Lời cha lạc long dạy toàn dân nước

Lời cha lạc long dạy toàn dân nước

LỜI CHA LẠC LONG

DẠY TOÀN DÂN NƯỚC

 

Lời của Cha dạy toàn dân nước

Lời của Cha ước được cho đời

Cho dân Nam nước Việt sáng ngời

Cho muôn đời, muôn đời, mãi mãi

 

Dân nước ta đời đời không phải

Nghe theo thầy, theo sách nơi đâu

Không nghe ai, sách sai khổ sầu

Cha đứng đầu dạy cầu, cúng lễ

 

    Cha là Tổ Nước, dân Cha kể

Sách của Trời dành để giúp dân

Sách của Trời dành để dạy trần

Dạy muôn dân người trần trăm họ

 

Sách của Tổ Nước Nam dạy rõ

Dạy đường tu lối mới cho dân

Dạy đường đạo cải cách tôn Thần

Dạy đường tu muôn phần tốt đẹp

 

Dạy cải cách tôn thờ theo phép

Lối mới văn minh, lịch sự, gọn gàng

Mỗi nhà dân chỉ thờ hai ban

Hai bát hương gọn gàng là đủ

 

Thờ theo phép nhà Trời quy củ

Có lý do thờ đủ Luật Thần

Mỗi nhà dân ai ai cũng cần

Phải thờ Thần, phải thờ Tiên Tổ

 

Mỗi nhà dân khi giỗ cúng cỗ

Khi tuần, rằm có lễ thắp hương

Mời các quan, mời phần Tiên Tổ

Dù mâm cơm hay là mâm cỗ

 

    Lễ hành hương, ngày tết cổ truyền

Đời nối đời cho dưới trần dương

Là tục lệ cổ truyền dân tộc

Là đời đời có sự nhất thống

 

Từ Cha, Ông tiền bối sinh thành

Từ Tổ Trời, Tổ Đất đích danh

Đến Tổ Nước ngọn ngành quy củ

Đã từ lâu lời Cha ấp ủ

 

Dạy cho dân lời sách của Thần

Sách số một, số hai rất cần

Lời Cha dạy ân cần chỉ bảo

Sách của Trời lời Cha soạn thảo

 

Bằng thơ Tiên lời Thánh ban vần

Cha ban lời bằng thơ xuống trần

Dạy việc Thần cho dân trăm họ

Phạm Thị Xuyến nghe tỏ, viết rõ

 

Viết cho dân không bỏ chữ nào

Dân nước ta hãy cứ nghe vào

Đừng cãi lại sai vào sách Thánh

Cha làm thầy đọc lời Cha mách

 

    Dạy  muôn dân trăm họ hiểu thông

Để đời đời dân nước một lòng

Không sai đạo, theo đường đúng đạo

Đạo giáo nước Nam, Đạo anh linh

 

Đạo Trời Nước Việt, đạo quang vinh

Đạo Tâm Linh Đặc Biệt nước mình

Đạo làm chủ cơ đồ nước Việt

Đạo Tâm Linh Đặc Biệt đời đời

 

Đạo Tâm Linh Hồn Nước ban lời

Ban cho dân Đạo Nước sáng ngời

Nước có đạo, đời đời có đạo

Không ai thay đạo giáo nước nhà

 

Đạo thờ  Trời, thờ Đất bao la

Đạo thờ Tổ Tông nhà vĩnh cửu

Thờ hồn thiêng nước nhà không chịu

Dưới quyền ai bất cứ về thờ

 

Đời nối đời về Luật Thiên cơ

Luật Trời dạy, Luật thờ vĩnh cửu

Luật Trời ban cho nước Nam ta

Có Luật, Lệnh của Trời ban ra

 

Ta làm chủ, ngôi thờ làm chủ

Đạo Tâm Linh cũng có Thần chú

Đạo Tâm Linh do phép của Trời

Ban cho đồng dưới thế trần đời

 

Làm việc đạo, Đạo Trời muôn thuở

Làm việc đạo do Trời chỉnh sửa

Nước nào nước ấy lo việc riêng

Nước nào nước ấy có chủ quyền

 

Một chủ quyền thiêng liêng vô tận

Nhà nước Nam đã được chu tất

Chủ quyền dương độc lập nước mình

Ơn Bác Hồ, Bác đã khai sinh

 

Cho dân nước hoà bình độc lập

Một đạo giáo cũng phải lo gấp

Việc tôn thờ độc lập anh linh

Mình làm chủ Đạo Nước của mình

 

Không cho ai có quyền cai trị

Chính điều này gọi là Giáo lý

Giáo lý thờ chủ nước lớn cao

Giáo lý thờ Tâm Linh tự hào

 

Giáo lý thờ đạo thờ làm chủ

Để cho dân, nước có quy củ

Về Ông, Cha làm chủ nước nhà

Ông, Cha từ Trời, Đất sinh ra

 

Là Tổ Nước, Tổ Vua trăm họ

Là những người xưa nay đã có

Họ và tên ghi rõ thờ hồn

Có đền, chùa, di tích vang tên

 

Được thờ phụng dưới miền hạ thế

Kể từ đây dân ta đi lễ

Hay xây đền, chùa để thờ công

Hay đúc tượng to, bé oai phong

 

Phải đúng người có công có tích

Kể từ đây lời Cha là hịch

Ban dạy dân biết cách tu trì

Ai quy Đạo đất nước cứ quy

 

Theo Đạo Trời, Đạo Tâm Linh Nước

Lời của Cha là lời quy ước

Cho dân Nam, nước Việt từ đây

Sách của Đạo Trời nước Nam này

 

Sách của Đạo Tâm Linh Đặc Biệt

Toàn lời của Ông, Cha hào kiệt

Là Tổ Trời, Tổ Nước, Tổ Vua

Là Cha, Mẹ đất nước dẫn đưa

 

Là Thánh nhân, Danh nhân đất nước

Là những người sống từng làm được

Sự nghiệp chung cho đất nước nhà

Thác về Thiên, được thờ trên toà

 

Được hiển Phật, Thánh, Thần đất nước

Người có công xưa làm nên được

Thác còn hồn nguyện ước lo toan

Hồn lo được và đã đang làm

 

Những việc làm vô cùng trọng đại

Những việc làm hồn đã đang phải

Nhờ trần gian người có căn đồng

Làm thông ngôn do phép Thánh trồng

 

Chọn người có căn đồng bóng lớn

Chọn đoàn có phép Trời đi đến

Làm việc Thiên, việc Thánh cho Trời

Cho nước Nam trước nhất đẹp tươi

 

Sau cho cả toàn cầu thế giới

Nước Việt Nam sẽ được đi tới

Đỉnh tương lai mong đợi đã thành

Việc Đạo Trời đang được tiến hành

 

Việc Đạo Nước công thành đắc quả

Nước Việt Nam có Đạo phẩm giá

Đạo anh linh của nước Nam này

Đạo do Hồn Tổ Nước Nam nay

 

Khai sinh đạo, cho làm việc đạo

Việc khai đạo đã có bản thảo

Có văn bản báo cáo về Trời

Ngày khai đạo một ngày sáng ngời

 

Bốn số một gọi là tứ tuyệt

Tuyệt đẹp, tuyệt vời, tuyệt anh linh

Tuyệt cho bốn số một Thiên đình

Mở màn khai đạo ngày mồng một

 

Tháng một, năm hai nghìn lẻ một

Thế kỷ hai mốt đã ra đời

Việc to cao lớn của Đất, Trời

Việc lớn to ra của nước đời

 

Đã được thành công ngày ấn định

Tại Đền Hoà Bình Trời dự tính

Tại Đền Hoà Bình Thánh lo toan

Tại Đền Hoà Bình có tiếng vang

 

Khắp nước Việt Nam dân luận bàn

Tại Đền Hoà Bình có Trời giáng

Tại Đền Hoà Bình có Trời giảng

Trời giáng đọc thơ, giảng kinh thơ

 

Có Thánh giáng Đền dạy tôn thờ

Cải cách tôn giáo thật như mơ

Ai nghe không biết tưởng bịa đặt

Khi đọc sách rồi mới hiểu ra

 

Rằng đây ý Trời, ý Tổ nhà

Tổ nhà nước Việt đã ban ra

Việc làm cách mạng cho tôn giáo

Thay cũ, đổi mới cho dân ta

 

Như trong Quốc Hội nước Nam nhà

Nhiều việc phải thay, nhiều việc đổi

Nhiều việc phải sửa, phải bổ sung

Nhiều việc, nhiều việc phải lo xong

 

Quốc Hội họp bàn, dân thấu hiểu

Mới được ích nước, mới lợi dân

Lợi cho Tổ quốc nước Nam cần

Có Đảng lãnh đạo là tất thắng

 

Có Bác chỉ đường là thành công

Bác không còn sống với non sông

Bác vẫn đi cùng với Quốc Hội

Bác vẫn lo toan giúp việc chung

 

Bác vẫn phù độ hộ núi sông

Mọi việc lớn to có Bác trồng

Cây người, cây đức, cây tâm đạo

Bác từng soạn thảo những vần thơ

 

Bác dạy cho dân từng trang, tờ

Đời đời Bác còn dạy dân mãi

Dạy mãi không thôi, dạy đời đời

Bác dạy cán bộ, dạy mọi người

 

Chí công, vô tư thật đoàn kết

Đời đời bất diệt lời Bác ban

Học tư tưởng  Bác phải luận bàn

Nhất định thành công, phải thắng lợi

 

Hoàn thành công việc lời Bác trao

Bao điều Bác ước phải được vào

Thành công thắng lợi là tất thắng

Toàn dân cả nước phải cố gắng

 

Công việc sẽ thành, sẽ thành công

Đời đời, mãi mãi Tổ Cha Ông

Mong đợi, chờ trông Đạo Nước trồng

Mong Nhà nước Nam nhanh nghiên cứu

 

Một đạo nước Nam Tổ Nước trồng

Tổ Nước khai đạo, Tổ Nước trông

Trông người Nhà nước chóng hiểu thông

Mong người dân Nam hãy đồng lòng

 

Tu nhân tích đức làm việc đạo

Tu tâm, hiếu thảo lòng kiên tri

Hãy vì Tổ quốc, hãy tu đi

Tu đường Đạo Nước không sai phạm

 

Xây dựng nước nhà, giữ nước Nam

Phải đoàn kết lại, phải lo toan

Xây dựng đất nước thật khải hoàn

Thành công sự nghiệp là nước bước

 

Tương lai phía trước đợi dân mình

Đạo Nước đầu tiên Đền Hoà Bình

Tên Đền hai chữ thật đẹp xinh

Hai chữ Hoà Bình cho nhân loại

 

Hai chữ Hoà Bình sự chung tình

Đoàn kết, hoà bình cần mãi mãi

Chiến tranh chấm dứt, có hoà bình

Hoà bình, độc lập, sự phồn vinh

 

Hoà bình, thịnh vượng cho dân tộc

Hoà bình cột mốc cho Quốc gia

Hòa bình, thống nhất đất nước nhà

Hoà bình lập lại nước Nam ta

 

Hòa bình thế giới được an hoà

Chấm dứt chiến tranh, hoà bình lại

Không còn khổ mãi sự đau thương

Hai chữ hoà bình của Thiên Vương

 

Tên Đền Hoà Bình là bất tử

Tên Đền Hoà Bình là hai chữ

Cho dân Nam nước Việt đời đời

Phép của Trời giáng hạ tại nơi

 

Cho hạ thế muôn đời có được

Đền Hoà Bình được vào Sử Nước

Sử Tâm Linh, Sử của Trời trao

Sử ghi nên của cõi Thiên Tào

 

Cho nên Đền có bài lịch sử

Lịch sử ngôi Đền có Trời ban

Trời đọc ghi, Trời đã cho làm

Không phải trần tự lo, tự đặt

 

Đây là do Sử Trời xếp sẵn

Đội ngũ đồng Thánh Nước vun trồng

Khác hẳn với đồng tà cuồng ngông

Đền Hòa Bình có đồng đặc biệt

 

Đền Hoà Bình có thầy liêm khiết

Làm theo phép của Thánh ban  cho

Thầy không làm theo ý tự do

Việc đại lớn thầy có phép to

 

Việc giúp dân, việc làm giúp nước

Từ lẻ một đoàn thầy làm được

Bao việc cần cho nước, cho dân

Đó là do Tổ Nước ban phần

 

Thánh dạy học phép Thần giúp nước

Để Trời, Đất thành công lời ước

Để Tổ Nước thành công lời ban

Nhất định Nhà nước sẽ luận bàn

 

Việc Đạo Nước thành công vĩ đại

Dân nước Nam nhất định sẽ phải

Có Đạo Nước chính thống cho dân

Để dân, nước có Đạo hồng ân

Để nước, dân có Đạo vĩnh cửu.

 

Kính viết theo lời Hồn Cha đọc tại Đền Hoà Bình mừng ngày khai đạo (01/01/2001), Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *