KÍNH LỄ NGÀY BÁO ÂN LIỆT SĨ

KÍNH LỄ NGÀY BÁO ÂN LIỆT SĨ – 27/7/2011

 64 NĂM, NGÀY ĐỀN ĐÁP CÔNG LAO

Tại Đền Hòa Bình

 

Nhớ ơn ngày đền ân đáp nghĩa

Một ngày này cả nước không quên

Ngày hai bảy nghĩa trang dâng hương

Kính viếng hồn anh linh liệt sĩ

 

Ngày hai bảy, một ngày tri kỷ

Bác Hồ cho liệt sĩ, thương binh

Bác Hồ cho liệt sĩ ân tình

Ngày trọng đại, uy linh vĩ đại

 

Hỡi các hồn liệt sĩ sống mãi

Đã vì dân từng phải đau thương

Giờ đang ở những nơi chiến trường

Giờ đang phải nằm sương gối đất

 

Giờ chưa có mộ hồn chu tất

Giờ đang mong chờ đến nước nhà

Mong chờ người gia đình tại gia

Tìm phần mồ hồn người liệt sĩ

 

Hỡi các anh những người chân lý

Hỡi các chị dũng sĩ kiên cường

Dù ở đâu, tiền tuyến, hậu phương

Cũng làm gương theo lời Tổ quốc

Thanh niên xung phong cùng ngọn đuốc

Đuốc anh linh, đuốc ngọc cho đời

Đuốc trái tim, Tổ quốc, bầu trời

Người Cộng sản muôn đời sáng tỏ

 

Ngày hôm nay một ngày ghi rõ

Những chiến công oanh liệt năm nào

Những bước đi dáng đứng tự hào

Theo chân Bác ngôi cao vĩ đại

 

Nước Việt Nam đời đời, mãi mãi

Nhớ ơn người, Tổ quốc ghi công

Dân Việt Nam xin nguyện đồng lòng

Thờ liệt sĩ, cúng cầu liệt sĩ

 

Dân nước Nam đời đời nhớ kỹ

Thờ công người để đáp đền công

Xây đền thờ liệt sĩ oai phong

Thờ muôn thuở, đời đời, muôn thuở.

 

Đền Hòa Bình hôm nay xin hứa

Ngày tới đây xin đáp đền công

Xin tìm mồ liệt sĩ oai phong

Giúp gia đình việc làm từ thiện

 

Một việc làm gọi là sự kiện

Giúp cho người biết được đúng, sai

Do Tâm Linh phép Thánh đại tài

Do Hồn Thiêng nước nhà ban tặng

Do Hồn Thiêng nước nhà thầm lặng

Lo cho dân, cho liệt sĩ ta

Để gia đình liệt sĩ nước nhà

Tránh họa tà hồn giặc gây ra

 

Hồn liệt sĩ đời đời sống mãi

Muốn mong về nơi chốn nghĩa trang

Không hồn ai hại đến trần gian

Hồn Thánh, Thần, cũng không gây hại

 

Hồn giặc nội và hồn giặc ngoại

Nó ác gian mới hại dân mình

Hồn giặc tà nó đã trá hình

Giả liệt sĩ cố tình gây hại

 

Thánh nước nhà sẽ không ngần ngại

Phải ra tay cứu vớt nhân gian

Thánh là Cha, là Mẹ Thiên Đàng

Là Tông Tổ Văn Lang Nước Việt

 

Là Hồn Thiêng đất nước tự hào

Để giúp đời, giúp nước, hộ dân

Sẽ làm việc tháng chín âm trần

Ngày mùng một mở phần khai việc (1/9 AL)

 

Ngày mùng một, một ngày đặc biệt

Ngày âm dương giao tiếp với đời

Có hồn người liệt sĩ sáng ngời

Có hồn tà, đã là trà trộn

Để cho dân thấy được sự kiện

Mà hiểu thông từng bước Tâm Linh

Đừng lu mờ, không hiểu sự tình

Tưởng chết rồi không còn nói được

 

Việc làm này cũng là sự ước

Của hồn quân liệt sĩ nước Nam

Muốn nói lên những việc cần làm

Cho người chết muôn đời bất tử

 

Cho Thánh, Thần, muôn đời hai chữ

Tâm Linh nước Việt đang muốn làm

Một công trình văn hóa Thiên Đàng

Làm giúp nước, việc làm trọng đại

 

Làm giúp nước, việc làm mãi mãi

Đời nối đời không phải ai thay

Làm việc Thiên do thánh nước này

Chỉ có một Đạo Trời Nước Việt

 

Chỉ có một Đạo Trời Đặc Biệt

Đạo Tâm Linh đã được khai hoa

Đạo Tâm Linh, hồn Bác trên tòa

Cha khai Đạo nước nhà muôn thuở

 

Cha khai Đạo, Đạo Cha chất chứa

Một niềm tin ánh sáng tương lai

Sự thiêng liêng tột bậc kỳ tài

Là thiên lý, thiên tài vô lượng

Là đỉnh cao hồn Người muôn trượng

Là tấm gương lý trí anh hùng

Là một người tuyệt diệu cao từng

Sống vì Đảng, muôn đời vì Đảng

 

Sống vì dân, trọn kiếp vì dân

Và đời đời hồn lại vì trần

Vì trăm họ, muôn dân trăm họ

Vì dân nước, hồn làm sáng tỏ

 

Một đường tu sạch đẹp cho đời

Thờ Tâm Linh theo một Đạo Trời

Đạo muôn thuở ra đời bất diệt

Đạo muôn thuở, Đạo Trời hào kiệt

 

Đạo anh linh, đuốc ngọc đèn Trời

Đạo Tâm Linh trước nhất ra đời

Có Hồn Trời, Hồn Tổ sáng lập

Có Hồn Trời, Hồn Nước khai sinh./.

 

Kính viết theo lời Hồn Cha đọc tại Đền Hòa Bình,

Lễ ngày 27/7/2011 – (27/6/Tân Mão).

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *