KÍNH GHI LẠI SỚ LỄ

NGÀY 20/8/NHÂM THÌN (2012)

TẠI ĐỀN MẪU SINH

Kính dâng lễ Mẫu Đền Sinh

Kính dâng lễ Mẫu Thiên đình nước Nam

Kính lễ Cha Mẹ Thiên đàng

Lễ Đền sinh Đức Thánh Quan Thiên Bồng

Lễ Hội đồng Thánh công đồng

Nơi đền có tích thiên hồng cho dân

Để dân đền đáp nghĩa ân

Đáp đền công đức Mẹ Thần nước Nam

Mẹ là Đức Mẫu Thiên đàng

Mẫu Tổ đất nước tái ban Mẫu Thần

Hồn Mẫu Âu Cơ cho dân

Hồn Mẫu tái lại giúp phần nước non

Tái về Mẫu Liễu tươi giòn

Mẫu Liễu giáng hồn về tại nơi đây

Từ trên núi đá nơi này

Núi đã sinh hóa ra nay người Thần

Đó là phép Mẹ cho dân

Mẹ sinh người Thần được hóa Thánh Quan

Cho dân thờ tự đôi đàng

Đền Sinh, Đền Hóa, vẻ vang cho Thần

Từ xưa tích đã cho dân

Dân lập đền Thần thờ tích nơi đây

Chính Mẹ Âu Cơ cho nay

Mẹ Phủ Dầy Liễu Hạnh này hóa ra

Tích Trời cho đất nước nhà

Có Mẫu trên Tòa Thiên Thượng Thoải Cung

Cũng là Mẫu Âu Cơ chung

Cũng là Mẫu Liễu Hạnh cùng hóa ra

Thiên Thượng Thoải Mẹ Tam Tòa

Cùng chung hồn Mẹ nước nhà Việt Nam

Cầu Mẹ, Mẹ độ dân Nam

Bớt đi cảnh khổ gian nan dưới đời

Cầu Mẹ độ hết muôn nơi

Cho dân nước Việt ơn người Mẹ Tiên

Ơn Mẹ Âu Cơ sinh nên

Một bọc trăm trứng sinh nên trăm người

Để Dòng tộc nước sinh sôi

Trăm người, trăm họ, dưới đời sinh con

Đất nước ngày một vuông tròn

Nhờ ơn Tông Tổ của non nước nhà

Nhờ ơn Cha Mẹ sinh ra

Cho đời mới có đề đa giống nòi

Ơn sinh nhớ mãi công Trời

Trời sinh Tổ Nước, Tổ đời sinh dân

Trời sinh vạn vật dưới trần

Trăm nghìn năm trước sinh phần người sau

Đời đời đáp nghĩa ơn sâu

Ơn Tổ Trời Đất, Tổ sau nước nhà

Đến Tổ Dòng họ tại gia

Cũng nhờ Trời Đất sinh ra loài người

Nhờ Tổ Tông ta sáng ngời

Đã dựng giữ nước xây đời ấm no

Giành lại độc lập lớn to

Hòa bình thịnh vượng cầu cho an lành

Cầu Cha, cầu Mẹ ban dành

Cầu Phật, cầu Thánh, độ danh, độ tài

Độ cho, dân nước an bài

Hòa bình vĩnh cửu, ơn Trời Đất ban

Ơn Tổ Tông nước Việt Nam

Ơn các liệt sĩ vẻ vang cứu đời

Muôn năm nhớ mãi công người

Đã giành độc lập bầu trời tự do

Ơn Đảng, ơn Bác đã cho

Cuộc đời hạnh phúc, ấm no, hòa bình

Xin cầu Cha Mẹ nước mình

Xin cầu Phật, Thánh, Thần Linh nước nhà

Độ cho đất nước thái hòa

Bớt đi nạn hạn nước nhà an khang

 Cầu Trời mưa thuận gió an

Bớt cảnh lụt bão, cầu an của, người

Bớt đi nỗi khổ tơi bời

Sóng thần, động đất, an nơi thế trần

Bớt cảnh cháy chợ khổ dân

Bớt cháy rừng đỡ khổ phần Quốc gia

Bớt nạn giao thông nước nhà

Đường bộ, đường biển, đường tầu, đường không

Xin cầu mọi sự lưu thông

Cho dân, cho nước, cầu mong tốt lành

Đời đời dân nước kính thành

Lễ đền đáp nghĩa, cầu dành phúc cao

Ơn sinh nhớ mãi công lao

Cha Mẹ đất nước sinh vào muôn dân

Cầu độ con cháu dưới trần

Hiền tài, đức độ, giúp phần nước non

Chăm ngoan tròn bổn phận con

Trung hiếu vẹn tròn với nước, với dân

Với Gia tiên Tổ của trần

Đó là hồng phúc muôn phần tốt tươi

Xin quy Ngọc Phật đời đời

Xin cầu Phật, Thánh, tại nơi nước nhà

Xin quy theo Đạo nước ta

Xin nguyện theo Đạo của Nhà nước Nam

Đời đời theo Đạo Cha ban

Theo Đảng, theo Bác nước Nam đời đời./.

Kính viết theo lời Thánh đọc tại Đền Hòa Bình

Đoàn Hòa Bình kính lễ

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>