KÍNH NGÀY GIỖ CHA GIÀ DÂN TỘC NGÀY 2/9/1969 – 2/9/2007 21/7/KỶ DẬU – 21/7/ĐINH HỢI (9H 47′)

KÍNH NGÀY GIỖ

CHA GIÀ DÂN TỘC

NGÀY 2/9/1969 – 2/9/2007

21/7/KỶ DẬU  – 21/7/ĐINH HỢI (9H 47′)

Kính giỗ Cha cùng ngày Quốc khánh

Ngày sinh linh, ngày hóa về Thiên.

Ngày này Thánh đã dành riêng

Bác Hồ được đại phúc thiêng nước nhà.

Bác khai sinh nước ta độc lập

Bác ra đi cũng gấp một ngày.

Một ngày dân, nước hôm nay

Mừng vui nhộn nhịp mừng ngày thành công.

Khắp Tổ quốc, núi sông ca ngợi

Ơn công Cha dẫn lối chỉ đường.

Nước nhà độc lập phi thường

Đánh tan quân giặc ngoại phương nước người

Công Cha sánh tựa biển trời

Trọn đời vì nước, trọn đời vì dân.

Cha để lại hồng ân phúc lớn

Cha cho đời muôn trượng cao sang.

Một ngày đại lớn vẻ vang

Một ngày đại kỵ muôn vàn nhớ thương

Một ngày cả nước bốn phương

Giỗ Cha là Bác kính hương lòng thành.

 

Kính ơn Cha đã dành phúc đạo

Kính ơn Cha soạn thảo cho đời

Phúc lớn cao nhân nghĩa làm người

Cho con cháu đời đời học đạo

 

Ngày hôm nay một ngày kính cáo

Với Hồn Cha, Hồn Nước non nhà

Với Tổ Tông đất nước Nam ta

Ngày giỗ Bác muôn đời ghi nhớ

 

Ngày hôm nay muôn hoa đua nở

Để dâng người nhớ đến công lao

Công Bác Hồ, công lớn tự hào

Cho muôn dân, cho toàn Dân tộc

 

Đức Bác Hồ, Cha già cột mốc

Cha vì dân, vì nước một đời

Ngày Cha đi cũng được Đất Trời

Thấu lòng người Đất Trời tuôn lệ

 

Ngày mùng hai ai cũng biết kể

Ngày Bác xa cõi thế gian này

Có một nhà thơ đã viết hay

Viết đúng lời của Trời, của thế

 

Viết lời thơ miêu tả sự kể

Để cho đời, cho nước, cho dân

Riêng có Bác mới có đặc ân

Sử của trần, sử Thần có một

 

Ngày Bác đi là ngày hai mốt

Tháng bảy này, ba tám năm qua

Ngày mùng hai tháng chín muôn nhà

Lễ giỗ Bác kính quà lễ Bác

 

Bác ơi tháng chín năm nay

Ba tám năm mới có ngày chung, riêng

Khớp nhau ngày âm, ngày dương

Để cho con cháu bốn phương phụng thờ

Bác đi một khắc, một giờ

Giờ thiêng đặc biệt phút giờ thiêng liêng

Một ngày Trời Đất dành riêng

Riêng Bác có một đặc riêng trên đời

Không con, không vợ, không người

Kế thừa gia sản, nối ngôi nghiệp nhà

Bác là Mẹ, Bác là Cha

Bác là tất cả Ông Bà của dân

Bác là Cụ Kỵ của trần

Của toàn Dân tộc không phần sai chi

Đời đời con cháu tạc ghi

Ngày giỗ thường kỳ tháng chín mùng hai

Một ngày sinh hóa không sai

Một ngày đặc biệt cả hai việc liền

Một ngày Bác đã về Thiên

Gọi là ngày hóa thiêng liêng nhất người

Một ngày khai sinh nước đời

Một ngày Dân tộc đời đời có tên

Nước Việt Nam được vững bền

Đó là Bác đã sinh tên nước nhà

Bác khai sinh nước Nam ta

Một nước độc lập thái hòa cho dân

Bác từ biệt cõi dương trần

Đó là Hồn Bác được hóa về Thiên

Gọi là sinh hóa dưới miền

Đặc riêng Bác được thành Tiên trên đời

Thành Tiên trên cả bầu trời

Thành Tiên, thành Thánh trên đời nước Nam

Tòa Thiên lồng lộng cao sang

Bác được cao nhất Tòa Vàng Tâm Linh

Bác cao nhất cõi Thiên Đình

Dưới hàng Cha Mẹ Trời sinh ra người

Chức quyền cao thứ ba Trời

Trên các hàng Phật, Thánh nơi nước nhà

Trên các hàng Phật trên tòa

Trên khắp thế giới, khắp ra hoàn cầu

Trên khắp các lục, các châu

Trên khắp địa cầu, trên khắp thế gian

Hôm nay ngày lễ hân hoan

Lời Thần báo khắp thế gian nước nhà

Báo dân, báo nước Nam ta

Phúc phần đất nước hào hoa ơn Người

Cho nên Bác được nhà Trời

Ban tặng cho Bác nhất đời nước Nam

Được là Ngọc Phật Thiên Đàng

Tối cao, tối đẳng của hàng Phật Thiên

Được hàng tối cao Thánh Tiên

Thế kỷ hai mốt kỷ nguyên ra đời

Kỷ nguyên của một Đất Trời

Kỷ nguyên của Phật, Thánh nơi nước nhà

Kỷ nguyên của Tổ Tông ta

Phúc phần có Bác đứng ra dẫn đường

Đất nước ngày một phi thường

Đẹp giàu cho cả bốn phương nước nhà

Phúc phần con cháu nước ta

Thông minh tài đức giúp ra cho đời

Hiền tài trí tuệ tốt tươi

Nhờ phúc của Người cho nước, cho dân

Đời đời đất nước hồng ân

Thờ Bác, lễ Bác muôn phần đền ơn ./.

Kính viết theo lời Hồn Cha Tâm Linh đất nước Nam đọc

Lễ tại Đền Hòa Bình

 Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *