KÍNH MỪNG SINH NHẬT BÁC HỒ

KÍNH MỪNG

SINH NHẬT BÁC HỒ

NGÀY 19/5/1890 – 19/5/2012 (122 NĂM)

 

Kính biết ơn Cha già Chủ tịch

Kính biết ơn Đức Bác ân tình

Kính mừng sinh nhật Bác anh linh

Mừng Cha: Hồ Chí Minh vĩ đại

 

Mười chín tháng năm toàn dân nhớ mãi

Một ngày sinh cho cả nước dân

Một ngày sinh cho nước quang vinh

Ngày sinh Bác ân tình trọng đại

 

Ngày sinh Bác như trang huyền thoại

Cho nước Nam, cho cả năm châu

Cho thế giới, cho cả hoàn cầu

Cho vũ trụ đứng đầu có Bác

 

Toàn dân nước đời đời ghi tạc

Việc lớn cao cho cả nước dân

Ngày mười chín, một ngày hồng ân

Ngày đại phúc nước nhà có được

 

Ngày sinh nhật Bác Hồ cả nước

Ngày toàn dân ai cũng hân hoan

 

Như ngày nào vừa mới hành trang

Vẫn sống lại những ngày ân nghĩa

 

Mừng sinh nhật của Bác tròn trịa

Một trăm hai hai năm ngày Bác ra đời

Ngày nước Nam có một bầu trời

Một ngôi sao sáng ngời vĩ đại

 

Ngày toàn dân đời đời nhớ mãi

Một tinh hoa cho đất nước nhà

Một trái tim khối óc bao la

Một nghị lực như trời, như biển

 

Bác là một thần tượng quý hiếm

Bác là người tài trí vẹn mười

Trí thông minh sáng suốt ở Người

Không đâu có, trên đời có một

 

Đức, trí, tâm, đứng tột điểm cao

Hiền, tài, đức, không ai sánh vào

Đó là một đỉnh cao tối thượng

Làm cách mạng Bác không khoan nhượng

 

Với kẻ thù bất cứ nơi đâu

Dù có phải máu chảy, đầu rơi

Bác cũng nhất một lòng vì nước

Bác đã từng bôn ba xuôi ngược

 

Bác đã đi hải ngoại khắp nơi

Học Lê Nin – Các Mác những người

Để làm việc cứu đời, cứu nước

Đức Bác Hồ đã từng nguyện ước

 

Lo cho dân, cho nước Nam nhà

Khi Bác còn hải ngoại bôn ba

Bác sắp sẵn việc làm cứu nước

Những việc của Ông Cha thuở trước

 

Những việc của tiếp bước mai sau

Những việc đời trường cửu dài lâu

Những việc sẽ lo âu khẩn cấp

Bao nhiêu việc Bác đã lo gấp

 

Cho nước dân đã được trưởng thành

Bao việc làm của Bác rạng danh

Để lại cho nước dân muôn thuở

Để cho đời bao điều chất chứa

 

Bao niềm tin muôn thuở không mờ

Cầu Bác độ dân nước bây giờ

Cầu Bác độ đời đời, mãi mãi

Cầu Bác độ dân nước Nam nhà

 

Được nhanh chóng hết cảnh giặc tà

Cứu Âm, Dương đôi đường hết khổ ./.

 

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hoà Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *