LỜI CHA BÁO GỌI TIẾNG NÓI CỦA THẦN TẠI ĐỀN KHÊ KHẨU

LỜI CHA BÁO GỌI

TIẾNG NÓI CỦA THẦN

TẠI ĐỀN KHÊ KHẨU

12h 39′ ngày 10/3/2002  – 27/Giêng/Nhâm Ngọ

Nay Cha báo gọi cho trần

Con về nhận lệnh Đình Thần nơi đây

Về viết lời Ông đọc nay

Cho dân thôn, xã, huyện nay tỉnh nhà

Lời Ông và lời Hai Bà

Hai đền lịch sử chẳng là có sai

Đó là công việc Thiên đài

Mà Cha sai cắt trên vai ghế đồng

Vì con là của Thiên hồng

Của Trời, của Đất, của sông núi này

Của Dòng tộc nước Nam nay

Của cả thế giới từ đây cho đời

Và cho khắp cả muôn nơi

Làm giúp trần đời, làm giúp nước non

Vì con có tiếng lời son

Nghe được hết tiếng của non nước này

Nghe được hết tiếng Trời mây

Làm được các việc của nay nhà Trời

Làm được toàn diện nay thời

Con được bắc ghế nhà Trời tối cao

Duy nhất có một nay vào

Cha, mẹ chọn lọc để trao chức quyền

Duy nhất có một đệm Tiên

Có một đệm Thánh sang niên kỷ này

Sang thế kỷ mới đổi thay

Tâm Linh trên đất nước này giáng ban

Ngồi đây trước cửa Thiên Đàng

Có bao văn võ xếp hàng ngoài sân

Có bao nhiêu những cận thần

Đông nghịt trước cửa Đền Thần, Ngài nay

Đó là công lệnh nơi này

Ngài cho biết phép nơi này anh linh

Quân Ngài đông lắm hồn binh

Nhà Trần hiển Thánh oai linh hùng cường

Ngồi đây trước cửa từ đường

Đền đang hoàn thiện ngoài hiên đang làm

Sân, hè còn đang dở dang

Thợ nề đang làm cấp tốc cho xong

Để đón ngày hội Đền Rồng

Đón ngày sinh Đức tướng Ông người Trời

Mùng hai, tháng hai đẹp tươi

Ngày đã sinh người để dấu tích thiêng

Bây giờ tích hãy còn nguyên

Hai cây đa ở Đền Thiêng Hai Bà

Đó là Trời, Đất cho ta

Một sự kỳ lạ hào hoa phúc phần

Một sự có thật dưới trần

Không phải huyền thoại có phần nơi đây

Ở trên đất Chí Linh này

Ở thôn Khê Khẩu chẳng là có sai

Ở xã Văn Đức có hai

Cây đa chốn cũ có hai Tiên nàng

Trời cho giả xuống bán hàng

Giúp Trần Hiển Đức lo làm việc quân

Đó là hai nữ tướng Thần

Trưng Trắc, Trưng Nhị hóa thân xuống đời

Khi chết hai Bà về Trời

Hồn hai Bà lại tái hồi giúp dân

Hai Bà là tướng giúp trần

Một thời đánh giặc có phần công lao

Kiên cường bất khuất tự hào

Làm nên lịch sử lớn cao cho đời

Cho dân, cho nước, cho người

Phụ nữ tiêu biểu của thời đại ta

Cho nền độc lập thái hòa

Cho sự bình đẳng nữ ra chiến trường

Lại có khí phách kiên cường

Vua bà Trưng Trắc vung gươm diệt thù

Để cho bao tướng giặc ngu

Kinh hoàng khiếp sợ hồn xưa oai hùng

Đời đời sống mãi tiên phong

Với Dòng Tổ nghiệp Lạc Rồng, Ông Cha

Với ông Hiển Đức xã nhà

Với dân, với nước Nam ta hùng cường

Đây là hồng phúc cho dương

Thế trần có một từ đường nơi đây

Muôn đời mãi mãi nơi này

Có một sự lạ hiếm nay trên đời

Đây là do phép nhà Trời

Cho ta có được Sử Trời hôm nay

Sử đời ở tại nơi đây

Sự thật nơi này dấu tích vẫn ghi

Để lại dấu ấn sử thi

Cho dân, cho nước, xưa thì đến nay

Và còn mãi mãi nơi này

Di tích lịch sử nơi đây oai hùng

Sẽ được vang vọng tưng bừng

Sau này cả nước biết cùng Đền Tiên

Đôi Cô Trời gửi xuống miền

Là Tiên bán nước giúp nên việc đời

Giả làm người bán nước thôi

Là hai Tiên nữ, là người của Thiên

Là người Trời, Đất ban truyền

Cho ta một sự thiêng liêng lạ kỳ

Là người của giới Thiên tri

Nay Trời lại đọc lời ghi cho trần

Để gửi dân xã biết phần

Mà lo đền đáp công Thần lớn to

Đây là lời nói dặn dò

Báo cho thôn, xã biết lo tích đền

Đây lời đọc của ông Tiên

Giáng trần Ông đọc ghi nên cho đời

Để cho dân nước muôn nơi

Đáp đền công đức thờ người có công

Từ đây khắp các Đền Rồng

Thờ riêng có cả thờ chung các Ngài

Nơi đây đền thờ Thiên đài

Sau này sẽ có, không sai tý nào

Sẽ có tượng Hai Bà vào

Tượng đồng to đẹp dâng vào giờ đây

Sau này dân xã sẽ xây

Ngôi đền lịch sử thờ nay Hai Bà

Đoàn Hoà Bình sẽ giúp ra

Đó là theo lệnh Thiên Toà Tâm Linh ./.

KT 14h 00’ ngày 10/3/2002, viết theo lời Cha đọc

Phạm Thị Xuyến – Đền Hòa Bình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *