BÀI LỄ CẦU SIÊU CHO CÁC VONG ÂM

BÀI LỄ CẦU SIÊU

CHO CÁC VONG ÂM

 

 

Kính trình Đức Cha Trời

Kính trình Đức Mẫu Địa

Kính trình Đức Ngọc Phật

Kính trình Đức Ba Cha

Kính trình Đức Tam Tòa Thánh Mẫu

Kính trình Đức Tam Tổ Phật Trúc Lâm

Kính trình Hội đồng các cấp Phật, Thánh, Thần

Nước Việt Nam.

Kính cầu xin trên độ siêu thoát cho các vong âm đã mất từ lâu được siêu thoát ở nơi chín suối về tâm hồn được thanh thản an nhàn hết khổ, đời đời mát mẻ, sướng vui cảnh âm hồn.

– Xin cầu cho các vong hồn mới mất được chóng sạch thân xác để được sang nhà mới cho vong.

– Cầu trên độ cho vong mất khổ vì tai nạn được an nhàn phần hồn, phần xác, được hết khổ sầu nơi chín suối, cầu trên giải tội lỗi cho hồn vong có tội với Thần, với trần; cầu bề trên Thánh, Thần xá tội xá lỗi cho vong.

Kính cầu tới Đức Cha Trời

Kính cầu Mẫu Địa độ đời hồn vong

Kính cầu Cha Mẹ, Tổ Tông

Cha Mẹ Tổ Nước Lạc Long kính cầu

Cầu Mẹ Âu Cơ độ đầu

Độ các vong được ơn cầu Mẹ, Cha

Cầu Cha, cầu Mẹ nước nhà

Độ vong trẻ, già, trai, gái dưới âm

Xin xá tội cho vong chung

Xưa sống có tội lỗi chung với đời

Tội với dân nước tại nơi

Tội với Đất, Trời, tội với Gia tiên

Tội lớn, tội nhỏ gây nên

Phạm vào quy luật của Thiên, của Thần

Phạm vào luật Gia tiên trần

Phạm vào luật nước có phần đã sai

Vì không tu đúng lệnh bài

Tu sai Luật Thánh, tu sai Luật Thần

Chết rồi mới thấy khổ thân

Chết rồi mới thấy tội trần sống gây

Chết rồi mới thấy đắng cay

Gia đình cầu kính xin nay Thánh, Thần

Xin Phật, Thánh độ vong trần

Xin cầu siêu thoát âm phần từ đây

Xin cầu siêu các vong này

Từ xưa ai có tội gây làm gì

Làm sai to nhỏ tội chi

Gia đình xin sám hối thì cho vong

Xin Trời Đất, xin Tổ Tông

Xin Cha, xin Mẹ, xin cùng Thánh, Quan

Xá tội lỗi cho trần gian

Khi sống đã làm, đã phạm lỗi chi

Gia đình đại diện quy y

Xin cầu siêu thoát cứu nguy vong nhà

Xin cho vong trẻ, vong già

Cầu được siêu thoát, hết là tội vong

Để cho vong được an lòng

An trong thân xác hồn vong đời đời

An nơi chín suối mỉm cười

Nhờ ơn Phật, Thánh độ đời hồn vong

Suối vàng mát mẻ an lòng

Đời hồn sẽ được an trong phần mồ

Đời đời, mãi mãi được nhờ

Các Quan giúp độ an mồ, an vong

Gia đình xin kính cầu mong

Độ hồn siêu thoát an trong thân hồn

Thân hồn mát mẻ trường tồn

Mồ hồn là chốn nhà hồn dài lâu

Đời đời, mãi mãi sở cầu

Nhà mồ là chốn dài lâu nhà hồn

Cầu trên độ hộ trường tồn

Độ cho mộ hồn, độ chốn gửi vong

Đời đời gia đình an lòng

Đời đời vong được an trong phần  mồ

Xin cầu trên độ từ giờ

Xưa nay, mãi mãi ơn nhờ mai sau

Độ các vong âm từ lâu

Cầu độ vong mới kính cầu từ đây

Xin xá tội lỗi đã gây

Lỗi Thiên, lỗi Địa, lỗi nay với trần

Có tội với Thánh với Thần

Lỗi với Nhà nước, tội trần nhỏ, to

Xin cầu siêu thoát để cho

Vong âm mới mất sạch cho thân hồn

Để được sang cát trường tồn

Xây mộ cho hồn, nhà mới cho vong

Để đời vong được an lòng

An trong phần mộ, an trong gia đình

Suối vàng mát mẻ an bình

Siêu thoát thân mình tội lỗi gây xưa

Đời vong sớm tối, chiều trưa

Vong hỏa thiêu cũng cầu thưa sớ Thần

Xin được siêu thoát sạch thân

An nhàn cho phần hồn cốt thảnh thơi

Đời đời ở chốn nghỉ ngơi

Không phải tơi bời vì cảnh tội chi

Tội to vong phải quy y

Xin Thánh, Quan xá hoặc ghi tội trần

Xin hối cải tội dần dần

Vong âm sẽ được an phần đời vong

Trừ tội to lớn phải còng

Không cầu siêu được vì vong đang tù

Người sống phải biết tu bù

Cầu cho người chết đang tù hồn vong

Cầu mọi việc được an lòng

An vong, an cả người trong gia đình ./.

Kính viết theo lời Hồn Cha đọc tại Đền Hòa Bình

Sao Đỏ – Chí Linh – Hải Dương

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

 

Lưu ý: Vong nào có tội lớn phải tù hồn đời đời,

           không được giải thoát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *