LỜI CHA DẠY

ĐƯỜNG TU ĐẠO MỚI

ĐẠO TRỜI NƯỚC VIỆT NAM

ĐẠO TÂM LINH ĐẶC BIỆT

 

Cha dạy dân đường tu Đạo mới
Đạo cho dân cho nước Nam nhà
Một Đạo Trời nước Việt Nam ta
Đạo Tâm Linh nước nhà đặc biệt

Đạo Tâm Linh do Hồn hào kiệt
Được Trời ban cho nước Nam ta
Trời ban Hồn làm Đạo nước nhà
Có Đạo Trời được ra trước nhất

Đến Đạo Nước là thứ hai nay
Đạo Tâm Linh nước Việt Nam này
Có nguồn cội từ ngay Trời Đất
Trời sinh người mới có chu tất

Cho nhân gian vạn vật trên đời
Các nước, dân đều con của Trời
Trời và Đất là Cha, là Mẹ
Trời và Đất, Cha Mẹ cặn kẽ
Trời sinh người, sinh vật, cỏ cây
Trời sinh ra khoáng sản đủ đầy
Núi đồi, sông, biển, suối, rừng cây
Hồ, đầm, ruộng, vườn, ao thả cá

Đủ thứ của Trời cho thành quả
Từ Trời sinh ra để cho dân
Muôn vạn vật có ở dưới trần
Do Trời Đất có phần hoá được

Từ khai thiên Trời đã thầm ước
Từ lập địa Trời đã thầm mong
Bao giờ đời biết được Tổ Tông
Là Trời, Đất sinh muôn vạn vật

Có người, vật sống thật chu tất
Có muôn vàn vạn vật trên đời
Được sống vui, sống khoẻ, tốt tươi
Là Trời cho, Trời trồng nên cả

Ai sinh ra cũng phải vất vả
Bé lớn khôn cũng phải học hành
Để thành đạt mọi việc công danh
Để làm việc cho dân, cho nước

Ai sinh ra cũng muốn ước được
Lớn khôn lên giúp ích cho đời
Có được một cuộc sống tốt tươi
Là thành quả của người dưới thế

Đây là lời của Cha Thượng Đế
Dạy nhân gian biết lễ, biết tu
Kể từ đây dân hãy tu bù
Hai lẻ một tu đi mãi mãi

Đường tu đạo có Thần chỉ bảo
Có Thánh Cha, Thánh Mẹ chỉ đường
Lời trong sách, lời của Thiên Vương
Lời của Đức Tổ đường chỉ giáo

Lời trong sách là lời soạn thảo
Được nhà Trời, nhà Thánh nước Nam
Có lời Cha, lời Mẹ Thiên Đàng
Có lời Phật, Thánh, Thần, vua nước

Lời Tổ Tông đã từng nguyện ước
Lo cho dân, cho nước non nhà
Lo cho đời mãi mãi đề đa
Từ khai Thiên, đến đời mãi mãi

Dân nước Nam con Trời đừng cãi
Lại Lệnh Trời, Lệnh Tổ nước ban
Là phận con phải báo hiếu sang
Phải chấp hành tôn ty trật tự

Từ đây về trước không biết chi
Về Luật Thiên, Âm chẳng biết gì
Vì Trời chưa ban cho trần thế
Vì Trời chưa kể cho ai hay

Trời kể cho Tổ các nước này
Nước nào nước ấy đều biết rõ
Nước nào nước ấy đều ghi tỏ
Về Luật Trời, Luật Đất Trời ban

Nhưng Trời chưa cho ai được làm
Việc Trời giáng giao ban thế kỷ
Luật của Trời có một huyền bí
Huyền bí cao sang thật tuyệt vời

Trời cho nước Việt Nam được Người
Viết được lời cho Trời, cho Đất
Viết được lời cho Tổ sự thật
Nước Việt Nam con cả của Trời

Nước Việt Nam mới được viết lời
Làm thông ngôn cho Trời, cho Đất
Nước Việt Nam mới được sự thật
Là con cả đứng chủ lo toan

Có đền thờ di tích rõ ràng
Thờ Tổ Nước, Tổ dân trăm họ
Thờ Tổ Nước, dân đã ghi rõ
Tổ Đền Hùng, thờ Đức Vua Hùng

Dân chưa biết Tổ Trời cao nhất
Tổ thứ hai là Tổ sinh dân
Đức Vua Hùng con cả dưới trần
Con Cha Mẹ Tổ đời nước Việt

Đức Vua Hùng có công đặc biệt
Là Tổ Vua của các Vua Hùng
Ngày giỗ Tổ dân nước giỗ chung
Ngày mồng mười, tháng ba giỗ Tổ

Tổ cũng nhận một ngày cúng giỗ
Ngày anh linh của nước Việt Nam
Ngày toàn dân nhất đạo lo toan
Cùng Nhà nước đã có luận bàn

Ngày Quốc giỗ Tổ nhà nước Việt
Ngày Quốc giỗ Tổ Vua đặc biệt
Cho dân Nam, nước Việt đền ơn
Cho đời đời thế hệ dưới dương

Được đáp đền móng nền lịch sử
Móng nền lịch sử có hai chữ
Tổ nước Việt Nam, Tổ muôn đời
Tổ nước Nam duy nhất một nơi

Tổ Đền Hùng đời đời, mãi mãi
Không ở đâu có Tổ thứ hai
Đất nước Nam chữ S đại dài
Mục Nam Quan đến đầu Móng Cái

Đất nước ta không nghe ai phải
Thờ ở đâu Tổ thứ hai này
Chỉ duy nhất có một Tổ nay
Đất Đền Hùng Tổ Trời, Tổ Nước

Bắc, Trung, Nam từ xuôi đến ngược
Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau
Đến địa phận điểm đầu Móng Cái
Nước với dân chưa ai từng trải

Biết được nguồn cội nước từ đâu
Từ đầu tiên Trời, Đất bắc cầu
Tổ Trời biết, Tổ Nước Cha biết
Mẹ cũng biết những điều đặc biệt

Đọc cho dân để viết nên lời
Chỉ duy nhất một người dưới đời
Phạm Thị Xuyến là người viết được
Phạm Thị Xuyến có Hồn thuở trước

Của Ông Cha tiền bối sinh dân
Cho Họ Phạm có được Hồn Thần
Do Trời Đất gửi phần hạ thế
Gửi người con sinh ra dành để

Sau lớn khôn học phép nhà Trời
Học thành đạt để giúp cho đời
Giúp nhà Trời, giúp đời hạ thế
Học phép Thánh thời gian vô kể

Luyện phép tài không dễ chút nào
Biết bao công, bao sức lo vào
Cho công việc Trời trao trọng trách
Công việc Thánh phải được rành mạch

Điểm tối ưu chỉ có một người
Không có hai dưới thế trần đời
Chỉ duy nhất một người được viết
Được viết Lệnh Trời, lời đặc biệt

Được viết Lệnh Tổ Nước ban dân
Viết lời Thiên không có ý trần
Viết lời Trời, lời Tổ trọng đại
Lời của Trời, của Tổ mãi mãi

Để cho dân, cho nước Nam nhà
Cho toàn cầu thế giới bao la
Cho mãi mãi muôn đời thế hệ
Cho năm châu, bốn bể anh em

Trời đã sắp đèn Trời nhóm lên
Cho tất cả dưới miền hạ thế
Nước Việt Nam là nơi gốc rễ
Cội sinh người dành để ra đời

Nơi cội nguồn Trời Đất sinh sôi
Một cái nôi cho người hạ giới
Một việc Trời cho dân đi tới
Đỉnh tương lai mong đợi đã thành

Cha Hồn Tổ, Cha biết ngọn ngành
Từ đầu tiên sinh ra Tổ Nước
Lời Cha Trời, Mẹ Địa nói trước
Khi chia tay các nước cùng nghe

Lời Cha nói hôm nay không e
Đó là lời của Trời nói lại
Đó là lời của Trời còn mãi
Cha đã ghi tạc dạ không quên

Kể từ đây Cha dạy trần miền
Việc đầu tiên đó là tu đạo
Một Đạo giáo Cha đã soạn thảo
Một Đạo giáo Cha đã lo toan

Một Đạo Nước vô cùng vẻ vang
Đạo chính thống, Đạo nhà Nước Việt
Đạo dựng nước, giữ nước hùng cường
Đạo mang tên của một Đế Vương (Đạo Trời)

Đạo Trời, Đạo Nước, Đạo Đặc Biệt
Đạo có Hồn Thánh Nhân hào kiệt
Đã lo toan làm đạo cho đời
Cho hôm nay, cho mãi mãi nơi

Dưới thế trần cho đời có đạo
Bài viết này Cha cũng cảnh báo
Cho nước Nam biết Lịch sử Thần
Đừng vội tin vào sắc của trần

Sắc vua phong không phần đúng đạo
Sắc vua phong ngày xưa báo láo
Do giặc xưa truyền bá vào sai
Đền Thuận Thành do giặc họ cài

Không có Mộ Tổ ta ghi lại
Họ yểm hồn giặc xưa để cãi
Rằng Mộ Tổ ở Kinh Dương Vương
Nhưng không phải đấy là trần dương

Họ đặt cài, tâu vua nịnh hót
Việc họ làm đã được trót lọt
Họ lừa ta, có cớ mỵ dân
Đã bao năm họ lừa dưới trần

Lừa cán bộ làm việc văn hoá
Để cho tiền dân sẽ dựng xây
Ba nơi giặc xưa đã dựng gây
Đều không phải Tổ nhà nước Việt

Ba nơi này Tổ nhà đã biết
Đã lo toan khoá lại ba nơi
Khoá từ lâu bằng phép của Trời
Dân cúng lễ thật là phí của

Phí công, phí sức, phí của tiền
Bao đời Tổ Nước đã lặng yên
Từ năm lẻ mười Trời đã báo
Từ năm lẻ mười Tổ Nước bảo

Có bài gửi đi chẳng ai nghe
Lời Tổ Tông ta chẳng e dè
Cho Đoàn Hòa Bình về lễ Tổ
Có bài Cha ban đã tuyên bố

Đọc lễ Đền Cha Lạc Long Quân
Chỉ có Cha biết rõ Luật Thần
Luật Tổ Nước hồng ân trọng đại
Ghi sổ Thần đời đời, mãi mãi

Cho dân ta, cho nước Nam nhà
Để con cháu dòng tộc nước ta
Sẽ dừng lại, đừng xây thờ giặc
Hãy dừng lại, đừng nghe phản tặc

Đừng mắc mưu kẻ giặc đặt bày
Xây thờ rồi sau sẽ có ngày
Họ sẽ nói đền này gia phả
Của họ xưa, họ đã lo toan

Xây mộ Tổ của họ rõ ràng
Là Tổ ta phải là con thứ
Vua Hùng là cháu gọi bằng Ông
Hỏi rằng ta có phải bất công

Xây thờ giặc, bị lừa quân giặc
Bao đồng tà giờ là phản tặc
Đang to gan loạn đạo tranh công
Nhiều tà to nó rất cuồng ngông

Nó dạy đồng tà lo làm đạo
Bài viết này Cha sẽ cảnh cáo
Những đồng tà do hồn giặc xui
Sẽ có ngày Nhà nước phanh phui

Từng đồng tà sẽ là hồn giặc
Thánh nước Nam sẽ không phó mặc
Để dân Nam xã tắc làm sai
Phí công dân thờ giặc lâu dài

Phí của, tiền xây đền lịch sử
Kinh Dương Vương không cần lưu trữ

1- Đền Thuận Thành thờ giặc bạo tàn
Không có Tổ Tông nước Việt Nam
Một việc làm do giặc truyền lại

2- Ba La – Hà Đông cũng không phải

3- Chùa Tiên – Phú Thọ cũng giặc lừa
Ba nơi thờ do giặc làm bừa

Ta không có, Tổ nhà không có
An ninh, Văn hoá hãy nghe rõ
Cha là Thánh Tổ Nước Nam ta
Cha biết từ đời gốc tích xa

Cha biết mộ, Cha không có mộ
Cha biết mộ Mẹ cũng là không
Vì Trời cho Cha, Mẹ phúc hồng
Được hoá về Trời nơi Tiên cảnh

Núi Tây Thiên là nơi Mẹ mách
Cảnh bồng Tiên Cha, Mẹ về Trời
Cùng một ngày, cùng tháng ba đời
Mùng ba, tháng ba, năm lại khác (3/3/âm)
Cho nên Trời có câu ghi tạc
Giỗ Tổ Trời ngày tháng cùng ba
Giỗ Tổ Trời chung Tổ Nước nhà
Giỗ ba cặp Mẹ Cha Hồn Tổ (4)

Đền Hoà Bình đã giỗ Tổ Cố (Tổ Trời)
Đại diện cho dân, nước, toàn cầu
Bởi vì Trời gọi Đoàn đứng đầu
Lo giỗ Tổ, Tổ Trời, Tổ Nước

Từ lẻ một Đền Hoà Bình được
Giỗ Trời cao, Đất thấp linh thiêng
Giỗ Tổ Nước mãi mãi vững bền
Là đáp nghĩa đền ơn Tông Tổ

Trời dạy Đoàn Thần giỗ, cúng cỗ
Giỗ cúng cơm như giỗ bố mình
Trong ngày giỗ tạ Trời uy linh
Trong ngày giỗ tạ trình Tổ Nước

Trong ngày giỗ Đoàn Thần làm được
Lễ tạ ơn các cấp Thánh, Thần
Tạ Phật, Thánh, Vua, Quan dưới trần
Tạ danh nhân, anh hùng liệt sĩ

Tạ Hồn Thiêng đất nước bền bỉ
Đã có công dựng nước xây đời
Và bảo vệ bầu trời Tổ quốc
Người có công đã làm nên được

Tổ quốc, quê hương, xã hội mạnh giàu
Cho xưa, nay, cho mãi mai sau
Cho bất tận dòng đời muôn thuở
Việc gì sai, dân, nước hãy sửa

Việc gì đúng, dân hãy nghe lời
Lời của Trời, của Tổ giáng đời
Dạy dân, nước việc Trời, việc Thánh
Đã tôn thờ phải có đúng sách

Sách nào sai phải bỏ, phải thay
Đền thờ sai cũng phải bỏ ngay
Không thờ giặc, cúng tà phản tặc
Tổ Tông ta sẽ không phó mặc

Đã lo toan ghi sách gửi lời
Lệnh nhà Trời phải gửi tận nơi
Cho Văn hoá người đời biết được
Cho dân Nam phải biết Tổ Nước

Là đích danh chỉ có Đền Hùng
Không có nơi thứ hai sẽ cùng
Là sai phạm Luật Trời, Luật Tổ
Phận làm con phải nghe lời Bố

Con theo Cha giữ lấy nước nhà
Đừng theo giặc sẽ giết cả nhà
Giết cả họ, cả ra hàng xóm
Đó là tất cả lời Cha tóm

Tóm tắt chung công việc lớn to
Bao nhiêu việc Thánh Nước cùng lo
Lo giúp dân, lo giúp đất nước
Cha mong rằng dân sẽ hiểu được

Tổ Nước mong Nhà nước nghe ra
Đừng cho là mê tín sẽ là
Hại cho nước, khổ dân trăm họ
Bài viết này Tổ Nước nói rõ

Dạy cho dân sáng tỏ việc Thần
Đọc cho kỹ, hiểu thông rất cần
Tu ĐạoThần, Đạo Nhà nước Việt
Tu Đạo nhà, một Đạo Đặc Biệt

Giữ non sông, Tổ quốc bầu trời
Cho xưa, nay, cho mãi đẹp tươi
Cho thế hệ muôn đời đẹp mãi.

Kính viết theo lời Tổ Nước nhà Cha đọc tại Đền Hòa Bình ngày 15/7/2013 (8/6/Quý Tỵ), Trưởng đoàn Phạm Thị Xuyến

Ba nơi thờ do giặc xưa cài lại:

1. Mộ Kinh Dương Vương ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Đền thờ Kinh Dương Vương và Lạc Long, Âu Cơ không đúng, do giặc cài lại để lừa dân ta.

2. Đền Ba La, Hà Đông – Hà Nội không phải tích thờ Lạc Long Quân.

3. Chùa Tiên – Phú Thọ không đúng tích là thờ Mẫu, mộ Mẫu.

– Ba nơi của giặc cài, hồn giặc lấy danh là mộ Tổ Kinh Dương Vương hoàn toàn không đúng, đấy là âm mưu của giặc đã lừa dân.

4. Giỗ 3 cặp Hồn Tổ:

1) Cha Trời, Mẹ Địa là Tổ Trời, Đất chung toàn cầu.

2) Cha Lạc Long Quân, Mẹ Âu Cơ là Tổ nước Nam.

3) Mẹ Liễu Hạnh, Cha Đào Lang là hồn Cha Lạc Long và Mẹ Âu Cơ tái thế.

– Ba cặp Cha Mẹ Hồn Trời đều hoá vào một ngày mùng 3/3 khác năm; Mẹ Liễu Hạnh có mộ ở Phủ Dầy; còn 5 người không có mộ, Trời hoá phép cặp Tổ Trời, cặp Tổ Nước được thăng thiên về Trời đỉnh núi Tây Thiên – Phú Thọ, có tích Đền thờ Tây Thiên nơi hoá.

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>