BIẾT ƠN NGƯỜI THƯƠNG BINH – LIỆT SĨ

BIẾT ƠN NGƯỜI

THƯƠNG BINH – LIỆT SĨ

NGÀY 27/7/2009 – (6/6/KỶ SỬU)

 

Nhớ công người thương binh, liệt sĩ

Đền thờ công tri kỷ, tri ân

Thờ những người công lớn vì dân

Vì đất nước hồng ân trọng đại

 

Ngày hôm nay một ngày nhớ mãi

Ngày Bác Hồ để lại cho dân.

 

Bác dạy đáp nghĩa đền ân

Một ngày đại giỗ muôn phần biết ơn.

 

Biết ơn người muôn phương đất nước

Biết ơn người thuở trước xưa xa.

 

Người là Cụ, Kỵ, Ông, Bà

Người đi tiền tuyến, người là hậu phương

Nhiều người gối đất nằm sương

Chưa tìm thấy mộ đau thương vô cùng.

 

Đất nước ta đã từng nếm trải

Một sự đau mãi mãi không quên.

 

Người đi xa mãi chiến trường

Người ở hậu tuyến cốt xương nấm mồ

Không ai biết được xưa giờ

Người nằm dưới đất mong chờ ra sao

Hỡi hồn liệt sĩ thanh cao

Ai chưa có mộ biết vào nơi đâu

Bao năm dạ héo lòng sầu

Cũng vì đất nước một màu hy sinh

Để giành độc lập quang vinh

Cho một Dân tộc nước mình Việt Nam

Có người chưa được nén nhang

Viếng hồn ở dưới suối vàng ngàn thu.

 

Bao người trần công phu vất vả

Đi tìm nơi liệt sĩ hy sinh.

 

Đó là những người quên mình

Lo về đồng đội của mình từ xưa

Những người không quản nắng mưa

Muốn tìm đồng đội để đưa cốt hài

Để cho hồn được an bài

Về nơi quy tập ở thời nghĩa trang

Dưỡng hồn liệt sĩ vẻ vang

Đời đời an nghỉ suối vàng thảnh thơi.

 

Công liệt sĩ đời đời ghi tạc

Công thương binh cô bác anh em.

 

Bao đời công lớn ghi nên

Đời đời dân nước đáp đền công lao.

 

Công liệt sĩ công cao biển cả

Công thương binh vô giá ngàn vàng.

Đời đời dân nước phải mang

Ơn người liệt sĩ công vàng vì dân.

 

Đất nước ta hồng ân phúc lớn

Tổ Tông ta muôn trượng cao sang.

 

Đã sinh lại dưỡng rõ ràng

Cho ta lịch sử kho tàng niềm tin.

 

Đất nước ta phải tìm cho được

Cốt hài người liệt sĩ hy sinh.

 

Để hồn liệt sĩ quang vinh

Đời đời an nghỉ thân mình thảnh thơi.

 

Còn những người không tìm thấy được

Chỉ còn hồn từ trước tới nay.

 

Hồn phải đau xót đắng cay

Vì không có mộ đêm ngày nghỉ ngơi.

 

Mộ là nhà đời đời dưỡng xác

Xác với hồn không khác chi nhau

Hồn cách xa nơi xác hồn sầu

Hồn với xác một màu quyến luyến

Việc tâm linh đây là sự kiện

Hồn không mồ, hồn phải vẩn vơ.

 

Cho nên dân nước phải thờ

Thờ hồn liệt sĩ không mồ cao sang.

 

Hồn liệt sĩ vẻ vang sống mãi

Với nhân dân đất nước quê nhà

Với dòng đời lịch sử nước ta

Với Tổ quốc nước nhà vĩ đại

 

Hỡi hồn thiêng đời đời sống mãi

Với non sông Tổ quốc quê hương.

 

Mời hồn liệt sĩ xa phương

Bắc, Trung, Nam hãy nghe đường Tâm Linh

Lời Cha từ ở Ba Đình

Gọi hồn liệt sĩ tâm tình yêu thương

Mời hồn về chốn từ đường

Chứng lòng trần thế dâng hương lễ hồn.

 

Khắp bốn phương dâng hương vọng bái

Lời Tâm Linh vọng mãi gần xa

Nước Việt Nam đâu cũng là nhà

Đền, chùa, khắp gần xa trong nước

 

Đền chùa nào liệt sĩ cũng được

Vào cung thờ được hưởng lễ dâng

Cha đã ban chiếu chỉ lệnh chung

Cung công đồng dành riêng liệt sĩ

 

Cung công đồng liệt sĩ được nghỉ

Cung dành riêng ấn chỉ cho hồn

Để đời đời hồn được trường tồn

Hiến hưởng lễ dân ta đến lễ

 

Được hưởng lễ dân ta cúng tế

Đó là điều luật lệ mới nay

Do hồn Cha là Bác ban bày

Cho dân lễ biết đường để lễ

 

Khắp nước dân hãy nghe Cha kể

Về luật Thiên thể lệ thế nào

Đất nước ta tôn trọng anh hào

Tôn trọng người có công vì nước

Tôn trọng người xa xưa thuở trước

Tôn trọng người tiếp bước Ông Cha

Đời nối đời Dòng tộc Quốc gia

Cho đến mãi nước nhà trường cửu

 

Dân nước ta không bao giờ chịu

Cho kẻ thù xâm lấn nước ta

Quyền chủ dương, chủ âm nước nhà

Quyền chủ tòa, chủ nơi thờ tự

 

Hồn liệt sĩ ngày đêm canh giữ

Biển, bầu trời cùng với quân nhân

Không kẻ nào xâm phạm quyền trần

Cả phần âm cũng không xâm phạm

 

Lời của Thánh là lời dũng cảm

Quyết không tha kẻ phạm luật Trời

Ngày hai bảy một ngày khắp nơi

Lễ đền ơn công người liệt sĩ

 

Kinh của Thánh ban lời chí lý

Ai người trần dám chống lại Thiên

Cấm không cho đọc sách Thánh truyền

Người đấy mắc tội Thần vô đạo

 

Việc làm sai Thánh sẽ cảnh cáo

Việc lừa đời làm đạo bất lương

Có những việc làm theo chủ trương

Của những đạo bất lương vô nghĩa

 

Lời của Cha phải hiểu thấm thía

Từng lời Cha tròn trịa thế nào

Ai hy sinh những giọt máu đào

Tô nên lá cờ đào đất nước

 

Hồn Tổ quốc, Ông Cha đã ước

Ba năm liền lời ước đã xong

Cha chiêu hồn liệt sĩ quay vòng

Bắc, Trung, Nam cả ngoài Côn Đảo

 

Hồn liệt sĩ ai cũng hiếu thảo

Nghe lời Cha sống đã hy sinh

Đã cùng nhau giành lại nước mình

Đánh thắng giặc hy sinh vì nước

 

Khi thác rồi đã trọn lời ước

Quân Cụ Hồ vững bước hiên ngang

Cha chiêu hồn liệt sĩ vẻ vang

Sống theo Đảng, đời hồn theo Đảng

 

Sống theo Bác, chết rồi theo Bác

Không theo ai ngoài khác nước mình

Theo Tổ Tông, Dòng tộc trường sinh

Theo Bác Hồ Chí Minh vĩ đại./.

 

Kính viết theo lời Thánh đọc – Lễ tại đền Hòa Bình

Phạm Thị Xuyến ghi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *