BÀI HỌC GIÁO PHÁP ĐẠO TRỜI NƯỚC VIỆT NAM – ĐẠO TÂM LINH ĐẶC BIỆT

BÀI HỌC GIÁO PHÁP

ĐẠO TRỜI NƯỚC VIỆT NAM – ĐẠO TÂM LINH ĐẶC BIỆT

 

  1. Giáo pháp của Đạo Trời nước Việt Nam – Đạo Tâm Linh Đặc Biệt:

Do Hồn Trời, Hồn Nước khai sịnh ra Đạo, Trời đã giáng thế về người trần là Phạm Thị Xuyến, từ năm 1971 đã được nghe lời Hồn Thiêng đất nước đọc thơ, dạy thơ, nghe lời từ không gian vọng xuống đầu người,  thơ ca ngợi về đất nước, con người cách mạng.

  1. Đến ngày 14/8/1984 (tức ngày 14/7/Giáp Tý), Hồn Thánh nước Việt Nam bắt buộc Phạm Thị Xuyến phải lập điện thờ Trời, thờ Phật, Thánh, Thần ở tại gia để lo vào việc học phép Đạo Trời, Đạo Phật, Thánh, Thần nước Việt Nam cho thế kỷ 21 tới, đó là Trời, Đất và Tổ Tông đất nước, Phật, Thánh, Thần nước Việt Nam đã chọn một người đầu tiên tu đạo để học làm việc cải cách tôn thờ lối mới cho dân từ Điện Hòa Bình – Sao Đỏ – Chí Linh – Hải Dương.
  2. Từ ngày 14/4/1986 đến năm 1997, Phạm Thị Xuyến chỉ học phép Thánh bán chuyên; từ năm 1998 trở đi, Phạm Thị Xuyến bắt đầu học chuyên tu để viết lời cho Trời, cho Đất, viết lời cho Phật, Thánh, Thần nước Việt Nam thành nhiều bài bằng các thể loại thơ, nhưng là thơ Thánh dạy dân tu đạo, tu Đạo Trời, tu Đạo Nước Việt Nam để mở màn cho ngày giao ban thế kỷ 20 sang thế kỷ 21 và chuẩn bị cho ngày Thánh khai đạo mới sẽ ra đời, Đạo Trời Nước Việt – Đạo Tâm Linh Đặc Biệt.
  3. Đạo Trời Nước Việt Nam – Đạo Tâm Linh Đặc Biệt;

Đạo được khai sinh ngày 01 tháng 01 năm 2001, thế kỷ 21, đó là tứ tuyệt, bốn con số 1 tuyệt vời. Tuy nhiên Nhà nước Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ chưa công nhận Đạo Trời Nước Việt Nam – Đạo Tâm Linh Đặc Biệt, nhưng thế kỷ 21 sang trang có một lần, ngày 01 tháng 01 năm 2001 sang niên kỷ mới có 1 ngày, một tháng, một năm; từ cuối thế kỷ 20 đến đầu thập niên thứ hai của thế kỷ 21, những ngày tháng năm này không bao giờ quay lại được.

  1. Nhà Trời, Nhà Thánh, Tổ Nước Nam đã nhanh chóng đào tạo bằng được đội ngũ Đồng để học phép Thánh, chữ Thánh, tiếng Thánh, để sẵn sàng làm việc giao ban thế kỷ 20 sang thế kỷ 21 theo Luật Nhà Trời, theo Luật Âm, theo Luật Thiên của đất nước.
  2. Giáo pháp là những bài viết của Hồn Trời đọc thành thơ cho đồng Phạm Thị Xuyến ghi vào sổ và Lời Hồn Tổ Nước, Hồn Phật, Thánh, Thần đọc thơ cho Phạm Thị Xuyến được ghi lời đầy đủ từ xa xưa gốc Tổ sinh thành cho đến ngày Hòa Bình được vĩnh cửu, được viết về Lịch Sử Thiên Đàng; Hồn Trời, Hồn Nước, Hồn Tổ tái thế và các Hồn Cha, Hồn Mẹ, Hồn Vua, Quan xưa có công làm cách mạng tài tình, khi hy sinh được giờ linh ứng, Nhà Trời, Nhà Tổ Nước Nam đã ban tặng và vinh danh được đi học phép, được hiển thành Phật, Thánh, Thần cho đất nước Việt Nam thờ phụng.
  3. Những bài viết thành hơn 50 quyến sổ, đó là những Giáo pháp của Trời ban và của Tổ Nước ban cho dân, cho nước; Giáo Pháp này vô cùng quý giá mà trần chưa biết được điều này. Nước Việt Nam được trước nhất xưa, nay để làm Đạo Trời muôn thuở, Đạo Tâm Linh Nước này muôn năm.
  4. Trong Giáo pháp của Đạo Trời – Đạo Tâm Linh Đặc Biệt

Tôi viết theo lời Hồn Thánh đọc, không có ý trần, để cán bộ Nhà nước biết phần việc Thiên; tôi không dám làm Đạo theo một ý riêng, đây là việc vĩ đại của riêng nước nhà, Giáo pháp từng quyển sổ sẽ được gửi cho Sở Văn hóa, Bộ Văn hóa, Ban Tôn giáo Chính phủ sẽ nghiên cứu về tâm linh; tâm linh có thực tình, tâm linh nước mình có Thánh đọc thơ; nếu viết văn xuôi, người viết giỏi viết được bây giờ, nếu viết thơ, phải nhà thơ mới viết được bấy giờ đến nay. Viết bài dạy dân điều hay, dạy việc đáp nghĩa theo nay nước nhà, không làm việc phản Quốc gia, phải theo nước nhà, theo Tổ, theo Tông, từ Đền Hùng xuống đến Cha Ông, có công dựng nước có công xây đời, phải chấp hành Luật pháp nhà Trời, Luật, lệnh Phật Thánh tại nơi nước nhà, chấp hành chính sách Quốc gia, của Đảng, Chính phủ nước nhà Việt Nam.

* Trong Giáo pháp có viết Kinh số 1 dạy cho dân đọc, học tụng cầu Trời, Đất, tụng cầu Tổ Tông đất nước, tụng cầu Phật, Thánh, Thần nước Việt Nam, cầu hồn liệt sĩ vẻ vang, độ dân giúp nước, độ mưa thuận gió hòa, độ phát tài, lộc, thọ cho đất nước, cho dân muôn thuở.

* Quyển Kinh số 2 dành riêng cho việc gia đình tự làm lấy việc lễ tại nhà từ đầu năm đến cuối năm, dạy lễ theo thuần phong mỹ tục của dân tộc ta, chống mê tín dị đoan; đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng xã hội văn minh.

* Các bài Thánh dạy luật, lệnh của Đạo Trời, Đạo Nước để tu nhân tích đức, để người sống không được làm sai Luật Thánh dạy, không phạm luật phép nước Nam, chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, của Chính phủ.

* Các bài dạy tri ân, biết ơn các anh hùng và liệt sĩ nước Nam, đền công báo đáp, làm điều hướng thiện lễ ngày 27/7 hàng năm.

* Học tập tư tưởng của Bác Hồ vĩ đại, cùng nhau đoàn kết làm nhiều việc tốt, góp phần nhỏ của mình vào việc xây dựng chủ nghĩa xã hội, tốt đời, đẹp đạo.

* Đền Hòa Bình đã gửi một số bài viết của Tâm Linh tới Nhà nước và Bộ, ban ngành Văn hóa đề nghị nghiên cứu lời Thánh báo cho dân, cho nước rất cần, đó là lời Hồn của Ông Cha thuở trước, ích  nước, lợi dân.

Đó là Đạo Trời Nước Việt Nam – Đạo Tâm Linh Đặc Biệt, Đạo do Hồn Cha Ông hào kiệt được Nhà Trời tặng ban, Cha Trời là Đức Ngọc Hoàng đã ban cho Tâm Linh nước Việt Nam đảm nhận.

 

Kính viết theo lời Hồn Thánh Cha đọc tại Đền Hòa Bình

nhà 16, ngõ 4, đường Thanh niên, phố Thái học 1, thị trấn Sao Đỏ

huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *