KÍNH MỪNG QUỐC KHÁNH NƯỚC VIỆT NAM

KÍNH MỪNG QUỐC KHÁNH

NƯỚC VIỆT NAM

NGÀY 2/9/1945 – 2/9/2008

63 NĂM, BÁC HỒ KHAI TÊN NƯỚC

 

 

Mừng ngày Quốc khánh nước Việt Nam

Mừng Đảng, mừng dân đã kiện toàn

Nước Việt Nam độc lập thật vinh quang

Toàn dân đoàn kết thật hân hoan.

 

Lịch sử sang trang thật vẻ vang

Muôn nhà như một theo Đảng, Bác

Toàn dân “Thát Thát” theo Đảng ta

Nước nhà độc lập thật vinh hoa

 

Từ Bắc, Trung, Nam một Mẹ, Cha

Theo Tổ, theo Tông đất nước nhà

Theo hồn cách mạng vì non nước

Theo lời nguyện ước của Ông, Cha

 

Theo lời Chủ tịch nước non nhà

Theo lời thiêng liêng của Cha già

Đánh giặc giữ nước đã giành được

Bao lời nguyện ước đã thành công

Đất nước núi sông một Tổ Tông

Cha Mẹ Âu Cơ sinh giống Rồng

Còn Hồng cháu Lạc đời muôn thuở

Mãi mãi theo Cha, Mẹ, Tổ Tông

 

Ngàn năm văn hiến đất Thăng Long

Con cháu muôn phương chảy theo dòng

Về nơi hội tụ đất Thăng Long

Có một tích xưa để nối dòng

 

Dòng đời, dòng tộc, dòng đất nước

Dòng đời nguyện ước của Ông Cha

Sự nghiệp non sông đất nước nhà

Muôn đời đất nước có Cha già

 

Lãnh tụ Chí Minh người cầm lái

Hồn Thiêng trở lại với nước, dân

Bác lại cầm cân nước Nam trần

Hồn Thần Bác giúp cho dân nước

 

Bác giúp bằng được cho nước, dân

Toàn dân đoàn kết nhất lòng trần

Theo Đảng lãnh đạo dắt toàn dân

Theo Nhà nước Nam, theo Quốc hội

 

Theo lời Hồn Thiêng, Bác chỉ lối

Tránh đường lầy lội, tránh chông gai

 

Tránh sự u mê, tránh sự sai

Phải làm bằng được lời ước muốn

 

Độc lập, hòa bình, dựng tương lai

Làm chủ đất nước, chủ lâu dài

Làm chủ Thiên, Âm, chủ tượng đài

Chủ hồn đất nước, chủ thiên tài

 

Chủ Dương, chủ Âm, chủ thiên đài

Đời đời bất tử, không khuất phục

Chủ Âm, chủ Dương, chủ núi sông

Chủ thờ Tâm Linh, chủ Tổ Tông

 

Không ai xâm lấn cõi Thiên hồng

Nước Nam, Vua Nam hồn bất tử

Đỉnh Núi Vua ngàn Bác Hồ ngự

Hồn đời bất tử Tổ Tông ta

 

Hồn Nước xưa xa đã một nhà

Núi Vua sừng sững nước non ta

Tổ Tông ghi lại người đại phúc

Được xây Đền Vua, ngự ngai Vua

 

Dòng đời bất tận mãi dẫn đưa

Dòng tộc mai sau mãi kế thừa

Ông Cha, Tông Tổ là cội gốc

Theo Đạo Tâm Linh đã dẫn đưa

 

Đời đời theo Bác mãi sớm trưa

Việc làm theo Bác thật say sưa

Bác chỉ con đường đi là đúng

Toàn dân kinh tụng theo Bác ban

 

Cầu cho đất nước được an khang

Cầu cho xã hội được mở mang

Cầu cho Tổ quốc đời phồn thịnh

Nước mạnh, dân giàu được vình quang

 

Nhà nhà no ấm đời hạnh phúc

Hết cảnh đói nghèo đời sung túc

Âm, Dương nước nhà phải đến lúc

Phải được nghiêm túc Luật Âm, Dương

 

Hôm nay Cha giáng báo tỏ tường

Cha đọc là báo Lệnh Thiên Vương

Lệnh của Tổ Tông hồn non nước

Họp bàn định ước ký đã xong

 

Luật Đạo Thiên Vương của Tổ Tông

Ngàn năm văn hiến đất Tiên Rồng

Đất nước, Cha Ông đời muôn thuở

Trụ cột hàm long đất Thăng Long

 

Chủ quyền đất nước được oai phong

Dân nước Việt Nam nhất một lòng

 

Theo Đảng, theo Bác, Người cầm lái

Trẻ già, trai gái nhất theo Cha

 

Theo Đạo Tâm Linh, Đạo nước nhà

Theo Đạo Tâm Linh là Đạo Nước

Đạo Hồn Cha ban sẽ thành được

Đạo hồn Cha ước sẽ thành công

 

Đạo của Tổ Tông nước Lạc Rồng

Đạo đền đáp nghĩa Tổ, Cha Ông

Thờ người có công, người giữ nước

Thờ người kiếp trước đến ngày nay

 

Đất nước Việt Nam mãi mai ngày

Thờ Đạo Tâm Linh hồn non nước

Đời đời tiến bước nước non ta

Gọi Đạo Tâm Linh gốc Đạo nhà

 

Bác khai sinh nước cho Dân tộc

Cha khai sinh Đạo cho nước, dân

Bác Hồ Chủ tịch nước Nam trần

Cha là Chủ tòa Đạo Nước, dân

 

Cha hồn muôn trượng người Thánh nhân

Cha sẽ cầm cân cho dân, nước

Tổ Trời, Tổ Nước sẽ ước được

Ước được cho nước, được cho dân

 

Không lâu Đạo Nước sẽ được phần

Nhà nước công nhận có Thánh, Thần

Khai Thiên lập Đạo cho non nước

Đạo gốc đất nước được cho dân

 

Đời đời, kiếp kiếp nước, dân cần

Nước, dân phải nghe lời mong muốn

Lời của Tổ Tông nước cho dân

Bao năm, bao kiếp ước cho trần

 

Thế kỷ xoay vần nay đã được

Hồn Cha đã ước được cho dân

Toàn Đảng, toàn quân, toàn nhân dân

Hãy theo một Đạo Trời ban phần

 

Vì Đảng, vì dân, Cha mong muốn

Bây giờ hơi muộn Cha muốn dân

Đoàn kết cùng nhau xây Đạo Thần

Thờ Tổ Tông ta dựng giữ nước

 

Sống theo, chết theo lời Cha ước

Công việc thành được, ước sẽ thành

Cha ước từ nơi mái nhà tranh

Nơi làm cách mạng, nơi Cha nghỉ

 

Lời ước ngày xưa đầy huyền bí

Bao lời suy nghĩ để trong tâm

Bao lời mong muốn Cha ước thầm

Chưa nói cùng ai lời nguyện ước

 

Chết rồi Cha hứa ước bằng được

Ước được đây rồi Đạo Nước, dân

Cha đã khai thiên một Đạo Thần

Đạo thờ Tổ quốc mãi cho dân

 

Cha ước nước, dân phải thờ Nước

Phải thờ bằng được người có công

Người dựng giữ nước, giữ núi sông

Thờ hồn liệt sĩ đời bất tử

 

Xây đền kiên cố thờ lưu trữ

Xã, huyện, tỉnh, thành với Trung ương

Thị, phường, quận, dân tự lo lường

Còn đền thờ lớn của Trung ương

 

Thờ hồn không mồ, đền liệt sĩ

Thờ hồn không mộ cạnh Lăng Cha

Hàng ngày dân, nước khắp gần xa

Đến viếng Lăng Cha, viếng liệt sĩ

 

Đây lời tri kỷ ước cùng mong

Mong bao giờ có những tấm lòng

Đáp nghĩa, đền công người vì nước

Đã vì dân, nước, mất mộ vong

Lời hồn liệt sĩ ước cùng mong

Tháng đợi, năm mong ước trong lòng

Có đền thờ hồn nơi Lăng Bác

Đền thờ ghi tạc, Bác ước mong

 

Anh em liệt sĩ đến quanh vòng

Quây quần bên Lăng Bác ước mong

Vì Bác hứa rồi, sau sẽ có

Đền liệt sĩ thờ phải ghi rõ

 

Thờ hồn không mộ, đền dành riêng

Gọi đền liệt sĩ thật thiêng liêng

Liệt sĩ không mồ nơi chín suối

Nhà nước Nam dành để thờ riêng

 

Đời đời bên Bác thật thiêng liêng

Chiến sĩ đặc công thật trung kiên

Chiến sĩ biệt động càng anh dũng

Không mồ bất tử có thờ riêng

 

Ba Đình lịch sử có dấu thiêng

Đất cửu hàm long có sử truyền

Đời xưa để lại cho non nước

Phải có đền thiêng, dấu tích thiêng

 

Thờ người vì nước có đặc riêng

Thờ hồn bất tử để lưu truyền

Bác có quân âm nhiều vô kể

Bác có hồn thiêng rộng như bể.

Hôm nay Cha kể

Nghĩa lớn tình đầy

Của nước Nam này

Âm nay cũng tỏ

 

Những hồn chưa có

Phần mộ nơi nào

Nghĩa trang nơi nao

Phải khổ vì sao

 

Vì không có mộ

Vì không có chỗ

Gọi chốn nghỉ ngơi

Vong phải đứng, ngồi

Ngủ không an giấc

 

Chỉ cần một tấc

Xây mộ cho hồn

Gọi nơi trường tồn

Đó là phần mộ

 

Hay là một chỗ

Thờ hồn quân nhân

Xây một Đền Thần

Thờ hồn không mộ

 

Là hồn có chỗ

An nghỉ đời đời

Hồn được thảnh thơi

Đời hồn hết khổ

 

Lời Cha ban bố

Cho toàn dân ta

Cho nước Nam nhà

Xây đền không mộ

 

Phải xây đúng chỗ

Nơi Lăng Bác Hồ

Nơi đất Thủ đô

Thờ hồn liệt sĩ

 

Đền thờ tri kỷ

Đền thờ tri ân

Đền đáp nghĩa trần

Công người liệt sĩ

Đất nước bền bỉ

Không sợ kẻ thù

Dù tướng họ ngu

Sang ta cũng sợ./.

 

Kính viết theo lời Hồn Cha đọc

lễ ngày Quốc khánh 2/9/2008, lễ tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *