LỄ KỶ NIỆM NGÀY KHAI ĐẠO TÂM LINH

GHI LẠI SỚ TRÌNH THIÊN

Ngày 01/01/2005 – 21/11/Giáp Thân

Lễ mừng Cha giáng khai sinh

Ra một Quốc Đạo Tâm Linh ra đời

Hai nghìn lẻ một đổi ngôi

Đạo Nước ra đời bằng phép Tâm Linh

Thế kỷ hai mốt kết tinh

Thế kỷ hai mốt Hồn linh giáng trần

Hồn Đất Nước ước cho dân

Đạo nước Nam trần sẽ được khai hoa

Bao giờ dân nước Nam nhà

Nhất trí với việc âm ra giúp trần

Đạo Thiên sẽ được cho dân

Tôn thờ lối mới theo Thần, Thánh ban

Việc âm phần nước Việt Nam

Giao ban thế kỷ mở màn Tâm Linh

Âm phần nước Việt Nam mình

Phải lo công việc đệ trình lên Thiên

Theo đúng ngày giờ thiêng liêng

Ngày một tháng một sang niên kỷ này

Thế kỷ hai mốt đổi thay

Thế kỷ vẹn đầy, thế kỷ Tâm Linh

Thế kỷ Hồn Nước khai sinh

Đạo Tâm Linh giáng trường sinh giúp đời

Giúp âm, giúp dương đôi nơi

Cùng chung với việc thờ người có công

Thờ Tổ quốc, thờ Cha Ông

Thờ người dựng giữ núi sông Nam nhà

Thờ người đem lại bài ca

Hòa bình độc lập nước nhà phồn vinh

Thờ người đem lại thái bình

Đem lại cuộc sống quang vinh đời đời

Đem lại tiếng hát nụ cười

Đem lại cho đời áo ấm cơm no

Đem lại sự nghiệp lớn to

Xây dựng xã hội một kho sử vàng

Một nền văn hóa vẻ vang

Một lịch sử vàng Nhà nước cho ta

Công ơn Đảng, Bác đứng ra

Công ơn chiến sĩ đã ra chiến trường

Công ơn liệt sĩ phi thường

Công người cách mạng noi gương đời đời

Công của dân ta khắp nơi

Công lớn của người chiến đấu hy sinh

Ba miền Nam, Bắc, Trung tình

Đoàn kết Dân tộc nước mình thành công

Giành lại chiến thắng oai phong

Đời đời Dân tộc thờ công ơn người

Thờ để đáp nghĩa tại nơi

Đền thờ mãi mãi ơn người vì dân

Ơn người có tích công trần

Có tích công thần cho nước Nam ta

Có Phật, Thánh, Thần nước nhà

Có đủ các tòa trên cõi Tâm Linh

Sống làm cách mạng quên mình

Chết Trời ban tặng Tâm Linh tôn thờ

Là Phật, Thánh, Thần, Thiên Cơ

Để dân tôn thờ mãi mãi trường lưu

Để dân đền đáp sớm chiều

Để dân cầu nguyện độ điều cho dân

Phúc, tài, lộc, thọ cho trần

Độ cho dân nước ước phần mai sau

Sinh tồn nòi giống từ đầu

Cho đến mãi mãi một màu tốt tươi

Ơn Thiên, ơn Địa, ơn Người

Ơn một Dân tộc sáng ngời vinh quang

Ơn Đảng, ơn Bác đã ban

Cho một đất nước Việt Nam hùng cường

Đời đời dân nước khói hương

Đền công đáp nghĩa noi gương đời đời

Đạo Tâm Linh giáng tại nơi

Đất Tâm Linh kiệt của người Việt Nam

Dạy đồng làm việc Thiên Đàng

Giúp âm phần nước, giúp làm việc âm

Giúp đời bớt lỗi lạc lầm

Bớt cảnh mê tín nhọc tâm khổ trần

Giúp già, trẻ hết khổ thân

Tổn hao của trần hết cảnh si mê

Hết cảnh vàng mã ê chề

Hết cảnh thờ phụng u mê trong nhà

Bát hương la liệt tại gia

Để cho mọi nhà thờ được văn minh

Cải cách lối thờ gia đình

Đẹp đẽ, đầy đủ, nghĩa tình đền ơn ./.

Kết thúc, kính viết theo lời Cha đọc tại Đền Hoà Bình

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>