KÍNH LỄ ĐỀN ƠN LIỆT SĨ 65 NĂM

KÍNH LỄ ĐỀN ƠN LIỆT SĨ

65 NĂM , NGÀY 27/7/2012

 

Ngày Bác Hồ ban cho, ngày thương binh, liệt sĩ

Kính mời hồn các anh hùng liệt sĩ Việt Nam.

 

Ngày tri ân báo đền công đức

Ngày thương binh, liệt sĩ nước nhà

Ngày toàn dân, đất nước Nam ta

Ngày đặc biệt, một ngày lịch sử

 

Ngày hai bảy tháng bảy lưu trữ

Ngày đền ơn đáp nghĩa công người

Ngày toàn dân, đất nước vâng lời

Vâng lời Bác, làm theo lời Bác

 

Ngày hôm nay một ngày ghi tạc

Công lớn cao liệt sĩ hy sinh

Ngày hôm nay tại Đền Hoà Bình

Đoàn dâng kính lễ trình báo đáp

 

Đáp đền công người đã hy sinh

Vì Tổ quốc độc lập hoà bình

Vì thống nhất nước nhà vĩ đại

Vì nước Nam đời đời sống mãi

 

 

Vì quê hương, Tổ quốc, giang sơn

Các anh hùng liệt sĩ bốn phương

Đã hy sinh vì nền độc lập

Đã đoàn kết chống giặc ngoại xâm

 

Đã làm nên sự nghiệp oai phong

Đã giành lại bầu trời Tổ quốc

Anh hùng, liệt sĩ là ngọn đuốc

Đuốc hy sinh, đuốc ngọc cho đời

 

Cho xưa nay, Tổ quốc, bầu trời

Cho thế hệ muôn đời thế hệ

Cho dân Nam đời đời biết kể

Về Tổ Tông đất nước Nam nhà

 

Về anh hùng liệt sĩ nước ta

Đã sẵn sàng xông pha giết giặc

Để bầu trời dân Nam xã tắc

Trí lớn cao không có ai bằng

 

Liệt sĩ hy sinh đời vĩnh hằng

Nhưng linh hồn vẫn rằng sống mãi

Linh hồn liệt sĩ vẫn đang phải

Lo cho dân, bảo vệ cho dân

 

Vẫn phù độ hộ nước Nam trần

Vẫn phù hộ độ dân trăm họ

 

Ngày hôm nay, một ngày ghi rõ

Sáu nhăm năm ngày đáp đền ơn

 

Ngày thương binh, liệt sĩ mãi mãi

Ngày hai bảy tháng bảy dân phải

Lo việc làm báo đáp đền công

Để cầu hồn liệt sĩ oai phong

 

Độ âm, dương đôi đường bớt khổ

Ngày hai bảy là ngày cột số

Số ghi công mãi mãi ơn người

Là ngày giỗ liệt sĩ đời đời

 

Dân cúng cỗ đời đời cúng giỗ

Đoàn Hoà Bình làm theo cột số

Cột số Tâm Linh mãi trên đời

Đoàn Hoà Bình ở khắp muôn nơi

 

Hãy giỗ ngày hai bảy tháng bảy

Đời đời nước dân ta nhớ kỹ

Phải cúng giỗ liệt sĩ hy sinh

Ở các nơi có Đền Thiên Đình

 

Thờ anh hùng và thờ liệt sĩ

Đoàn Hoà Bình và dân nhớ kỹ

Giỗ ở đền hay ở nghĩa trang

Tập thể làm cỗ cúng rõ ràng

 

Hoặc ai có tâm làm cũng được

Khi lễ hồn phải đúng quy ước

Không được ai tụng niệm cầu siêu

Vì liệt sĩ có công rất nhiều

 

Liệt sĩ có công, không có tội

Cầu liệt sĩ độ nước, độ dân

Cầu liệt sĩ chứng tâm dưới trần

Cầu liệt sĩ muôn phần an đẹp./.

 

Kính viết theo lời Cha đọc tại Đền Hoà Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *