DẤU THIÊNG LỊCH SỬ ĐỌC CHỮ GHI VẦN GỬI TỚI NƯỚC DÂN VIỆC THÁNH, THẦN NƯỚC

DẤU THIÊNG LỊCH SỬ

ĐỌC CHỮ GHI VẦN

GỬI TỚI NƯỚC DÂN

VIỆC THÁNH, THẦN NƯỚC

Từ ngày 27 đến ngày 31/3/2008

5 ngày tạ mộ danh nhân, tạ mộ liệt sĩ nước Nam

 

Kính sớ trình Thiên

Trình Tiên, trình Thánh

Trình lời rành mạch

Tấu tới Thiên Vương

 

Việc của Thiên đường

Thánh trao hạ giới

Đồng phải lo tới

Công việc Thiên cao

 

Công việc lo vào

Tạ mồ liệt sĩ

Tạ mồ danh nhân

Tạ mồ Thánh, Thần

 

Đền ân đáp nghĩa

Việc làm tròn trịa

Giúp ích núi sông

Giúp cho Tổ Tông

Nước nhà phồn thịnh

Đây là việc ích

Giúp nước dân ta

Nơi gần nơi xa

 

Có mộ nước nhà

Lưu đời hậu thế

Bao mộ dành để

Dấu tích không còn

 

Bao lời dấu son

Hãy còn nguyên vẹn

Hãy còn hò hẹn

Mãi đến sau này

 

Sẽ được cho hay

Về phần mồ mả

Các mộ vô giá

Của bậc Thiên Vương

 

Cất giấu lo lường

Cho dân, cho nước

Cho hồn kiếp trước

Cho hồn xa xưa

 

Hồn được kế thừa

Làm nên lịch sử

Đời đời lưu trữ

Cho nước Nam này

Không ai biết hay

Những người hồn Thánh

Những người trọng trách

Gánh mệnh nước non

 

Những người làm tròn

Dấu thiêng lịch sử

Mộ được lưu trữ

Từ bao đời nay

 

Rồi sẽ có ngày

Nhà nước được nhận

Nước được tường tận

Xây mộ lăng hồn

 

Mộ được trường tồn

Vĩnh hằng an đẹp

Mộ vào sử thép

Của Ông Cha ta

 

Của nước Nam nhà

Cội nguồn dâu bể

Mộ sẽ biết kể

Từ lúc ra đi

 

Mộ có dấu ghi

Trường tồn bất tận

Mộ hồn được cất

Nơi chín suối vàng

Nơi có bạt ngàn

Mạch Thần che giữ

Kẻ thù hung dữ

Không biết được ra

 

Đâu là mộ Cha

Mộ Mẹ nước nhà

Mộ hồn muôn thuở

Mộ hồn chất chứa

 

Bao sự lớn cao

Bao sự tự hào

Thăng trầm vĩ đại

Bao mộ còn phải

 

Giấu kỹ bặt tin

Dân nước muốn tìm

Chưa thể tìm được

Mộ phần xưa ước

 

Cho nước, cho dân

Sự tích của Thần

Bao giờ xoay vần

Nước dân biết rõ

 

Nước dân thấu tỏ

Có Thánh, có Thần

Đã giáng về trần

Đang làm việc Thánh

Thánh, Thần đang gánh

Hệ mệnh nước non

Cùng với cháu con

Nước nhà trường cửu

 

Thánh, Thần không chịu

Việc lớn cao này

Không có Thánh nay

Giúp nay trần thế

 

Thánh, Thần không kể

Công với nước dân

Nhưng đây việc cần

Nước dân phải biết

 

Phải biết phân biệt

Đâu chính, đâu tà

Đâu nơi Ông Bà

Đâu nơi xứ xa

Đâu nơi hàng xóm

 

Từ con đom đóm

Thổi phồng đuốc thiêng

Giành quyền bình yên

Đứng hàng trụ cột

 

Đừng làm đội nốt

Chủ tướng trong nhà

Đừng coi mẹ Cha

Phải nhờ ơn cậy

Phải cố đi lậy

Mới được phúc cao

Đừng tưởng họ đào

Mình xanh, trắng, đục

 

Phải hiểu từng lúc

Bức xúc việc đời

Đang ở tại nơi

Thế trần nước Việt

 

Những việc đặc biệt

Sẽ được thi hành

Càng sớm, càng nhanh

Càng mau, càng tỏ

 

Để trần dân rõ

Việc của giang sơn

Việc của Thiên Vương

Thế trần thay đổi

 

Thế trần ai lỗi

Việc lớn cao này

Sẽ có những ngày

Thánh nước cho hay

 

Xử người vô đạo

Xử người soạn thảo

Trái luật Thánh, Thần

Trái đạo Thánh Nhân

Trái lời tuyên thệ

Trái lời dâu bể

Của Ông Cha ta

Của Tổ Tông nhà

 

Đền Hùng đất Tổ

Việc làm kiên cố

Có sổ ghi lời

Có phép của Trời

 

Có phép của Đất

Có lời của Phật

Thánh, Thần nước ban

Ghi rõ từng trang

 

Việc làm cẩn mật

Việc Thiên chu tất

Cho đất nước mình

Công việc Thiên Đình

 

Có hồn chỉ giáo

Có Thần mạnh bạo

Lo việc giang sơn

Đáp nghĩa đền ơn

Việc đời muôn thuở

 

Lời Thiên ban là lời rèn giũa

Cho cháu con biết cách tu trì

Cho một đường đạo mới dân đi

Tu đúng chỗ, phải tu đúng đạo

Tu nhân tâm dạ hiền hiếu thảo

Nghĩa cao sang mạnh bạo kiếm tìm

Phải hiểu ra đâu mạch nước chìm

Nơi rò rỉ trái tim chứa máu

 

Nơi gọi là sinh ra con cháu

Nơi Tổ Tông nguồn cội sinh người

Nơi đấy là bậc Tổ cao vời

Cao nhất nước sáng ngời chân lý

 

Rồi lần lượt thứ tự chọn kỹ

Những nơi nào thấu lý đạt tình

Xếp vào hàng danh mục uy linh

Hàng thờ phụng nước mình thứ tự

 

Người có công phải biết gìn giữ

Người công cao phải biết tôn nghiêm

Đấng tài cao đức độ thảo hiền

Phải trân trọng chủ quyền quốc sự

 

Phải coi đây một sự lưu trữ

Đừng làm sai khó sửa, khó thay

Việc làm rồi sai phải bỏ ngay

Đừng cố giữ có ngày mất mạng

 

Mạng ở đây mạng toàn nhân mạng

Mạng Ông Cha, mạng đến cháu con

 

Mạng đất nước không được vuông tròn

Mạng xứ mệnh héo mòn cơ thể

 

Mạng non sông, mạng một thế hệ

Mạng tương lai gốc rễ cội nguồn

Mạng Tổ Tông đất nước trường tồn

Mạng trái tim hương hồn dân tộc

 

Lời của Cha là lệnh thần tốc

Cho nước dân biết gốc Ông Cha

Gốc Tổ Tông nước Việt Nam nhà

Biết đường đạo nước ta vĩnh cửu

 

Biết đường đạo nước ta không chịu

Cho ai hơn được đứng chủ quyền

Không có ai được đắp tượng riêng

To hơn nước chủ quyền độc lập

 

Việc làm này nước dân tới tấp

Phải nghe Cha ôm ấp chủ quyền

Nước có thịnh thì nhà mới yên

Đừng để quên nước nhà là chủ

 

Đừng để họ coi mình là chú

Chủ là anh là trụ cột nhà

Phải nghe lời đấng bậc làm Cha

Cha Dân tộc, Cha già vĩ đại

 

Cha khi sống Cha từng chèo lái

Cha thác rồi vẫn phải lo toan

Việc non sông đất nước chu toàn

Việc vẻ vang nước nhà hệ trọng

 

Một đất nước đang được tầm vóc

Một giang sơn đang được hùng cường

Một lịch sử đã được phi thường

Một trái tim nóc nhà Tổ quốc

 

Một hình hài như một ngọn đuốc

Đuốc thiêng liêng đuốc ngọc cho đời

Tượng của Cha ví một con người

Nơi thờ tự sáng ngời chân lý

 

Pho tượng thờ có nhiều huyền bí

Nghĩa sâu xa, nghĩa lớn cao sang

Ai là người ghi tạc công vàng ?

Được đắp tượng huy hoàng tôn ngự

 

Ai xứng đáng được hồn lưu trữ ?

Ai có danh, có tích tôn thờ ?

Đừng đắp tượng những người bơ vơ

Không tích thờ không nơi lịch sử

 

Phải coi đây phẩm giá lưu trữ

Cho nước dân, dân nước trường tồn

 

Cho muôn đời con cháu ơn hồn

Hồn bất tử trường tồn sống mãi

 

Mặc dù hồn là trai, là gái

Là trẻ, già, đấng bậc tài cao

Đã để lại khí tiết anh hào

Đã làm nên việc cao giúp nước

 

Người đấy được trường tồn đúc tượng

Thờ một nơi để biết công người

Đó là thờ đúng chốn, đúng nơi

Cho thế đời ơn người phụng sự

 

Cho thế đời biết được gìn giữ

Chữ kính cầu độ nước, độ dân

Cầu hồn thiêng đất nước rất cần

Phật, Thánh, Thần là trần cách mạng

 

Phật, Thánh, Thần không bao giờ nản

Chí vì dân, vì nước non nhà

Vì độc lập Dân tộc, Quốc gia

Vì xã tắc quyết ra làm chủ

 

Chủ đất nước, chủ nơi thượng trụ

Nơi linh thiêng trú ngụ linh thần

Bởi người dân chưa biết chi Thần

Thần nước Việt muôn phần ứng nhiệm

 

Phật, Thánh, Thần làm nên sự kiện

Cho nước dân, dân nước Nam nhà

Từ hai nghìn lẻ một nước ta

Sự khác biệt trên Tòa Thượng Giới

 

Dân, cán bộ, chưa hề nghĩ tới

Việc đổi thay lối mới tôn thờ

Nói ra trần ngỡ ngàng bảo mơ

Sự hiện diện bây giờ khác hẳn

 

Hãy nghe Cha nhắn

Gửi tới nước dân

Công việc rất cần

Định phân cho tỏ

 

Lời hồn Cha ngỏ

Dạy nước, dân ta

Khắp nước Nam nhà

Hiểu ra việc đạo

 

Hiểu lời chỉ giáo

Biết lễ thờ hồn

Thờ được trường tồn

Đâu Phật, đâu Thánh

 

Biết được đường tránh

Chỗ lội bùn nhơ

 

Biết đường phụng thờ

Ông Cha, tổ nghiệp

 

Biết đường nối tiếp

Theo Đạo Tâm Linh

Đạo nghĩa, đạo tình

Đạo vinh Nước Việt

 

Đạo hồn đặc biệt

Sáng lập cho đời

Cho nước tại nơi

Muôn đời có đạo

 

Đạo có chỉ giáo

Của Ông Cha ta

Của Thánh nước nhà

Của Phật trên tòa

 

Trúc Lâm Tam Tổ

Đạo Thần kiên cố

Của nước Việt Nam

Một đạo lọc sàng

 

Giao ban thế kỷ

Một đạo tu chí

Tu đức tu tâm

Tu làm việc lầm

 

Phải mau sửa đổi

Không được cãi chối

Không được gian tham

Phải tu để làm

 

Con người lương thiện

Tu theo sự kiện

Của nước non nhà

Tu đánh giặc tà

 

Tu đức hiền hòa

Tu theo Ông Bà

Tổ Tiên, dòng họ

Tu phải hiểu rõ

 

Từ ngõ vào nhà

Từ sân đi ra

Nẻo đường Tổ quốc

Đừng tu bắt chước

 

Đừng tu si mê

Tu quáng ê chề

Sa vào địa ngục

Đừng tu như lúc

 

Giặc đô hộ ta

Bây giờ tu ra

 

Theo Đảng lãnh đạo

Theo Bác chỉ đường

 

Theo một kỷ cương

Âm, Dương sáng tỏ

Như đèn trước ngõ

Điện sáng dọc đường

 

Không phải lo lường

Đường trường rộng mở

Người người hớn hở

Theo Đạo của Cha

 

Đạo Thánh nước nhà

Muôn đời vĩnh cửu

Muôn đời không chịu

Khuất phục kẻ thù

 

Đời đời hãy tu

Theo đường Đạo mới

Đạo sẽ đi tới

Khắp nước Nam nhà

 

Từ trẻ đến già

Ai cũng theo Cha

Cha già vĩ đại

Cha sẽ cầm lái

 

Lái con Đò Tiên

Đường đạo thiêng liêng

Vĩnh hằng trường cửu./.

 

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

ngày 20 – 24/2/Mậu tý (27+28+29+30+31/3/2008)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *