NGÀY GIỖ BÁC HỒ NGÀY 2 THÁNG 9 NĂM 1969 – 2/9/2003

NGÀY GIỖ BÁC HỒ

NGÀY 2 THÁNG 9 NĂM 1969 – 2/9/2003

Kính dâng lên Bác là Cha

Kính dâng ngày giỗ thiết tha ân tình

Kính dâng hương lễ uy linh

Kính dâng hoa để viếng linh hồn Người

Dâng trà, quả thực tốt tươi

Dâng lễ Hồn Trời, Hồn Nước, Hồn Non

Dâng Hồn Chủ tịch vàng son

Dâng Hồn Bất Tử vì non nước nhà

Dâng Hồn Chủ tướng Quốc gia

Dâng Hồn Đức Bác chủ Tòa anh linh

Dâng Hồn Cha ở Ba Đình

Xin mời Cha giáng Cung Đình nơi đây

Ngày dâng lễ kỵ nhật này

Ngày hai tháng chín là ngày anh linh

Một ngày hai việc quang vinh

Một ngày hai việc trường sinh cho đời

Ngày sinh, ngày hóa của Người

Sinh ra đất nước, hóa Người về Thiên

Hồn Người có sự thiêng liêng

Có sự đặc biệt chỉ truyền cho dân

Có một linh chi của Thần

Mà không ai có ở dân nước nhà

Hồn Người có một linh sa

Có một sức hút bao la diệu kỳ

Nhớ lại ngày Bác ra đi

Dân ta vô tận thương thì khóc than

Bao hàng nước mắt chứa chan

Ai ai cũng khóc, cũng than trong lòng

Bác ơi thương Bác vô cùng

Xót đau tiếc Bác như chung ruột rà

Thương như mất một người Cha

Con trẻ trong nhà mất Bố dưỡng sinh

Cả nước hướng về Ba Đình

Một ngày ân tình nặng nghĩa xót xa

Nước mắt của dân nước nhà

Nước mắt Trời cũng đổ là mưa rơi

Dòng người khóc đứng, khóc ngồi

Khắp trong cả nước, khắp nơi xa gần

Không ai biết được Hồn Thần

Có sự đặc biệt vô ngần lớn cao

Có điều anh linh tự hào

Hồn người muôn trượng như sao trên Trời

Cho nên khắp cả muôn nơi

Đâu đâu cũng lễ viếng người khói hương

Thực lòng thương tiếc vô lường

Trời Đất thấu hiểu tình thương của đời

Bác đi lòng Bác không ngơi

Thương dân Bác đã giáng đời vì dân

Để cho đất nước có Thần

Hồn Thần của Bác vô ngần lớn cao

Hồn Thần của Bác tự hào

Như vầng nhật nguyệt như sao trên cờ

Như những mái nhà bây giờ

Ngày đêm che nắng, che mưa đời đời

Như sông, như biển, như Trời

Như cả cuộc đời có sự thiêng liêng ./.

Kính viết theo lời Hồn Thánh đọc tại Đền Hoà Bình

Ngày 2/9/2003

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *