NGÀY GIỖ ANH LINH ÂN TÌNH TRỌNG ĐẠI

NGÀY GIỖ ANH LINH

ÂN TÌNH TRỌNG ĐẠI

BA CẶP CHA MẸ NGƯỜI THIÊN

NGÀY 3/3/KỶ SỬU – 28/3/2009

 

Kính ngày giỗ Đức Cha Trời

Kính ngày giỗ Đức Mẫu Địa

Kính ngày giỗ Đức Cha Lạc Long Quân

Kính ngày giỗ Đức Mẫu Âu Cơ

Kính ngày giỗ Đức Mẫu Liễu Hạnh

Kính ngày giỗ Đức Cha Đào Lang

 

Kính dâng hương lễ

Kính tế Trời cao

Kính biết ơn vào

Tổ Trời, Tổ Đất

 

Tổ Tông của tất

Thế giới hoàn cầu

Các lục, các châu

Cùng cầu chung Tổ

 

Cùng con một chỗ

Cha mẹ Trời sinh

Cùng Tổ Tông mình

Toàn cầu thế giới

 

Cha Mẹ mong đợi

Dưới thế người trần

Hiểu ra dần dần

Biết Tổ Tông trần

Từ đâu mà có

Nước dân hiểu rõ

Lịch sử của Trời

Cho khắp muôn nơi

Dưới đời hạ giới

 

Cha Mẹ mong đợi

Dưới thế hiểu ra

Lịch sử Thiên Tòa

Tâm Linh nước Việt

 

Trời đã cho viết

Về lịch sử Trời

Báo khắp muôn nơi

Dưới đời nước Việt

 

Lịch sử đặc biệt

Từ kiếp xa xưa

Năm tháng dẫn đưa

Dòng đời kế thừa

Thánh đưa lịch sử

 

Sử Trời lưu trữ

Có tích cho dân

Về lịch sử Thần

Nước Nam có một

 

Nước Nam có cột

Cột số trên Thiên

Số một được truyền

Truyền tin việc Thánh

 

 

Truyền tin trọng trách

Cho Thánh nước Nam

Do Trời phát ban

Được viết sử sang

 

Việc của Thiên Đàng

Cho Trời, cho Đất

Cho việc sự thật

Để lễ Tổ Tông

 

Trời Đất mênh mông

Cao dầy vũ trụ

Nguyên lý đầy đủ

Sinh ra loài người

 

Trên khắp Đất Trời

Sinh ở một nơi

Đền Hùng đất Tổ

Cùng chung một chỗ

 

Đền Hạ giờ đây

Nơi đất nước này

Ngày xưa còn tích

Sách Trời đã dịch

 

Cho nước dân ta

Trời Đất sinh ra

Nghìn con một lúc

Nghìn con chen chúc

 

Xô lấn đẩy nhau

Bằng phép nhiệm màu

 

Trên Trời giáng hạ

Phép Trời vô giá

 

Đã hóa phép màu

Chỉ qua đêm thâu

Sáng mai bừng dậy

Người nào người đấy

 

Đã lớn trưởng thành

Một sự lớn nhanh

Trên đời có một

Như là người lột

 

Trong quả trứng Tiên

Người đã lớn lên

Người lớn thực sự

Như là Hoàng tử

 

Như những Tiên nàng

Tiếng nói oang oang

Bao nhiêu thứ tiếng

Bấy giờ Trời đếm

 

Được tám trăm con

Còn hai trăm tròn

Xô nhau dẫm nát

Không nhìn thấy xác

 

Vì bé tí ti

Mới sinh một khi

Ra khỏi lòng Đất

Cha Mẹ giấu cất

 

Vùi xuống đất sâu

Đó là việc sầu

Cha Mẹ giấu cất

Việc làm chu tất

 

Cho mãi đời sau

Nối đời dài lâu

Trường tồn thế hệ

Con đầu Trời kể

 

Là Lạc Long Quân

Âu Cơ là phần

Thứ hai một cặp

Đó là Trời sắp

 

Đặt cho một đôi

Được ở tại đồi

Đất nơi Đền Hạ

Cây rừng cành lá

 

Làm chỗ che thân

Từ đó dần dần

Làm nên nhà ở

Câu chuyện dang dở

 

Về các con Trời

Mỗi cặp một đôi

Một nam, một nữ

Số một là anh

 

Cứ thế ban danh

Người đầu con cả

 

Sinh ra được giá

Ở tại nơi sinh

 

Gọi đất của mình

Nơi đầu sinh dưỡng

Gọi là con trưởng

Con trưởng của Trời

 

Trưởng của loài người

Do Trời sinh dưỡng

Còn bao nhiêu tướng

Do Trời sinh ra

 

Trời phân ai là

Ở từng nước một

Mỗi nước có một

Hoặc hai, ba đôi

 

Nước lớn đông người

Có năm, sáu cặp

Cha Mẹ phó mặc

Cho trần tự lo

 

Cha Mẹ ban cho

Người trần có phép

Có lời đanh thép

Thần chú của Trời

 

Để đi khắp nơi

Vượt qua sông biển

Vượt qua núi rừng

Vượt qua ngàn trùng

 

Vượt qua gian khó

Đi bằng đường gió

Đi bằng đường mây

Bằng phép như bay

 

Đến được từng nước

Đó là quy ước

Khi Trời sinh ra

Có bốn màu da

 

Vàng, trắng, đen, đỏ

Lời Trời nói nhỏ

Cho từng con nghe

Dặn dò tỉ mỉ

 

Các con tu chí

Sự nghiệp sẽ thành

Trời Đất ban dành

Ra nhiều thứ tiếng

 

Các con sẽ đến

Từng nơi địa danh

Các con lập thành

Gia đình, Dòng tộc

 

Đấy là cội gốc

Mỗi nước của trần

Từ đấy lo phần

Làm ăn sinh sống

 

Các con đừng chống

Lại lệnh của Trời

 

Là Cha Mẹ Trời

Sinh ra dưới thế

 

Các con hãy lễ

Chín lễ sinh thành

Cha Mẹ ban dành

Các con hội tụ

 

Các con đông đủ

Ngày mai chia tay

Cha mẹ đã bày

Trăm phương, ngàn kế

 

Cha Mẹ đã kể

Gốc tích ngọn nguồn

Từ nơi Tổ đường

Là Trời và Đất

 

Sinh ra vạn vật

Trên thế gian này

Sinh ra đêm ngày

Cho nơi hạ giới

 

Để người đi tới

Tột đỉnh Trời trao

Trời có phép vào

Sinh và trừ diệt

 

Trời dạy trần biết

Lễ độ Tổ Tông

Khuôn phép Trời trồng

Đức nhân hiếu nghĩa

 

Tâm phải tròn trịa

Ý nghĩa cao sang

Đời phải vẻ vang

Hiền tài, đức độ

 

Trời đã chấm số

Ghi sổ chấm công

Đất nước, Cha Ông

Tổ Tông muôn thuở

 

Lời vàng chất chứa

Sự ước sẽ thành

Cây có gốc cành

Đến nhành đến ngọn

 

Đời phải lo trọn

Sự nghiệp Ông Cha

Mỗi nước là nhà

Tổ Tông, Dòng tộc

 

Tổ Trời là gốc

Tổ nước là con

Phải biết lo tròn

Đó là phận sự

 

Trời không dung thứ

Khi có Lệnh Trời

Đã ban xuống đời

Cho dân thực hiện

 

Khi có sự kiện

Của Trời ban ra

 

Cho nước non nhà

Khắp trong thế giới

 

Trời sẽ tiến tới

Có Luật của Trời

Báo khắp mọi nơi

Khắp Trời, khắp Đất

 

Báo việc sự thật

Ở đất nước Nam

Trời đang cho làm

Công việc Thánh giáng

 

Trời có muôn vạn

Phép Thánh cao dầy

Dân hãy nghe đây

Phép Trời chiếu chỉ

 

Phép Trời huyền bí

Vô lượng, vô biên

Trời có phép truyền

Cho Thánh giáng hạ

 

Thánh, Thần vô giá

Là bậc tài cao

Thánh, Thần sẽ vào

Người dân xử tội

 

Người dân không lỗi

Không tội khi làm

Đó là Thánh làm

Theo phép Trời xử

 

Lời Trời quân tử

Không nói sai chi

Trời đọc cho ghi

Trong bài lễ giỗ

 

Dân cúng cơm cỗ

Trời cảm ơn dân

Ở một Đền Thần

Có Trời giáng hạ

 

Hôm nay có cả

Các tỉnh gần, xa

Âm dương đều là

Nhất lòng phụng sự

 

Trời ban cho một nơi quy củ

Có chức danh có đủ phép Thần

Có lời Trời giáng hạ cửa Thần

Có phép Thánh vô ngần trọng đại

 

Có ý Trời vô cùng huyền thoại

Nhưng nơi đây lại có phép Thần

Lời thơ Tiên từ Trời ban vần

Cho hạ giới có phần tỉnh ngộ

 

Cho dân Nam, cho đời đỡ khổ

Cho nước Nam củng cố phúc tài

Cho đất nước đáng được sánh vai

Một sức tài vươn dài mở rộng

 

Cho đời đời không còn công khống

Sự bất công sẽ khống chỉ ngay

Sẽ tới đây sẽ hết tớ thầy

Sự ngạo mạn không rầy còn được

 

Sự ngạo mạn sẽ có mực thước

Sẽ cho dân, cho nước ước thành

Ước một nước sẽ được đích danh

Việc Thiên Thánh sẽ giành làm chủ

 

Việc Thiên Thánh sẽ giành quy củ

Việc Âm, Thiên có đủ phép Thần

Đất nước Nam tốt đẹp vô ngần

Một đất nước hồng ân, trọng đại

 

Một đất nước vô cùng vươn trải

Có tư duy sống lại cảnh Thần

Đất nước Nam đang được hồng ân

Phần phúc lớn vô ngần trọng đại

 

Ngày hôm nay Đất Trời rộng trải

Ghi lòng dân đền đáp công ơn

Biết bao nơi lo việc Thiên Vương

Từ Đền Hùng lo lường tế lễ

 

Từ Nhà nước lo việc cúng tế

Nơi Tổ Tông nguồn cội sinh thành

Nơi Tổ Trời, Tổ Nước đích danh

Nơi thiên cổ lưu hành thiên cổ

 

Nơi giỗ Tổ nơi hành lễ Cố

Cố Tổ nhà, là Bố Tổ nhà

Phải có Bố Mẹ Tổ Nước ta

Mới có là đến nhà Tổ Nước

 

Bố Tổ Nước không ai biết được

Cả năm châu, thế giới hoàn cầu

 

 

Chỉ một nơi duy nhất từ đầu

Là con đầu sở cầu biết được

 

Là con đầu sở cầu đã ước

Ước cho dân, cho nước đã thành

Đã được ghi lịch sử ban dành

Đã được lễ đắc thành giỗ Tổ

 

Đã chín năm qua làm cơm cỗ

Giỗ Tổ Trời, Tổ Nước lớn to

Đã có lời Trời Đất dặn dò

Đã có lời chăm lo việc đạo

 

Đã có dân góp tiền, góp gạo

Giỗ Tổ Tông như giỗ Bố mình

Thật là dân hiếu thảo tận tình

Đại diện lễ Thiên Đình Thoải Phủ

 

Một ngày lễ thật là quy củ

Một việc lo đại lớn cho đời

Các thanh đồng làm việc tại nơi

Một Đoàn Trời vâng lời, nghe lệnh

 

Một Đoàn Trời đã không làm chệch

Lại Lệnh Thiên, Lệnh Nước Âm phần

Lại Lệnh Tòa Tiên Thánh giáng trần

Cho Âm phần Thánh, Thần nước Việt

 

Một Đoàn Thánh, một Đoàn đặc biệt

Một Đoàn Thiên được viết thơ Trời

Một Đoàn Thiên có dấu của Người

Sắc, dấu Trời, dấu nơi hạ thế

 

 

Sắc dấu sắc của người Thượng Đế

Để dâng lên cúng tế lễ Hồn

Thay cho dân, cho nước trường tồn

Ngày giỗ Tổ, Tổ Trời, Tổ Nước

 

Một ngày giỗ đã giỗ thành được

Ba cặp người kiếp trước cùng ngày

Chỉ khác năm cùng tháng ba nay

Cùng chung ngày mùng ba cùng tháng

 

Một ý nghĩa chỉ có Trời giảng

Cho nước Nam một nước con đầu

Để cho nước có được sở cầu

Có công đầu nơi sinh, nơi hóa

 

Tích của Trời để lại vô giá

Cho nước Nam một giá trị cao

Từ Đền Hùng sinh dưỡng thế nào

Đến nơi hóa thanh cao vô thượng.

 

– Núi Tây Thiên là nơi vô lượng

Đỉnh non ngàn sự tích từ xưa

Cảnh lưng Trời tích Trời dẫn đưa

Là nơi hóa ngày xưa tích cổ

 

Trời đã cho một nơi kiên cố

Sự ra đời gốc tích ban đầu

Có phép Trời ứng nhiệm những đâu

Là thành quả sở cầu ý nguyện

 

Là thành quả cho một sự kiện

Cho Trời sinh ra kiếp nhân gian

Để cho Trời, cho Đất mở màn

Cho việc Trời, Thiên Đàng có thật

Có việc Trời cho dân chu tất

Có việc Đất sự thật cho dân

Để cho trần phải biết hồng ân

Hậu phúc lớn cho trần có được

 

Cuối lẻ tám, đầu lẻ chín nước

Nước Việt Nam đã được Trời ban

Trời hộ cho mấy việc Thiên Đàng

Có phép ban việc làm của Thánh

 

Có phép Trời cho nước rành mạch

Ở những đâu dân nước biết hay

Đấy là việc Trời Đất ban bày

Cho nước Việt Nam nay phép Thánh

 

Đã được làm, đã làm rành mạch

Ở sáu nơi, sáu việc đã qua

Việc Tâm Linh Thánh Nước lo ra

Có Trời giúp sức là thành đạt

 

Trời sẽ làm, Trời không dọa nạt

Việc gì dân chống lại Lệnh Trời

Ai hại nước, hại dân trên đời

Người ấy sẽ bị Trời trừng trị

 

Bất cứ ai chống lại nguyên lý

Hại nước, dân, sai ý của Trời

Chống lại Thánh, chống Thần nước đời

Là chống lại Ông Cha, Tông Tổ

 

Dù tập thể, cá nhân cũng khổ

Hãy tu mau theo Tổ Tông mình

Hãy gìn giữ bảo vệ hòa bình

Cho âm dương phồn vinh thịnh vượng

Cho muôn đời con cháu không vướng

Làm tay sai cho giặc bất lương

Hãy cùng nhau theo một chủ trương

Xây dựng nước, bảo vệ đất nước

 

Xây dựng nước, bảo vệ bằng được

Cho hôm nay, cho mãi mai sau

Cho dòng đời trường cửu dài lâu

Cho thế hệ muôn màu bất tận ./.

 

Kính viết theo lời Trời, Hồn Thánh đọc

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *