GIỖ TỔ ĐỀN HÙNG SỚ DÂNG TẠI ĐỀN HÒA BÌNH

GIỖ TỔ ĐỀN HÙNG

SỚ DÂNG TẠI ĐỀN HÒA BÌNH

Kính sớ trình Đức Cha Trời

Trình Đức Mẫu Địa, trình lời lên Vua

Trình Đức Ngọc Phật Thiên Cơ

Trình Cha, trình Mẹ Âu Cơ Tiên Rồng

Trình ngày giỗ Tổ Đền Hùng

Trình Tam tòa Thánh Mẫu cùng Mẹ Tiên

Mừng ngày giỗ Tổ uy nghiêm

Mừng ngày Quốc giỗ Tổ Tiên nước nhà

Tổ của dân nước Nam ta

Tổ của Dân tộc, của là núi sông

Của nước Văn Lang oai phong

Đến nước Âu Lạc có công diệt thù

Có công Trời Đất đắp bù

Rùa Thần dạy cách giúp Vua xây thành

Lịch sử để lại rõ rành

Để lại sự tích thanh danh cho đời

Đó là công của nhà Trời

Cho Thần biến hóa ra thời Kim Quy

Để giúp dân nước một khi

Đánh tan quân giặc đã thì xâm lăng

Từ thời dựng giữ núi sông

Làm nên sự tích cho sông núi này

Đều có sự tích dẫn bày

Cho ta những sự thiêng liêng lạ thường

Cho ta sự tích khói hương

Của một dân tộc phi thường đấu tranh

Bao nhiêu sự tích rõ rành

Bao nhiêu công sức đấu tranh diệt thù

Từ lúc dân nước mịt mù

Đánh giặc bằng gậy, giáo và gươm đao

Tầm vông, giáo mác, cung vào

Nỏ Thần vĩ đại diệt bao kẻ thù

Giặc nghe khiếp vía chạy thua

Dấu thiêng để lại bấy giờ, mai sau

Đó là đất nước một màu

Núi non hùng vĩ ơn sâu ghi lòng

Nước ta có phép thần thông

Có công Tiên Rồng, có Thánh Thần nay

Từ ngày dựng nước tới đây

Ngàn năm văn hiến đã nay cho đời

Bao nhiêu công sức của người

Làm nên kỳ tích cho đời, nước dân

Có thật ở dưới đời trần

Bây giờ lại có thơ Thần ban ra

Đọc cho người viết thực là

Xưng danh là Thánh, Thần là nước Nam

Những hàng danh dự rõ ràng

Cho ta cả một kho tàng niềm tin

Đó là Trời Đất báo tìm

Giáng trần dạy học làm tin cho đời

Cho một dân tộc sáng ngời

Có Hồn Trời dẫn dắt đời bấy nay

Nhưng trần chưa hiểu điều này

Chưa chịu nghiên cứu xem nay thế nào

Hôm nay giỗ Tổ tại sao ?

Có Hồn đang đọc, đang trao thơ Trời

Trao cho phép lạ dưới đời

Để giúp cho nước, giúp thời cho dân

Giúp bằng một cây cầu Thần

Cây cầu nhân nghĩa phúc ân cho đời

Cho non nước Việt sáng ngời

Cho sự phồn thịnh, cho đời tươi xanh

Cho cây sẽ được đơm cành

Cho hoa kết trái ngon lành ngát thơm

Đội ơn công đức Hùng Vương

Ngày mà cả nước dâng hương lễ trình

Ở đâu lễ đấy uy linh

Chung, riêng, tùy dưới trần mình gần xa

Ở đền hay ở tại nhà

Hay về chốn Tổ ngày là hôm nay

Mùng mười tháng ba lúc này

Hôm nay đều kính lễ nay dâng trình

Lễ nghi tâm đạo của mình

Chung, riêng, trần chẳng ngại ngùng cái chi

Đây giỗ Tổ mình nay thì

Tổ một đất nước trường kỳ đấu tranh

Cho ta cơm no áo lành

Bây giờ lớn mạnh rõ rành không sai

Trần gian kê đệm bắc ngai

Mời Hồn sông núi thiên tài chứng tâm

Mời Đức Cha Mẹ Lạc Rồng

Từ ở Đền Hùng về giáng nơi đây

Để cho dưới thế nơi này

Tiếng Hồn sông núi vang nay cho đời

Là cho tất cả mọi nơi

Hướng về đất Tổ ngày mười tháng ba

Kính dâng Đức Vua nước nhà

Là Tổ thứ nhất Phật là nước Nam

Cầu xin Trời Đất tặng ban

Cho sông, cho núi Việt Nam anh hùng

Cho toàn Dân tộc nhất lòng

Xây dựng Tổ quốc, đền công cho đời

Bảo vệ Tổ quốc sáng tươi

Đời đời phồn thịnh nước đời dân ta

Cầu Đức Tổ độ nước nhà

Độ dân tất cả trẻ già, gái trai

Cầu phúc, lộc, thọ, an bài

Ấm no, hạnh phúc đời đời từ đây

Thịnh vượng cho đất nước này

Đời đời bất tử nước này Việt Nam

Nhớ lời khi sống Bác ban

Vua Hùng dựng nước Văn Lang cho đời

Bác cháu ta nhất một lời

Cùng nhau giữ nước xây đời ấm no

Nội dung câu nói thành thơ

Hôm nay dâng kính lên Vua giỗ Ngài ./.

Kính viết theo lời Hồn Cha đọc

Đoàn Hòa Bình kính lễ giỗ Đức Tổ ngày 10/3/Nhâm Ngọ – 22/4/2002

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *