Hồn Tâm Linh đọc

Kính sao lại sớ Thần lễ Vua Hùng Vương

Xin gửi Ban Nghiên cứu về lịch sử của Thánh, Thần là Danh nhân đất nước

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *