KÍNH NGÀY QUỐC GIỖ ĐỀN ÂN LỄ CHA, LỄ MẸ SINH TRẦN NƯỚC NAM

LỆNH GIẢI TÀ - LÀ HỒN GIẶC XƯA TẠI ĐỀN HOÀ BÌNH

KÍNH NGÀY QUỐC GIỖ ĐỀN ÂN

LỄ CHA, LỄ MẸ SINH TRẦN NƯỚC NAM

Ngày 3/3/Ất Dậu – 11/4/2005

Kính xin tạ Đức Cha Trời

Kính xin tạ Mẫu Địa người Hoàng Thiên

Kính tạ Trời Đất thiêng liêng

Đã sinh Cha Mẹ Rồng Tiên nước nhà

Đã sinh Tổ Tông nước ta

Đã sinh nòi giống nước nhà Việt Nam

Đã sinh ra nước Văn Lang

Từ Đền Hùng xuống bản làng quê hương

Tạ ơn Cha Mẹ Thiên Vương

Đã sinh lại dưỡng cho dương thế trần

Đã sinh vạn vật cho dân

Cho cả sự nghiệp công thần nước Nam

Tạ ơn Cha Mẹ Văn Lang

Đã sinh trăm trứng, sinh sang trăm người

Sinh trăm trai, gái, đẹp tươi

Trăm con vẹn mười là Tổ là Tông

Có được Dòng tộc oai phong

Là ơn Cha Mẹ có công sinh thành

Gái theo Mẹ về rừng xanh

Hạ Hòa – Phú Thọ rõ rành nơi đây

Trai theo Cha xuống biển nay

Đôi đường Cha Mẹ dẫn bày nuôi con

Sinh ra đã được vuông tròn

Trăm ngày khôn lớn bằng con người trần

Bằng mười tám tuổi phúc ân

Bởi vì con Thần nên khác trần gian

Trăm ngày đôi ngả lo toan

Theo Cha, theo Mẹ bảo ban dặn dò

Một năm Cha Mẹ hết lo

Một ngày đoàn tụ dặn dò chia ly

Cha Mẹ về Thiên một khi

Các con ở lại nhớ ghi điều này

Mỗi cặp trai gái chung tay

Lo làm phận sự của nay chính mình

Mỗi cặp là một gia đình

Là một tổ ấm tự mình lo toan

Tự mình sinh con nuôi mang

Kế thừa Dòng tộc họ hàng từ đây

Sẽ có người mách, người bày

Trồng khoai, cấy lúa lo ngay cho mình

Có Thần chỉ dẫn thực tình

Cho nên mới gọi gia đình đầu tiên

Là Tổ đất nước thiêng liêng

Bát hương thờ cúng hai bên rồng chầu

Long, ly, qui, phượng theo hầu

Là con, là cháu lần đầu sinh ra

Từ đời xa xưa nước nhà

Con Rồng cháu Lạc cho ta phúc phần

Có bao nhiêu họ dưới trần

Do Cha, do Mẹ để phần phúc nay

Để cho Dòng tộc nước này

Lưu truyền nòi giống đến nay sinh thành

Muôn dân trăm họ tươi xanh

Có cây, có cành, nhành lá xum xuê

Quả rụng về gốc tứ bề

Hơn tám mươi triệu dân quê, tỉnh, thành

Ơn Tổ Tông ta thanh danh

Cho ta đất nước rạng danh cơ đồ

Cho ta bản sắc màu cờ

Là ơn Tông Tổ, ơn nhờ Ông Cha

Ơn nhờ Đảng, Bác đứng ra

Lo tròn phận sự nước nhà thành công

Tổ quốc con Lạc cháu Rồng

Toàn dân con một Tổ Tông sinh thành

Đời đời tốt lá tươi cành

Ơn nhà phúc lành dành lại cháu con

Đây nhờ hồng phúc vuông tròn

Nhờ ơn đại phúc của non nước này

Ơn Mẹ có đôi bàn tay

Sinh ra nuôi dưỡng trăm ngày lớn khôn

Ơn Cha dạy dỗ nguồn cơn

Tổ Tông đất nước muôn phương phụng thờ

Ngày giỗ Cha Mẹ Âu Cơ

Dân biết để nhớ, để thờ đền ơn

Để giỗ ngày kỵ thiêng liêng

Ngày ba tháng cũng ba nên cho đời

Sử Thiên đọc cho một người

Nghe, viết thành lời, ghi lại cho dân

Đây là Lệnh của Đình Thần

Từ nay dân nhớ đến phần đền ơn

Ngày giỗ Tổ thật thiêng liêng

Giỗ Vua, giỗ Tổ, Rồng Tiên nước nhà

Mùng ba giỗ Tổ nước ta

Ngày giỗ Cha Mẹ nước nhà Rồng Tiên

Mùng mười giỗ các Vua hiền

Vua Hùng dựng nước đầu tiên cho đời

Mười ngày hội lớn dưới đời

Mùng ba giỗ Mẫu, mùng mười giỗ Vua

Cha Mẹ giữa lúc ban trưa

Về nơi cảnh vắng tấu thưa với Trời

Cha mẹ sinh con trăm người

Để tròn bổn phận cho đời nước, dân

Cha mẹ hết hạn dưới trần

Xin được Trời Đất cho phần về Thiên

Đất Trời cao rộng vững bền

Núi Tây Thiên cảnh bồng Tiên lưng Trời

Hóa thân Cha Mẹ hai người

Mùng ba giờ Ngọ Hồn Trời về Thiên

Đền tích vẫn còn lưu truyền

Dân đã lập lại ở trên núi thờ

Mẹ gọi một người trần cơ

Về Đền viết tích ngày, giờ anh linh

Mùng ba tháng ba thực tình

Từ chín giờ sáng Hòa Bình lo toan

Mẹ đọc lời viết Mẹ ban

Hãy gửi Văn hóa lo toan việc này

Hãy nghiên cứu sử Thiên nay

Lời Hồn Mẹ đọc tháng ngày đã qua

Còn đây lời Thánh nước nhà

Đọc bài lễ Mẹ, lễ Cha nước mình

Đây lời của một Tâm Linh

Giáng đọc trần viết lễ trình Mẹ Tiên

Trình lên với Đức Cha hiền

Tạ ơn công đức bề trên sinh thành

Xin cầu Cha Mẹ độ dành

Phúc tài, lộc, thọ, rạng danh nước nhà

Dân giàu nước mạnh vinh hoa

Đại phúc nước nhà mọi sự thành công

Con cháu học hành tinh thông

Tiềm năng trí tuệ sẽ không kém người

Cầu mọi sự tốt đẹp tươi

Xin tránh tai họa, nạn đời được qua

Bớt đi hỏa hạn nước nhà

Bớt đi bão lụt xót xa của, người

Mưa hòa gió thuận khắp nơi

Mùa màng xanh tốt, của, người bình an

Xin cầu, xin kính Thiên Đàng

Cầu cho Quốc thái dân an tốt lành ./.

Kính viết lại lời thơ trong sớ lễ trình theo lời đọc của Hồn Thánh

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *