BÀI NÓI ĐẦU CỦA THÁNH

BÀI NÓI ĐẦU CỦA THÁNH

1. Chữ Thiên đọc tiếng của Thần

Thánh viết, Thánh đọc được phần chữ Thiên

Trần không ai đọc được nên

Chỉ có Thánh đọc tiếng trên người đồng

Đừng ai dịch chữ Thiên hồng

Không ai dịch được chữ Đồng viết ra

Đồng viết do Thánh nước nhà

Thánh, Thần nước Việt viết ra chữ Thần

Để phân biệt được Đồng Thần

Phân biệt Đồng trần, thầy bói, thầy mo

Dù trần tài giỏi lớn to

Thế kỷ hai mốt không cho làm thầy

Không cho làm Đồng – dừng ngay !

Vì không có Thánh dạy nay chữ Thần

Không nói được tiếng Thánh Nhân

Người ấy thầy trần, không phải thầy Thiên

Người ấy không có phép truyền

Người ấy không được người Thiên tin dùng

Thánh sàng lọc, Đồng phải dừng

Phải nghỉ việc Thánh, không cùng làm chi

Làm thầy – Thánh không dạy gì

Phí công, tốn của dân đi theo thầy

Ba đời, năm đời tội lây

Cho con, cháu, chắt của thầy lừa dân.

2. Ai ăn lộc tà dạy trần

Chữ Âm tà Thần, khác chữ Thánh ban

Dù tà giỏi mấy cũng gian

Không lừa được Thánh, Thần, Quan nước nhà

Đồng tà về Đền, phép Cha

Soi ra, Cha biết đồng tà trá man

Thầy mo, thầy bói gian tham

Về Đền sẽ lộ tà gian dạy trần

Ở Đền phép Cha chỉ cần

Nhìn mắt người trần, tà ác lộ ngay

Dù tà giả Thánh nước này

Về Đền tà sẽ lộ ngay nguyên hình

Đền Cha sàng lọc tà tinh

Ai đến cố tình, hay thử vẫn ra

Đó là phép Trời trên Tòa

Ban đồng làm việc giúp ra cho đời

Cho non nước Việt sáng ngời

Cho cả bầu Trời nước Việt Nam ta

Để cho hồng phúc nước nhà

Phân biệt chính, tà, giúp nước, hộ dân.

3. Nước ta muôn thuở có Thần

Thánh, Thần bất tử vì dân đời đời

Thánh, Thần giúp nước đôi nơi

Giúp Âm, giúp cả Dương đời nước Nam

Phật, Thánh, Thần, Trời tặng ban

Là người công lớn giúp sang cho đời

Người đấy có Hồn của Trời

Có Hồn của Tổ Nước đời Việt Nam

Hồn Thiêng đất nước vẻ vang

Tái hồn để giúp nước Nam muôn đời

Vì Tổ quốc, vì bầu Trời

Vì nền độc lập sáng ngời muôn năm./.

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến ghi theo lời Hồn Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *