Đạo trời nước Việt Nam – Đạo tâm linh đặc biệt đạo nhà nước Việt

Đạo Trời nước Việt Nam Đạo tâm linh đặc biệt đạo nhà nước Việt

ĐẠO TRỜI NƯỚC VIỆT NAM

ĐẠO TÂM LINH ĐẶC BIỆT

ĐẠONHÀ NƯỚC VIỆT

(Cùng một Đạo Thần)

 

Lời Cha dạy Đạo Tâm Linh

Đạo Nhà nước Việt trường sinh cho đời

Cho một non nước bầu trời

Có lời của Trời ban xuống cho dân

Trời ban nước Việt Nam trần

Có Hồn Trời gửi giúp dân nước nhà

Có Hồn Trời gửi giúp ra

Giúp cho Trời được có là Tâm Linh

Giúp cho Trời được định hình

Trời, Đất có thật Hồn Linh giáng trần

Không phải người trần bịa Thần

Hồn Trời, Hồn Đất có phần từ xưa.

 

Có từ ngày khai Thiên lập Địa

Có từ ngày Trời, Đất ra đời

Do Âm, Dương hòa hợp tại nơi

Sinh ra Trời và sinh ra Đất

 

Gọi là Trời sinh ra chu tất

Vận khí Trời với Đất ngày đêm

Bảy ngày đêm vận khí lưu truyền

Cho Thiên, Địa có miền hạ giới

 

Sinh muôn vàn vạn vật để tới

Trăm nghìn năm trước để về sau

Sinh núi rừng cỏ cây hoa màu

Sinh cầm thú, biển, sông đầy cá

 

Sinh hoa quả bốn mùa có cả

Làm thức ăn cho cả nhân gian

Trước cho cầm thú ăn rõ ràng

Sau cho người sinh ra ăn được

 

Đó là Trời có một quy ước

Sẽ sinh sôi vật trước, người sau

Để cho đời trường cửu dài lâu

Dài bất tận muôn màu hạ thế

 

Trời là Tổ Tông, là gốc rễ

Là đầu tiên Thượng Đế Trời sinh

Sinh vũ trụ, sinh các hành tinh

Sinh ra người, muôn vàn vạn vật

 

Trời cho biết đây là sự thật

Không ai hay, ai biết điều này

Chỉ có Trời với Đất biết hay

Không ai biết điều này nguồn gốc

 

Chỉ có Trời và Đất cột mốc

Mốc đầu tiên sinh trái đất này

Sinh ra Trời, ra Đất xưa nay

Do tạo hóa tự nhiên có được

 

Khi có được Trời, Đất mới ước

Sinh muôn loài đã được cho Trời

ở dưới Đất ở khắp mọi nơi

Cho vĩnh cửu bầu Trời, hạ thế

 

Đây lời đọc của Cha Thượng Đế

Cha Ngọc Hoàng, Cha kể điều này

Từ lẻ một Cha đã đọc ngay (2001)

Bài trình sớ tấu Trời, tấu Đất

 

Cha gọi con Hồn Trời có thật

Con được nghe tiếng nói của Trời

Tiếng của Mẹ là Đất Địa nơi

Cho muôn dân loài người được ở

 

Con có Hồn của một xứ sở

Hồn Ông Cha tiền bối sinh thành

Hồn của Người đích thực rạng danh

Đã để lại tâm thành đắc quả

 

Sẽ làm nên sự nghiệp cho cả

Việc Tâm Linh Trời, Đất gửi trao

Việc Tâm Linh Tổ Nước gửi vào

Việc Tâm Linh vô cùng hệ trọng

 

Việc Tâm Linh xưa nay cô đọng

Việc Trời Cao, Đất thấp mong chờ

Việc Tổ Tông, Đất nước ước mơ

Như vực thẳm bến bờ sâu nặng

 

Thế kỷ hai mốt sẽ tất thắng

Sẽ thành công mọi việc của Trời

Sẽ thành công mọi việc Tổ đời

Bao nhiêu năm ngóng chờ mong đợi

 

Bài viết này sẽ được đi tới

Đỉnh tương lai mong đợi từ lâu

Sẽ có ngày Trời, Đất bắc cầu

Giáng lời đọc cho Trần ghi lại

 

Trần là người thân phận là gái

Giờ nên bà vẫn phải viết thơ

Viết cho Trời, cho Tổ bây giờ

Hàng ngày phải viết thơ cho Thánh

 

Viết lời Thơ thật là rành mạch

Viết theo lời Thánh đọc bên tai

Viết một mình không người thứ hai

Viết như thể viết bài chính tả

 

Viết thơ Trời không phải vất vả

Viết thơ Thánh không phải nghĩ suy

Lời thơ Tiên bất dịch, bất di

Nghe lời đọc, viết y lời đọc

 

Viết thơ Thánh không phải khó nhọc

Không như người viết báo, viết văn

Viết thơ trần phải nghĩ khó khăn

Viết thơ Thánh, Thánh đọc viết được

 

Duy nhất một người không hề ước

Được việc Thiên cao nhất trên đời

Được việc Trời cao nhất tại nơi

Về Đồng Thánh người đứng số một

 

 Cho nên Đền Hòa Bình có cột

Cột sóng Trời, cột sóng Tâm Linh

Cột sóng Thiên của cõi Thiên Đình

Chỉ có một Thiên Đình chiếu chỉ

 

Nhận Lệnh Thiên có một nguyên lý

Có Sử Trời, Sử Đất ban ra

Có Lệnh Trời từ cõi sa bà

Có Sử Thiên cho người ghi lại

 

Có sử Tổ Tông nước mãi mãi

Có Luật Lệnh Tổ Tông ban ra

Đã từ xưa cho đất nước nhà

Cho mãi mãi nước ta vĩ đại

 

Có Luật, Lệnh Thiên, Âm để lại

Của Tổ Tông tiền bối sinh dân

Để cho đời mãi được hồng ân

Để cho đời, đời sau muôn thuở

 

Không ai thay, không ai được chữa

Lời gốc xưa Tổ Nước ban lời

Kể từ xưa mãi mãi, đời đời

Cho hậu thế muôn đời ghi lại

 

Tổ Tông ta từ xưa đã phải

Sinh ra người để nối gót đời

Sinh ra hồn tái thế tại nơi

Vào nhà dân người đời sinh dưỡng

 

Tổ Tông ta gieo trồng đã được

Giống người tài giúp nước hộ dân

Người tài đức đã là danh nhân

Đã được là Thánh Nhân cứu thế

 

Có người đã được là Thượng Đế

              Thượng Đế Ngọc Hoàng, Thượng Đế thứ hai

                                                                 (Bác Hồ)

Là danh nhân nhất mực đại tài

Ngự Đền Vua, Núi Vua vĩ đại

 

Đền Ba Vì, Núi Vua mãi mãi

Từ xưa, nay mới có một người

Đỉnh Núi Vua xưa nay chờ Người

Chờ đã được một Người là Bác

 

Hồn Tổ Tông nước nhà ghi tạc

Đấng anh linh Trời, Đất ban phần

Người có một, lớn nhất nước dân

Người có đủ đức tài số một

 

Người đã được là một trụ cột

Cột linh thiêng tột bậc kỳ tài

Người số một chưa ai số hai

Người đã được Thiên Đài ghi nhận

 

Từ một chín chín mươi sự thật (1990)

Cho dân ta, cho cả toàn cầu

Cho dương trần, cho cả phần sâu

Cho âm phần, dương trần có một

 

Chủ tịch nhà Trời, Chủ tịch tối cao

Chủ tịch Tòa Thiên, nhất Thiên Tào

Chủ tịch đời đời, nhất mãi mãi

Chủ Tòa Thiên Giới nhất ngôi cao

 

Bác được nhà Trời đã chọn vào

Không như dân bầu, dân bỏ phiếu

Bác được Trời cao xét, chọn trao

Một người đủ điểm cõi Thiên Tào

 

Xứng đáng làm gương nhất thiên hạ

Xứng đáng làm thầy khắp thế gian

Xứng đáng lo toan cứu dương gian

Cứu khổ, cứu nạn cho hạ giới

 

Bác đã từng và sẽ đi tới

Làm việc Thiên cứu hết nhân gian

Để cho đời hết cảnh cơ hàn

Về chiến tranh đầu rơi máu chảy

 

Bác sẽ cứu toàn dân sẽ thấy

Cảnh đau thương đàn áp dân lành

Rồi có ngày sẽ hết chiến tranh

Sẽ độc lập, toàn cầu độc lập.

 

 

Kính viết theo lời Cha đọc tại Đền Hòa Bình, ghi lại sớ trình Trời năm 2001, Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *