BÀI GIỚI THIỆU VIỆC THẦN GIÚP NƯỚC VIỆC TRỊ TÀ GIẶC Ở NƯỚC VIỆT NAM

THẦN GIÚP NƯỚC VIỆC TRỊ TÀ GIẶC Ở NƯỚC VIỆT NAM

BÀI GIỚI THIỆU

VIỆC THẦN GIÚP NƯỚC

VIỆC TRỊ TÀ GIẶC

Ở NƯỚC VIỆT NAM

Đất nước Việt Nam có Hồn Trời

Có Hồn Non Nước thật sáng ngời

Có Hồn Tổ Tông thật vĩ đại

Có Hồn Thiêng Nước còn sống mãi

Cho đời muôn thuở mãi mai sau

Hồng phúc nước nhà được dài lâu

Cho đời muôn thuở còn bất tận

Đất nước Việt Nam sẽ sang giàu

Năm châu, bốn biển sẽ nhất màu

Theo Hồn Chủ Tướng, chủ toàn cầu

Bác Hồ Chí Minh, Người đứng nhất

Nhất về Tâm Linh đất nước linh

Bác Hồ, Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bác là Chủ tịch của Thiên Đình

Người Trời giáng hạ nơi trần thế

Bác có Hồn Linh thật phúc vinh

Sống Bác bậc nhất sự tài tình

Tài làm cách mạng cho trần thế

Hiền tài, đức vẹn ai cũng nể

Hiếu nghĩa, trí trung, sự hy sinh

Bác làm cách mạng thật quên mình

Đời thường Bác sống làm Chủ tịch

Bác thác về Thiên, Bác cứu tinh

Bác cứu nước Nam được an bình

Các nước sang ta đều ca ngợi

Có Bác cho ta sự phúc vinh

Có nhiều bạn bè thật hữu tình

Làm ăn, hợp tác thật quang vinh

Bác có phép tài từ khi sống

Nối cầu đoàn kết sự nhất thống

Cho xưa nay, cho mãi mai sau

Cho dòng đời thế hệ dài lâu

 1. Bây giờ Bác đang lo âu

Mười năm Bác đã lo cầu cho dân

Bác lo việc lớn rất cần

Việc tà gây hại dân trần nước Nam

Mười năm nay, Bác lo toan

Cho việc dưới đất bao ngàn năm qua

Bởi vì giặc sang nước ta

Cướp nước thua trận chết là bao nhiêu

Giặc xưa chết trận rất nhiều

Chúng còn cả xác, hồn nhiều là ma

Ma giặc, Trời hóa thành tà

Để khỏi lộn lại thành là con dân

Tránh được họa lớn cho trần

Thành tà cũng lại khổ dân nước nhà

Giặc thành hồn ác yêu ma

Bởi giặc không có hồn là nhân tâm

Cho nên hồn giặc ác ngầm

Chúng đã xâm nhập vào thân người đời

Tà hợp ai nó theo người

Nó chui vào óc gây người khổ đau

Nó làm bao người khổ sầu

Nó gây bệnh tật, ốm đau thân người

Nó gây tai họa khắp nơi

Nó làm điên dở bao người xót xa

Nó làm người chết vì tà

Chết đủ các kiểu oan ra khổ trần.

 1. Tà bắt đồng nó dạy dân

Học phép tà thần hành đạo nó gây

Nó dạy phép, dạy làm thầy

Dạy làm đồng bói việc này, việc kia

Dạy làm bao đạo phân chia

Tranh công, loạn đạo, sớm khuya dạy trần

Đạo tà làm khổ người dân

Tà gây nhũng loạn dân trần nước Nam

Tà gây dân khổ cơ hàn

Bởi vì la liệt cơ man hồn tà

Nó vào dân, dân la đà

Si mê đạo giáo khổ mà không hay

Không biết đúng sai chi nay

Không biết thật, giả cứ nay theo đồng

Những hồn tà ác cuồng ngông

Nó hợp, nó bắt người đồng phải theo

Phải làm theo lệnh sớm chiều

Sai ý nó phạt khổ nhiều, sợ lo
Cho nên tà nhỏ, tà to

Nó cho ăn lộc phải lo làm đồng

Tà toàn giả Thánh, Thần thông

Giả Cha, giả Mẹ, giả cùng Bác nay

Giả Vua, Quan nước Nam này

Xưng danh giả mạo để nay lộng hành

Hơn ba mươi năm rõ rành

Tà là hồn giặc lộng hành việc to

Nhất là từ lẻ một lo

Toàn xưng Thánh giáng cứu cho đồng bào

Chữa bệnh không thuốc ra sao

Xem bói, gọi dí thế nào khắp nơi

Tà đi tìm mộ dưới đời

Tà gọi số người mở phủ, tiến căn

Tà cho hầu bóng nhố nhăng

Lên đồng cúng lễ làm xằng mị dân

Gọi mã đốt phí tiền trần

Tà gây đủ phần làm hại dân ta

Thánh nước Nam đã lo ra

Viết sách khuyên giải dân ta hãy lường

Hãy nghe theo lời Thiên Vương

Thánh, Thần nước Việt độ thương đồng bào

Sàng lọc đồng tà gian vào

Để dân tỉnh ngộ nghe vào đừng mua

Thánh cấm vàng mã bốn mùa

Dạy cho dân hiểu được về Luật Âm

Xưa kia Thánh Nước lặng thầm

Vì giặc đô hộ cài ngầm nước ta

Chúng luyện quân âm yêu tà

Nằm sâu lòng đất nước nhà Việt Nam

Chờ cơ hội chúng dã man

Tung ra chúng hại dân Nam nước nhà

Không kể nam, nữ, trẻ, già

Hợp ai chúng sẽ vào nhà người dân

Kể cả cán bộ dưới trần

Cho nên Thánh phải lo phần việc to.

 1. Việc trước Thánh Cha đã lo

Đào tạo người có số lo việc Thần

Phải mười năm học chuyên cần

Để làm việc Thần cho Thánh nước Nam.

 1. Tiếp tục đào tạo tiếp sang

Chọn đồng vừa học, vừa làm việc Thiên

Chọn đồng học phép thiêng liêng

Học chữ, học tiếng, học nên phép Thần

Để làm giúp Thánh việc cần

Để Thánh, để Thần giúp việc Âm, Thiên

Đó là việc nước đầu tiên

Giải hồn tà giặc ở trên nước nhà

Ở trong lòng đất nước ta

Đâu có ổ tà gọi huyệt đạo nay

Cha, Mẹ Thánh nước Nam này

Cho đoàn đồng phải lo ngay giải tà

Giải tà về nước người ta

Theo với hiệp định giải tà phần âm

Đó là công việc lặng thầm

Đoàn Hòa Bình đã quết tâm học làm.

 1. Đoàn Hòa Bình có cầu đàn

Cầu đàn do Thánh giáng ban dạy đồng

Đền Hòa Bình có phép hồng

Một chín chín tám luyện đồng nơi đây (1998)

Cha đặt tên Đoàn đầu dây

Đoàn mang ý nghĩa vẹn đầy trí trung

Đoàn mang hồn của Thiên Cung

Đoàn đứng nhất nước làm cùng việc to

Đoàn Hòa Bình được liệu lo

Các việc đại lớn, đại to nước nhà

Việc của Thiên, Âm nước ta

Việc của Chủ Tòa, việc lớn tối cao

Cho nên Cha đã đặt vào

Trụ sở Thiên Giới, ngôi cao Đền này

Đền Hòa Bình, Đền nơi đây

Một chín tám sáu là nay Điện Thần (1986)

Điện Hòa Bình Cha ban phần

Được học phép Thần, phép Thánh tối cao.

 1. Năm hai nghìn được ban vào (2000)

Là Đền thờ Bác, thờ vào ba Cha

Thờ Tam Tòa Thánh Mẫu ra

Thờ Trời, Thờ Tổ Nước nhà giáng linh

Thờ Phật, Thánh, Thần nước mình

Thờ hồn liệt sĩ anh linh nước nhà

Đó là Hồn Cha ban ra

Cho Đền, Đoàn được nhận là việc Thiên

Từ đó Đoàn phải cần chuyên

Học làm việc Thánh sang niên kỷ này

Khác các điện, đồng khác nay

Người trần chưa thể ai hay biết gì.

 1. Trong Đoàn Đồng có nội quy

Dạy đồng làm việc để đi cứu đời

Đồng làm cách mạng sáng ngời

Đồng giúp cho đời, đồng giúp nước, dân

Làm việc cải cách tôn Thần

Xóa tệ nạn cũ mị dân nước nhà

Đồng làm công việc đánh tà

Giải tà ra khỏi nước nhà Việt Nam

Mười năm Đoàn Đồng đã làm

Giải bao huyệt đạo giúp sang nước nhà

Giải bao nhiêu hồn giặc tà

Đâu trả về đấy, nước nhà được an

Cơm nhà, việc nước gian nan

Do Thánh chỉ đạo việc sang cứu đời

Theo Hồn Non Nước sáng ngời

Hồn Thánh là người tiền bối Ông, Cha

Ai dám cãi Thánh nước nhà

Đây việc hữu ích Thánh Cha ban trần.

 1. Còn bao nhiêu hồn tà thần

Ở dưới địa đạo chưa phần giải ra

Việc to chờ Nhà nước ta

Nhà nước có thấy việc ra cần làm ?

Cha cho khóa lại rõ ràng

Vì Thánh đã bàn, Nhà nước chưa nghe

Việc Thánh Cha không ngại e

Cha có bằng chứng nói khoe dân mình

Cha đã cho ghi băng hình

Những hồn tà giặc phải trình lên Cha

Phải nhận tội, phải nói ra

Nó là hồn tà, đóng giả hồn dân

Đóng giả hồn liệt sĩ trần

Đóng giả Hồn Thần, Hồn Thánh nước Nam

Nhiều đồng phải nhận tội sang

Vì tà nó bắt phải làm việc sai

Nhiều người điên dở khổ hoài

Tà nó xưng Bác trên vai ghế đồng

Đó là con tà cuồng ngông

Cha cho chụp ảnh những đồng nói ra

Cha xếp vào loại đồng tà

Nước ta đang có tà ra làm đồng

Tà ra làm đạo cuồng ngông

Thánh Cha đang xử từng đồng tà gian

Nhà nước nhanh chóng lo toan

Cho Cha làm Đạo nước Nam anh hùng

Để Cha trừ lũ bạo hung

Để Cha sàng lọc từng đồng tà gian

Để cho đất nước Việt Nam

Hết đi tà đạo ngổn ngang lừa đời

Để cho kẻ khóc, người cười

Đâu là thật, giả dưới đời nước ta

Đâu là người chính, kẻ tà

Đâu là Thần, Thánh nước nhà Việt Nam

Đèn Trời, đuốc ngọc sẽ làm

Trừ khử những kẻ lòng tham vì tà

Cho dân ta khỏi la đà

Si mê vì cảnh đạo tà dã tâm

U mê vì cảnh lạc lầm

Cha thương dân khổ âm thầm từ lâu

Bởi tà ở đất phần sâu

Nó luyện phép màu nó đã tung ra

Cuối thế kỷ hai mươi ta

Mười năm về trước tà là vào thân

Nó luyện hai mươi năm trần

Nó có đủ phép dạy trần việc âm

Nhiều con tà nó ác ngầm

Hại bao người khác nó cầm mệnh theo

Nó điều khiển được những điều

Chém giết vô cớ, không điều tiếc thương

Loạn luân ở dưới trần dương

Đó là tà ác ma vương vào người

Khi tà im lại là người

Khi người hung dữ là thời hồn ma

Ma tà độc ác điêu toa

Đồng tà cũng vậy, khác là đồng Thiên.

 1. Người trần không phân biệt nên

Chỉ có Cha, Mẹ, Thánh Tiên nước nhà

Mới có mắt Thánh xét tra

Nhìn thấu thần tà chỉ mặt được ngay

Chỉ có Phật, Thánh nước này

Mới có phép cứu độ nay dân mình

Không có ngoại nước thực tình

Cứu độ dân nước Nam mình chi đâu

Chỉ có phép Thánh cao sâu

Trời, Đất, Phật, Thánh một màu nước Nam

Cứu độ dân nước an khang

Tà đạo không có ai sang cứu mình

Người tu xưa nay vô tình

Mắt trần không thấy việc mình cầu sai

Thờ, cầu phí công khổ hoài

Làm bao đời phải lai nhai thờ cầu.

 1. Bài viết này lời nói đầu

Cũng lời giới thiệu phần sau việc làm

Để người đọc hiểu được sang

Công việc Thánh cắt cử Đoàn việc to

Đoàn Hòa Bình phải đứng lo

Họ Phạm Thị Xuyến việc to Trưởng đoàn

Người Trưởng phải đứng lo toan

Nhận lệnh Thiên Đàng, lời thánh giáng phê

Phải tuân thủ các lệnh về

Làm việc cho Thánh bộn bề chí công

Mười năm bao việc chất chồng

Mười năm có lẻ sức đồng dẻo dai

Theo Cha làm việc miệt mài

Chông gai ghềnh thác không ai sánh bằng

Bóng Thánh, Thần luôn giáng thăng

Chuyên tâm việc Thánh không rằng kêu ca

Hy sinh tất cả việc nhà

Phận mình lo việc Quốc gia Âm phần

Thật hiếm có người ở trần

Đêm ngày lo việc Thánh, Thần cho Thiên

Làm bao công sức triền miên

Chăm lo đến việc Thánh Tiên nước nhà

Thân phận một người đàn bà

Nhưng người mang mệnh của là đàn ông

Người mang mệnh của núi sông

Mang mệnh của bậc Cha, Ông kỳ tài

Mang mệnh của ký Ức Trai

Trần không hiểu được phép tài Thần thông

Cho nên Trời tặng sắc phong

Đàn bà có một ở trong nước nhà

Người được bắc đệm viết ra

Sử Trời, Sử Nước về là Tâm Linh

Hồn Trời, Hồn Nước Nam mình

Giáng lời đọc viết chương trình Luật Thiên

Để cho nước Việt nói riêng

Toàn cầu biết được về Tiên giáng trần

Ông Tiên hậu phúc, hậu phần

Hậu cho dân trần nước Việt Nam ta

Nhà nước chưa hiểu được ra

Nhà nước nghiên cứu sẽ ra việc Thần.

 1. Nước Nam có Thánh giáng trần

Thánh làm công việc tôn Thần nước Nam

Thánh làm công việc lớn sang

Việc tu lối mới sửa sang cho đời

Tu cho dân, nước muôn nơi

Quét sạch tà đời làm đạo nhố nhăng

Đất nước phải được cân bằng

Có nền đạo giáo rõ ràng dài lâu

Đất nước phải có đạo màu

Có Đạo đất nước dài lâu vững bền

Đạo của nước Việt tiến lên

Đạo của nước Việt cầm quyền đường tu

Đạo của nước Việt tu bù

Tu cho đất nước đường tu trường tồn

Đường tu theo gót chân Hồn

Theo Hồn Cách mạng trường tồn vì dân ./.

Kính viết theo lời Hồn Cha đọc tại Đền Hòa Bình

Ngày 0 5/9/2010

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *