KÍNH NGÀY ĐẠI GIỖ ĐỨC BÁC LÀ CHA

KÍNH NGÀY ĐẠI GIỖ

ĐỨC BÁC LÀ CHA

CHỦ TỊCH NƯỚC NHÀ

CHỦ TÒA TIÊN THÁNH

NGÀY 2/9/1969 – 2/9/2009

40 NĂM CÙNG NGÀY SINH – HÓA

 

Kính biết ơn Cha già vĩ đại

Đức Bác Hồ sống mãi vì dân.

 

Hôm nay ngày giỗ đặc ân

Ngày giỗ đặc phúc, đặc phần thiêng liêng

Một ngày đại kỵ uy nghiêm

Một ngày đại lớn ở trên nước nhà.

 

Ngày giỗ Cha, một nhà vĩ đại

Một ngày dân nhớ mãi không quên.

 

Một ngày đất nước bốn phương

Nhớ Người từ rã cõi dương về Trời.

 

Trời cũng thấu lòng đời tuôn lệ

Ngày Bác đi không kể xiết bao

Những người con, cháu Bác tuôn trào

Khóc thương Bác như con thương bố

 

Có biết bao người khóc gọi Cố

Vì Bác là tuổi cụ của đời

Ngày Bác đi ai cũng đầy vơi

Khóc nghẹn ngào tuôn trào giọt lệ

Ngày mùng hai ai ai cũng kể

Ngày Bác đi xa thế gian này

Trời đổ mưa tầm tã ba ngày

Ba ngày Trời thương Người cũng khóc

 

Ngày Bác đi, một ngày tầm vóc

Ngày thiêng liêng vô giá cho Người

Một ngày sinh ra đất nước đời

Một ngày hóa về Trời, về Đất

 

Một ngày lớn hai việc sự thật

Cho non sông, đất nước giang sơn

Cho muôn đời con cháu bốn phương

Ngày giỗ Bác, mừng ngày Quốc khánh

 

Ngày giỗ Bác một ngày trọng trách

Ngày quê hương, đất nước Nam nhà

Ngày Tổ Tông, tiền bối, Ông Cha

Ngày sáng lập nước nhà vĩ đại

 

Ngày toàn dân ai ai cũng phải

Nhớ không quên ngày Bác ra đi

Ngày toàn dân treo lá Quốc kỳ

Ngày khắc ghi lập thành tên nước

 

Một ngày dân ai ai cũng ước

Ước cho đời, ước cả cho mình

 

Đất nước Nam mãi mãi hòa bình

Mãi độc lập trường sinh vĩ đại

 

Một ngày dân đời đời nhớ mãi

Mãi không quên, mãi mãi vẫn còn

Lời Bác Hồ vang vọng nước non

Như Bác vẫn đang còn sống mãi

 

Lời Bác Hồ muôn đời vọng lại

Với non sông, Tổ quốc, quê hương

Với những nơi nghĩa trang, chiến trường

Nơi học đường muôn đời sống mãi

 

Lời Bác Hồ dân ta còn phải

Học lời trao của Bác ân tình

Học tư tưởng, đạo đức quang vinh

Người có một, trên đời có một.

 

Ngày Bác đi là ngày hai mốt (21)

Tháng bảy ta có một năm qua (7)

Trùng ngày âm, ngày dương gọi là

Ngày giỗ Bác, ngày là trùng lặp

 

Ngày giỗ Bác, một ngày tấp nập

Ở nơi đây tháng chín, mùng hai (2/9)

Ngày dương lịch, một ngày không sai

Ngày sinh hóa, một ngày đặc biệt

 

Một ngày đấy dân ai cũng biết

Ngày khai sinh đất nước cho dân

Ngày tuyên ngôn độc lập cho trần

Ngày nước, dân có người lãnh tụ

 

Người Cha già đã từng ấp ủ

Sự thành công một nước Việt Nam

Bác cho dân một nước tên vàng

Bác cho nước tên vang độc lập

 

Bác cho nước một ngày tới tấp

Sự đau thương lẫn lộn vui, buồn

Nhưng không ai hiểu được lòng thương

Của Bác Hồ trùng dương vĩ đại

 

Bác thương dân để dân không phải

Lo hai ngày đại lớn, đại to

Chỉ lần đầu Nhà nước phải lo

Ngày Bác mất việc to lớn nhất

 

Nhà nước không nói ra sự thật

Thương Bác đi vào đúng ngày vui

Vừa khóc than, vừa mừng, bùi ngùi

Ngày Quốc khánh, ngày vui cả nước

 

Khi Bác sống, Bác đã từng ước

Bác cầu Trời lời ước Bác thành

 

Bác sẽ đi vào ngày đích danh

Ngày trọng đại nước giành độc lập

 

Một ngày ấy cả nước tấp nập

Lo một công đôi việc trên đời

Đừng quan niệm vừa khóc, vừa cười

Ngày ấy đời không đâu có được

 

Ngày ấy là một ngày đẹp tốt

Tốt cho dân, cho nước Nam nhà

Tốt cho đời, phồn thịnh thái hòa

Tốt cho nước an gia độc lập

 

Một ngày vui dân ta tấp nập

Không ai quên ngày giỗ Bác Hồ.

 

Bác lo cho cả cơ đồ

Giang sơn gấm vóc cõi bờ Tổ Tông

Thác rồi Bác lại bỏ công

Bác đi học Đạo cứu sông núi này

Để Hồn Bác lại làm thầy

Thầy Thiên, thầy Thánh, dạy nay cho đời

Bác đi học Đạo của Trời

Để Bác làm việc cao vời cứu dân

Cứu cho nước Việt Nam trần

Cứu cho tất cả người dân toàn cầu

Để hết chiến tranh khổ sầu

Để hết tai họa đớn đau từng nhà

Để hết cảnh khổ xót xa

Để dân các nước không là giết nhau

Đó là lời Bác ước cầu

Bác đã học được phép màu của Thiên

Bác đã được Trời ban truyền

Là Đức Ngọc Phật, là Tiên giáng trần

Là người của giới Âm phần

Là người hồng phúc vô ngần lớn cao

Là người thiêng liêng tự hào

Cho một dân tộc bước vào kỷ nguyên

Một kỷ nguyên mới có Tiên

Có người Hồn Nước đầu tiên làm thầy

Làm thầy cho thế giới này

Và cho mãi mãi từ đây toàn cầu

Không ai có đủ phép màu

Đủ tài, đủ đức, đứng đầu việc Thiên

Trời đã chọn Bác đầu tiên

Vào hàng danh mục người Tiên giáng trần

Bác đã được Trời định phần

Bác được Chủ tịch của phần Trời cao

Của phần Địa giới Trời trao

Chưa bao giờ có chức vào giờ đây

Bác được làm chủ Đạo Trời

Đạo Trời cao nhất trời mây, nhất đời

Bác được danh hiệu nhà Trời

Ban Bác tám chữ cao vời nhất Thiên

Bác được tám chữ dành riêng

Cao nhất vô lượng, vô biên phúc dày

Cao nhất về bậc là thầy

Thầy của nhân loại, thầy nay toàn cầu

Tám chữ vàng Trời ghi câu:

“Thượng Thượng Thượng Đẳng Linh Chi Phúc Phần”

Tám chữ Trời đã ban phần

Trời đã ban phúc, phúc phần nước Nam

Vì có Đức Bác vẻ vang

Bác có Tòa vàng ở mãi trên Thiên

Bác có chức cao chủ quyền

Chủ tòa Thiên giới đầu tiên ra đời

Chủ tòa của một nhà Trời

Tòa Trời lồng lộng cao vời cảnh tiên

Từ ngày lập địa, khai thiên

Bây giờ mới có kỷ nguyên tòa Trời

Mới có Chủ tịch cao vời

Dưới hàng Cha Trời, Mẹ Địa tối cao

Bác được xếp thứ ba vào

Đó là báo với đồng bào nước Nam

Báo với tất cả ngoại bang

Toàn cầu biết được việc sang Bác Hồ

Bác lo cho một cơ đồ

Lo cho tất cả cõi bờ năm châu

Bác lo cho cả hoàn cầu

Bác lo mở đầu cho nước Việt Nam

Đầu tiên giáng Đền Nam Đàn

Khai sinh Đền Thánh nước Nam, luật Trời

Đền thờ có thứ, có ngôi

Có luật của Trời, có phép Thánh ban

Có người được viết lời vàng

Gửi về Nhà nước lo toan việc Thần

Việc cần nhờ đến nước, dân

Nước, dân thực hiện lời Thần nước Nam

Bài viết này được gửi sang

Nhà nước trở xuống, ngành ban giúp Hồn

Làm lễ ghi băng quay dồn

Hai băng đĩa dồn gửi tới cơ quan

Để trần ngẫm việc Thiên đàng

Và lo công việc gấp sang tới gần

Việc lợi nước, việc ích dân

Không phải việc trần, trần thích hay không

Đây là việc của Tiên Ông

Từ Trời ban xuống cho đồng ghi ra

Đồng lễ xong, gửi nước nhà

Để nước nghiên cứu lo ra việc Thần

Đừng để lâu quá năm trần

Quá ngày, quá tháng, khổ phần việc Thiên

Trần cũng phải liên lụy phiền

Đó là công việc của Thiên ban trần.

Ngày lễ Thánh chúc toàn dân

Đã có lòng trần lo việc lớn cao

Thánh nước Nam thật tự hào

Những người đã có lòng vào cùng lo

Đã mười năm việc lớn to

Đoàn Hòa Bình nhất tâm lo đứng đầu

Làm theo sở nguyện ý cầu

Của Thánh giáng đầu dạy việc của Thiên

Làm các công việc Thánh truyền

Người đi, người ở, tâm riêng góp thành

Chúc Đoàn Hòa Bình thanh danh

Làm tròn nhiệm vụ tâm thành Thánh trao

Đoàn kết, đoàn kết, lo vào

Hoàn thành thắng lợi việc cao của Thần

Chúc sức khỏe tới toàn dân

Theo Đảng, theo Phật, Thánh, Thần nước Nam./.

Kính viết theo lời Hồn Thánh Cha đọc tại Đền Hòa Bình.

Đoàn đi lễ gồm 19 tỉnh, có hơn 600 người.

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *