BÀI LỄ NGÀY GIỖ GIA TIÊN

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 BÀI LỄ NGÀY GIỖ GIA TIÊN

Kính mời họ và tên người được giỗ trước

 sau mời đến các cụ từ Tổ Tông trở xuống sau.

Hôm nay ngày kỵ của hồn

Trần gian con cháu kính hương tạ người

Kính xin mời hồn về nơi

Gia đình thiết lập lễ mời hôm nay

Hương trà quả thực đủ đầy

Gia đình nhớ ngày hồn đã ra đi

Âm dương cách trở một khi

Hồn xa dương thế đã thì … năm (bao năm ghi vào)

Ngày giờ gia đình viếng thăm

Chúc hồn an nghỉ vĩnh hằng dài lâu

Thương hồn gia đình xót đau

Tuần rằm ngày tết một màu gia chung

Lễ nghi đơn giản tâm cùng

Tạ ơn công đức nói chung họ nhà

Hôm nay nghi lễ hương trà

Nhớ ngày kính giỗ cũng là tạ ơn

Kính mời Tông Tổ Gia tiên

Cùng về hiến hưởng tâm hương lễ mời

Nội, Ngoại tất cả mọi người

Vong âm về hưởng lễ đời trần dâng

Bát hương lối mới đẹp chung

Toàn gia một bát kính cung tại nhà

Hội đồng Tiên Tổ toàn gia

Thờ chung một bát tại nhà đẹp tươi

Đó là Lệnh của Đất Trời

Theo Đạo lối mới khắp nơi thi hành

Trần dương đã hiểu rõ rành

Kính xin âm cũng chấp hành từ đây

Đơn giản gọn nhẹ đủ đầy

Theo đường Đạo mới của nay Thánh, Thần

Kính cầu Tiên Tổ độ trần

Con cháu muôn phần nhớ mãi công lao

Có Tông có Tổ tự hào

Tổ của Đất nước, Tổ vào Gia tiên

Mới có Tổ quốc vững bền

Cho ta độc lập chủ quyền tự do

Cho ta áo ấm cơm no

Cho ta hạnh phúc lớn to mạnh giầu

Ơn sinh nhớ mãi công đầu

Trước Tổ Đất nước, Tổ sau gia đình

Từng dòng họ một ơn sinh

Ơn Tổ gia đình mãi mãi trường lưu

Xin cầu dòng họ sớm chiều

Mạnh khoẻ đoàn kết nhất điều nghe Cha

Luôn tu tâm đạo thật thà

Tu tính tu nết tu là làm ăn

Để cầu phúc, lộc, thọ tăng

An gia mạnh giỏi toàn năng gia đình

Đơn thay sớ kính vong linh

Chúc hồn chín suối an bình dài lâu.

 

– Kính sớ dâng hồn, họ tên vong … ngày…tháng…năm… tạ thế, táng ở …

– Các tín chủ gia đình ghi rõ họ và tên, tuổi, địa chỉ, ngày..tháng…năm.. Khi lễ trình sớ xong rồi đem hóa dâng cho vong Gia tiên.

* Lưu ý: Ngày giỗ Gia tiên phải có bát cơm lồng, tức là hai bát cơm úp lồng lên nhau, không bỏ bát bên trên ra và 1 quả trứng gà luộc + ít muối rang cho vào đĩa dành riêng cho vong được giỗ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *